Taal is bepalend voor het welbevinden van mensen die zorg nodig hebben. Voel ik mij thuis,voelt het vertrouwd, ben ik op mij gemak? Dat gevoel hangt samen met de taal die door de verzorgers wordt gesproken.

Een goed contact en een goede relatie met de zorgvrager hangen nauw samen met de kwaliteit van de zorg die wordt gegeven. Het taalgebruik bepaalt de afstand tussen verzorger en zorgvrager. Het gebruiken van de moedertaal maakt die afstand kleiner, terwijl het moeten spreken van de standaardtaal die afstand juist groter maakt.

 

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa werkt samen met zorgaanbieders om zorgvragers te stimuleren in zorgsituaties de eigen taal te gebruiken. Dat kan door de betreffende taal zichtbaar te maken op de zorglocaties met bijvoorbeeld posters en buttons, maar ook door het aanbieden van workshops aan de verzorgers. Meer