Bij de Afûk draait alles om taal, de Friese taal in het bijzonder. Al meer dan 90 jaar geeft de Friese taal en cultuur ons bestaansrecht waarbij de diversiteit aan werkzaamheden door de jaren heen alleen maar is toegenomen. Wij hebben de winkel, de uitgeverij, de cursussen en de onderwijsmethoden, maar daarnaast werken we ook aan heel veel verschillende en wisselende (deel)projecten en campagnes.

Taalkado

Kinderen in Friesland schrijven hun levensverhaal in een meertalige provincie. Dat begint bij de geboorte. En met een kado vol taal. Een taalkado voor nu en later. Meer

Berneboekeambassadeur (BBA)

Schrijfster Lida Dykstra is de Kinderboekenambassadeur (Berneboekeambassadeur of kortweg BBA) van Friesland. Vanaf januari 2020 geeft Dykstra twee jaar lang een gezicht aan de promotie van Friese kinderboeken en de Friese taal. Meer

Fries voor bedrijven

De meeste Friese bedrijven en organisaties staan positief tegenover het Fries. Het gebruiken van de taal van de klant vergroot de klanttevredenheid, versterkt de identiteit als Fries bedrijf en het is een goede klantenbinder. Gastvrij Fries noemen we dat. Maar hoe kun je nu het gebruiken van het Fries stimuleren? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar? Hoe doen andere bedrijven dat en wat kun jij daar van leren? Praat mar Frysk verzorgt workshops, Friese bedrijfsvideo’s en een stemmenbank. Meer

Taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht

De werkzaamheden bij de Afûk zijn onderverdeeld in drie afdelingen: taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. Die drie onderdelen staan niet op zichzelf. Waar dat moet of kan, zoeken wij verbindingen. Niet alleen intern maar ook extern met andere organisaties in Friesland en daarbuiten. Meer

Praat mar Frysk

Met de Praat mar Frysk-campagne willen we Friezen bewust maken van onze taal en identiteit en de meerwaarde van onze meertaligheid laten zien. Simpel gezegd: drempels wegnemen om het Fries te gebruiken. Praat mar Fries bij de bakker, dokter, het gemeenteloket, in de bus en op het sportveld omdat het kan! Meer

heit&mem

heit&mem heeft als doel aanstaande en (jonge) ouders te informeren over de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar. Meertaligheid is hiervan een substantieel onderdeel. Heit&mem doet dit door de informatie aan te bieden in vooral het Fries, maar ook in het Nederlands. Meer

Tomke

Tomke is een voorlees- en taalstimuleringsprogramma in het Fries voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over het gebruik van de Fries taal in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor de dagelijks dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. Meer

Fries in de zorg

Taal is bepalend voor het welzijn van mensen die zorg nodig hebben. Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? En dat gevoel hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgden. Meer

Fries bij de overheid

Het gebruiken van de Friese taal is bij veel gemeenten en andere overheidsinstellingen in Friesland vanzelfsprekend. Waarom zou een gemeente dan taalbeleid moeten hebben? En wat voegt een verordening daaraan toe? Meer

Cursussen en Fries in het onderwijs

De Afûk is dé Friese cursusorganisatie. Maar, wij organiseren niet alleen cursussen Fries, wij ontwikkelen ook diverse (digitale) lesmethodes voor het onderwijs. Meer

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is een project van de Afûk dat zich richt op de promotie van álle Friese boeken. Met bijvoorbeeld 'sutelaksjes' en alternatieve verkooppunten maar ook met een Fries boekeweekgeschenk, het verzorgen van optredens door schrijvers/dichters, de kinderboekenambassadeur en de dichter van Friesland. Meer

Internationale netwerken en projecten

De Afûk heeft sterke internationale connecties met andere minderheidstaalregio's en -organisaties op het gebied van taalpromotie en educatie. Wij vinden het zeer waardevol om kennis en expertise uit te wisselen met onze Europese partners. We werken graag mee aan voor ons relevante internationale projecten en richten ons op duurzame samenwerking. De Afûk werkt samen met het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren en is lid van het NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) en ELEN (European Language Equality Network). Meer