Om mensen in verschillende sectoren met het Fries kennis te laten maken zet de Afûk projecten op. Bijvoorbeeld Praat mar Frysk, heit&mem en de Moanne. Het hangt helemaal van de doelgroep af wat er in zo'n project met het Fries wordt gedaan.

 

Praat mar Frysk

Met de Praat mar Frysk-campagne willen we Friezen bewust maken van onze taal en identiteit en de meerwaarde van onze meertaligheid laten zien. Simpel gezegd: drempels wegnemen om het Fries te gebruiken.Praat mar Fries bij de bakker, dokter, het gemeenteloket, in de bus en op het sportveld omdat het kan! Meer

Heit&mem

Heit&mem heeft als doel aanstaande en (jonge) ouders te informeren over de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar. Meertaligheid is hiervan een substantieel onderdeel. Heit&mem doet dit door de informatie aan te bieden in vooral het Fries, maar ook in het Nederlands. Meer

Tomke

Tomke is een voorlees- en taalstimuleringsprogramma in het Fries voor peuters van 2 t/m 4 jaar. Het project wil ouders en professionele opvoeders zoals pedagogisch medewerkers informeren over het gebruik van de Fries taal in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor de dagelijks dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries: kinderen die hun moedertaal goed beheersen, kunnen gemakkelijker een andere taal leren. Meer

de Moanne

de Moanne wil een breed en creatief podium zijn voor actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en de kunsten. de Moanne laat zien wat er speelt in en om Friesland, in taal, beeld en nieuwe media. de Moanne verschijnt op het web, op papier en organiseert ‘live’-ontmoetingen. Je kunt de Moanne ook volgen op Facebook en Twitter.

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is een project van de Afûk dat zich richt op de promotie van boeken. Klik op 'meer' en lees alles over de diverse acties en activiteiten > Meer