Nieuwsoverzicht

Expositie tekeningen Elske Schotanus

Schrijfster en beeldend kunstenaar Elske Schotanus publiceerde eerder dit jaar bij de Afûk de roman Wurk. Daarin neemt de onder andere de kunstwereld in Fryslân op de korrel. Ook schreef ze een biografie over kunstenaar Pier Feddema. In de maand december laat Elske Schotnaus nu ook eigen werk als kunstenaar zien. Voor deze expositie is […]

Zingen, voorlezen en Sinterklaas in de Afûk winkel

Wat een feestje was het afgelopen zaterdag in de winkel van de Afûk! In afwachting van de komst van Sinterklaas zong Raymond met de kinderen Sinterklaas versjes en Binne las voor uit Tomke. Alle kinderen kregen van Sinterklaas een Tomketrompke met pepernootjes. Lekkerrrrr! Meer foto’s van het Sinterklaasfeest in de Afûk winkel vind je op de […]

Team ‘Swichum Aktyf’ wint lêste Praat mar Frysk Kroechkwis 2018 yn Wurdum

Ofrûne freed yn in grôtfol doarpshûs ‘De Golle’ yn Wurdum waard alwer de lêste Praat mar Frysk Kroechkwis fan dit jier holden. Sa’n 20 teams hienen har opjûn foar in jûn fol fragen oer Fryslân, it Frysk en Wurdum en omstreken. En úteinlik wûn team ‘Swichum Aktyf’! Lokwinske!

Schrijfster Baukje Wytsma ontvangt koninklijke onderscheiding

Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij een bijeenkomst die speciaal voor haar in haar woonplaats werd georganiseerd reikte commissaris van de Koning Arno Brok de versierselen uit. Wytsma ontving de koninklijke onderscheiding voor haar grote verdienste voor de Friese taal.

Nieuw cultuurbeleid Provincie Fryslân vanaf 2021

Persbericht Provincie Fryslân – Aansluiten bij de kracht en de ideeën vanuit het veld, voortbouwen op de resultaten van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en meer ruimte voor innovatie en nieuw talent. Op deze manier wil de provincie Fryslân in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2021 een sterk en flexibel cultuurbeleid in Fryslân neerzetten.

Boek fan de Moanne novimber-desimer: Lindbergh

Boek fan de Moanne novimber-desimber is Lindbergh – it grutte aventoer fan in fleanende mûs fan Torben Kuhlmann. Yn bysûnder printeboek mei prachtige yllustraasjes oer in lytse mûs mei grutte plannen. No foar mar € 9,95 te keap yn de boekhannel!

Download gratis: 4 interactieve avonturen van ‘Rinze de Kikkert’

De e-boekjes over de Friese kikker Rinze zijn speels, leuk en leerzaam en zitten vol interactieve elementen. Ze zijn leuk voor op je tablet thuis maar ook geschikt voor op het digibord en kunnen dus ook in de klas worden gebruikt! Download ze gratis via de App Store of Google Play.

Presentatie gedichtenbundel ‘It leafst bin ik in fûgel’

Op vrijdagmiddag 2 november wordt gepresenteerd: It leafst bin ik in fûgel, poëzy foar elkenien fan 9 – 99 jier. Met gedichten van: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra […]

‘Het leven van een loser’ komt naar Friesland

Je kent ongetwijfeld de succesvolle boekenserie Het leven van een Loser. Schrijver Jeff Kinney won er dit jaar en in 2015 de Prijs van de Nederlandse Kinderjury mee. Wereldwijd verkocht hij al meer dan 200 miljoen boeken.

21-28 oktober bij MeM: de laatste week

Vanaf 1 april heeft Talenpaviljoen MeM iedere week een andere taal, taalgemeenschap of – thema onder haar rokken welkom geheten. Muziek, poëzie, voordracht, discussie, theater, dans, beeld, gesprekken … op heel veel verschillende manieren hebben honderden gasten hun (moeder)taal en cultuur laten horen, zien en voelen. Duizenden bezoekers heeft MeM sinds april gekoesterd en ze […]

‘It sonken waad’ is it nijste gedicht fan Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga

It sonken Waad is it nijste gedicht fan Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga.  It is ûnder mear skreaun nei oanlieding fan it rapport De toekomst va de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem. It gedicht is opdroegen oan Theunis Piersma, dy’t yn de top 100 fan meast duorsume Nederlanners stiet. Lês it gedicht […]

Nieuw verschenen: The story of Frisian in multilingual Friesland

Na de succesvolle uitgaven van deze overzichtelijke taalgeschiedenis van Fryslân in het Fries en in het Nederlands, is nu ook een Engelse vertaling verschenen van Fryslân land van talen, een geschiedenis onder de titel The story of Frisian in multilingual Friesland. The story of Frisian in multilingual Friesland is een zeer leesbare en rijk geïllustreerde […]

Friese kinderboekenschrijvers op tournee met het ‘Aksjeboek foar bern’

Het is een drukke tijd voor kinderboekenschrijvers Hanneke de Jong en Linda de Haan. Bijna alle dagen van de Kinderboekenweek zijn ze op pad met het Friese kinderactieboek:  De Bonsterkes  op   ̓e terp. Wist je dat ze voor dit actieboek een speciale voorstelling hebben gemaakt? De voorstelling is inmiddels op verschillende basisscholen in Fryslân succesvol opgevoerd en dat kan ook bij […]

14-21 oktober bij MeM: de multiculturele gemeenschap

Bij MeM staat iedere week een andere taal, thema of (taal)gemeenschap centraal! Van 14 tot en met 21 oktober is het thema bij MeM: de multiculturele gemeenschap, een programma i.s.m. Multicultureel Gospelkoor All for One.

Nieuw verschenen: de Moanne nr. 5

In nummer 5 van dit jaar o.a. interviews met beeldend kunstenaar B.C. Epker, gedeputeerde Sietske Poepjes en creative director Joris Hoebe. En natuurlijk ook poëzie, collumns, recensies, verhalen en mooie foto’s. de Moanne is hét algemeen-cultureel opinieblad van Fryslân: los te koop in de boekhandel of regelmatig in de bus met een abonnement. Kijk voor […]

7-14 oktober bij MeM: iedereen doet mee!

Bij MeM staat iedere week een andere taal, thema of (taal)gemeenschap centraal! Van 7 tot en met 14 oktober is het thema bij MeM: iedereen doet mee, een programma i.s.m. Talant.

Tijdschrift heit&mem ziet voor de 25ste keer het licht

Er is weer een prachtig nieuw nummer van heit&mem! Niet zomaar ééntje, maar de 25ste! De redactie is daar met recht enorm trots op. Natuurlijk in deze nieuwe heit&mem weer aandacht voor heel veel verschillende onderwerpen, nieuwtjes, collumns, enz. Haal ‘m gratis op diverse locaties door heel Fryslân of bestel ‘m online. Kijk voor de […]

30 september-7 oktober: Indisch-Molukse week bij MeM

30 september-7 oktober bij MeM: Minggu Hindi-Beland/Maluku (Indisch-Molukse week) Bij MeM staat elke week een andere taal of (taal)gemeenschap centraal! Van 30 september tot en met 7 oktober is het bij MeM ‘Minggu Hindi-Beland/Maluku’

De Bonsterkes op ‘e Terp is it berne-aksjeboek 2018

Yn it ramt fan de Berneboekewike (3 o/m 14 oktober) ferskynt op sneon 29 septimber it Aksjeboek foar bern 2018: De Bonsterkes op ̓e terp 

Scholen en provincie zetten samen schouders onder Fries op school

LEEUWARDEN – Op de conferentie Frysk yn it ûnderwiis in Heerenveen is donderdagmiddag 20 september het rapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ gepresenteerd.

Week van de gebarentaal bij MeM

23-30 september bij MeM: week van de gebarentaal Bij MeM staat elke week een andere taal centraal! Van 16 tot en met 23 september is dat de gebarentaal

Ouders zijn blij met het Taalkado

LEEUWARDEN – Het geboortegeschenk van de provincie Fryslân, het Taalkado, wordt door ouders zeer positief ontvangen. Dat blijkt uit een steekproef

Week van de vluchtelingentalen bij MeM

16-23 september bij MeM: de week van de vluchtelingentalen.

Provinciaal taalbeleid op de goede weg

Ondanks de grote maatschappelijke ontwikkelingen, is de positie van de Friese taal stabiel gebleven. Dit blijkt uit het onderzoek Taal yn Fryslân, uitgevoerd door de Fryske Akademy.

Leewadder week bij MeM

9-16 september bij MeM: de Leewadder week Bij MeM staat elke week een andere taal centraal! Van 9 tot en met 16 september houden we het dicht bij huis en is dat het Leewadders

Tomke voorleesverhaaltjes in het Bildts

LEEUWARDEN – De Tomke-voorleesverhaaltjes die eerder verschenen in de Weekkrant Fryslân en later gebundeld zijn in het boek ‘100 x Tomke’ worden vertaald naar het Bildts.

Russische week bij MeM

2-9 september bij MeM: Русская неделя – Russische week

Nynke Laverman en Douwe Dijkstra maken derde filmprojectie Oldehove

Op vrijdag 27 juli gaat de derde Lân fan taal-projectie op de Oldehove in première.

Alex de Jager nije direkteur Afûk NL

Mei yngong fan 1 febrewaris 2018 is Alex de Jager de nije direkteur fan de Afûk. Hy folget dêrmei Koen Eekma op.

Nije roman Aggie van der Meer: Anna

Anna is in famylje-epos oer geheimen, belangen en relaasjes. Anna spilet him ôf binnen de Roomske sakefamylje Fan it Hof yn de perioade 1880 oant 2005.

Sinteklaas-skoechboekje fan Tomke

Tomke hat wat bysûnders foar jim: in spesjaal Sinteklaas-skoechboekje! In boekje mei ferhaaltsjes, ferskes, spultsjes en kleurplaten. It Tomke-skoechboekje is te krijen by de boekhannels en te bestellen yn de websjop fan de Afûk.

Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk. 

Earste eksimplaar ‘Fûgels oan ús kusten’ foar learlingen fan cbs De Griffel yn Ljussens

Steffen Walentowitz skreau en tekene dit prachtige berneboek oer waadfûgels.

42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

Op tongersdei 12 oktober wurdt presintearre:42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten.

Omtinken foar ‘Gastfrij Frysk’ yn ‘Ondernemend Friesland’

Een hogere klantwaardering en een sterkere lokale binding; een aantal ondernemers in Friesland profiteert al van de voordelen van het profileren van de eigen onderneming als Fries bedrijf.

Europeeske Dei fan de talen

Wy sykje in projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis. Vers van de pers! De nije heit&mem.

Projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiais

Wy sykje in projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis. Vers van de pers! De nije heit&mem. Sjoch foar mear ynfo en de ferspriedingslist.

Projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiais

Wy sykje in projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis. Vers van de pers! De nije heit&mem. Sjoch foar mear ynfo en de ferspriedingslist.