Klanten stellen het op prijs dat ze in hun eigen taal te woord gestaan worden. Dat schept een band en brengt jouw dienst of product dichterbij de klant.

Cursussen

De Afûk organiseert taalcursussen op maat voor medewerkers van instellingen en bedrijven. Het cursusprogramma wordt in overleg met de groep of persoon (ook individuele begeleiding is mogelijk) vastgesteld. Na afloop van de cursus kan er een certificaat worden uitgereikt.

Een spoedcursus Fries verstaan, lezen en/of spreken behoort ook tot de mogelijkheden. In een midweek wordt de cursist op Terschelling volledig ondergedompeld in het Fries. Kort, intens en met garantie op succes.

Neem voor meer informatie contact op met de cursusorganisatie van de Afûk. Bel 058-234 30 79 of stuur een mail.

Workshops

De workshop Gastvrij Fries  laat je opnieuw kijken naar de eigenheid van het bedrijf, de cultuur, de streek, de taal en de eigen identiteit. In de workshop staat centraal hoe je deze aspecten op een natuurlijke, authentieke manier kunt overbrengen. De workshop is bedoeld voor ondernemers en ondernemersverenigingen

De workshop Taal op het Werk is een dynamische en luchtige dialoog over taal en in het bijzonder over taal op het werk. Het mooie is: alles kan gezegd worden en mag er zijn! Wat betekent taal voor jou? Hoe belangrijk is het? En taal op het werk: hoe voelt dat eigenlijk voor jou? Zet je taal in als middel op je werk en hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan en wat heb je nodig?

Hoe gaat dat met taal tussen collega’s en met de bestuurders? En hoe werkt het met taal in het contact met klanten?
De workshop is bedoeld om ons bewust te worden van onze taal en de rol die taal kan spelen in het dagelijks werk. De dialoog zet aan tot denken én daagt uit tot experiment en actie.

In het verlengde daarvan is er ook een workshop Taalpsychologie in ontwikkeling.

Neem voor meer informatie over deze workshops contact op met Mirjam Vellinga