Nieuwsoverzicht

Nieuwe openingstijden voor de Afûk-winkel in 2024

Vanaf 3 januari 2024 heeft de Afûk Fryske boek- en kadowinkel nieuwe openingstijden! In 2024 is de winkel open van dinsdag tot en met vrijdag, van 10.00 – 17.00 uur.

Acht winners fan Rely Jorritsmapriisfraach 2024

Drie verhalen en vijf gedichten worden dit jaar bekroond met een Rely Jorritsmaprijs. Er waren 89 inzendingen binnengekomen: 51 gedichten en 38 verhalen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000, -. De prijsuitreiking zal zijn op zaterdag 5 oktober in het Mammemahûs in Jellum.

Fryske boekekasten pleatst by Firda yn Snits en Drachten

Afgelopen week zijn op twee locaties van Virda boekenkasten geplaatst vol met Friese boeken en materialen. De inhoud van de kasten is afgestemd op de opleidingen, de studenten kunnen het materiaal gebruiken bij de opleiding en de beroepspraktijk.

De Afûkpagina van zaterdag 6 juli 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

‘Sipke op ’e buorkerij’ & de oare dieltsjes *interview*

‘Sipke op ’e buorkerij’ is het nieuwste deeltje van Lida Dijkstra uit de serie Gouden Boekjes over Sipke en Pake Pipermûs. Het boekje komt uit in oktober dit jaar en is een tweetalig boekje (Fries/Nederlands) met 14 strofen op rijm, net zoals de andere zes delen die zijn verschenen over Sipke. Schrijfster Lida Dijkstra vertelt […]

‘It is mei sizzen net te dwaan’ – oftewel ‘Niet praten maar doen!’

Ben je aan het fietsen of wandelen in onze mooie provincie en kom je bij een van onze 100 Rustpunten? Dan is de kans groot dat je daar vanaf vandaag Friese spreekwoorden tegenkomt op bordjes. In De Sluisfabriek in Drachten waren Rustpunt-eigenaren aanwezig om zelf een bordje met een Fryske siswize op te halen. Want […]

Dit is de Afûk BoekenTIP10 van juli

Ook deze maand weer 10 titels voor onze BoekenTIP10 van july. Een boek verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet meer […]

Sint Radbodus uit Dronryp wint SjONG junior 2024

Na een spannende finale is de Sint Radbodus uit Dronryp de winnaar van SjONG junior 2024 geworden. De school gaat er met de eerste prijs vandoor. Ze wonnen met het liedje ‘Bûsjild’. De jury was erg te spreken over het optreden van de school. “De bern fan de Sint Radbodus út Dronryp songen echt mei-inoar. […]

Frysk/Bildtsk Boekje ‘Sipke op ’t Kaatsfeld’ presintearre yn Keatsmuseum Frjentsjer.

Op donderdag 13 juni is in het Kaatsmuseum het speciale, tweetalige boekje Sipke op ’t Kaatsfeld in het Fries en Bildts gepresenteerd. Het origineel, geschreven door Lida Dijkstra is speciaal voor het project Waadzinnig vertaald naar het Bildts. Waadzinnig is het Cultuurnetwerk van de gemeente Waadhoeke. Het eerste exemplaar is overhandigd door de huidige, tweevoudig […]

Italiaanse Ostana-prijs voor Arnold de Boer met album ‘Witst noch dat d’r neat wie’

Arnold de Boer “Zea” ontvangt op 29 juni in Italië de Ostana Music Prize op het Premio Ostana festival voor zijn in 2021 verschenen Friestalige album Witst noch dat d’r neat wie, een co-productie van ZEA met Explore the North, De Popfabryk en Subroutine Records. Het festival rond de “Ostana Prize: Writings in Mother Tongues” […]

De ‘fergetten wurden’ fan tongersdei 13 juny binne ‘Louloene’ & ‘Liberdela’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over twee woorden die mooi bij elkaar passen: ‘louloene’ & ‘liberdela’.

Der is wer in nije heit&mem!

Een mooi fris nieuw zomernummer van de heit&mem ligt weer gratis op heel veel plekken in de provincie Fryslân op je te wachten. In dit nummer gaat het o.a. over: het analyseren van kindertekeningen, het Berne Iepenloftspul, over jong moeder geworden, foto’s van kinderen met dieren, de nieuwste Friese kinderboeken en nog veel meer!

Lancering interactieve Keimpe-zoekplaat op CBS It Fûnemint

Samen met IVN (Instituut Voor Natuureducatie) heeft de Afûk een nieuwe interactieve zoekplaat ontwikkeld van Keimpe de Krokodil, over het thema ‘greide en boulân’ (weiland en bouwland). In die zoekplaat komen veel vogels voor, zoals de leeuwerik (ljurk) en de grutto (skries), maar ook woorden als aaisykje en neisoarch komen aan bod. Met de interactieve […]

Nieuw verschenen bij de Afûk: het ‘Simmerboek’

Na het succes van het ‘Winterboek’, dat uitkwam in de herfst van 2022, is nu het ‘Simmerboek’ verschenen! Ook het Simmerboek zit weer vol met verhaaltjes, gedichtjes, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes, voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Alle verhaaltjes en gedichtjes zijn speciaal geschreven voor dit Simmerboek.

Nyk de Vries komt mei solo-album

Ald-Dichter fan Fryslân Nyk de Vries presintearret syn soloalbum ‘Hoefolle wurden/Hoeveel woorden’ no freed yn Noardewyn Live. It album mei sawol Fryske as Nederlânske nûmers is fan tiisdei 4 juny ôf te belústerjen fia Spotify.

De Afûkside van zaterdag 1 juni 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Dit is de Afûk BoekenTIP10 van juni

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Skriuwersfakskoalle verbindt zich met landelijke vakopleiding

De Schrijversvakschool, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar bundelen de krachten voor de opleidingsmogelijkheden van Friese (aspirant)schrijvers. De organisaties werken vanaf 1 juli samen aan de verdere ontwikkeling van de Skriuwersfakskoalle, een meerjarige Friestalige vakopleiding. De partners willen hiermee een impuls geven aan de professionalisering van Friese schrijvers en de ontwikkeling van nieuwe Friestalige […]

Nieuw prentenboek verschenen bij de Afûk: ‘Pim en Pier’

Vrijdagochtend 24 mei was de presentatie van het nieuwe prentenboek Pim en Pier op SLS De Tijstream in Holwert. De presentatie was in handen van schrijver Thys Wadman, in aanwezigheid van groep 1, 2 en 3 van De Tijstream. Pim en Pier is een warm prentenboek over twee mannetjespinguïns die vreselijk graag samen een kuiken […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 16 mei is ‘Petiele’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord: ‘petiele’.

Taalnota ‘Fansels Frysk’: de plannen voor het taalbeleid van 2025-2028

Het provinciebestuur van Friesland zet met de Friese Taalnota de komende vier jaar in op een toename van Friestalige communicatie. De provincie wil het schrijven van nieuwe Friese boeken stimuleren, een begin maken met tweetalige verkeersborden en Friese communicatie vanuit de overheid moet de norm worden.

Marije Buma wint het Lyts Frysk Diktee 2024

Marije Buma van de Master Frankeskoalle út Earnewâld kan het best Fries schrijven van alle basisschoolkinderen in Fryslân. Met 6 fouten was ze dinsdag 14 mei de winnaar fan Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis. Vorig jaar won ze het dictee ook al. Tweede werde Annarixt Weststeijn van de Doarpsskoalle út Nij Beets met 9 […]

Riemkje Pitstra 80 jaar!

Het was maandag 6 mei een feestelijke dag voor Riemkje Pitstra, schrijfster van de Tomke-verhaaltjes. Vandaag vierde zij haar 80e verjaardag. Riemkje werd verrast door een prachtig kinderorgel met echt bewegende poppen, dat speciaal voor het Tomke-project gemaakt is door Tomke-tekenaar Luuk Klazenga en zijn broer. Klazenga had voor Riemkje’s verjaardag ook een prachtige poster […]

Zorggroep Hof en Hiem ondersteunt de Friese taal met een Friese website

Op donderdag 2 mei, is de Friese website van Zorggroep Hof en Hiem gelanceerd. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De Friese website is gerealiseerd met hulp fan de Afûk. De zorggroep is dit initiatief gestart omdat zij het erg belangrijk vindt om het gebruik van de Friese […]

De lytse mol siket al 30 jier…

Al sinds 1993 zoekt de kleine mol naar de dader die hem precies op zijn kop heeft gescheten. Op zijn tocht zoekt hij uit wat voor keutels de verschillende dieren allemaal produceren: “Ik doe het zo!” zei het paard en ROMERDEBOM, daar rolden vijf grote, dikke paardenvijgen vlak voor de kleine mol langs. Hij was […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar maaie

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear […]

De Afûkside van zaterdag 4 mei 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Friese leerlingen op uitwisseling in Baskenland voor WikiWomen-project

Verleden week waren acht leerlingen van de Havotop in Burgum op uitwisseling in Baskenland in het kader van het project WikiWomen. WikiWomen is een samenwerking van Friese, Ierse en Baskische organisaties om lesmateriaal te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen digitale -, schrijf- en onderzoeksvaardigheden opdoen door Wikipedia-artikelen te schrijven.

Nynke Duijff is de winnaar van het Grut Frysk Diktee

It Grut Frysk Diktee 2024 is gewonnen door Nynke Duijff uit Damwâld. Met maar 2,5 fouten was dat resultaat goed voor het Gouden Dakje. Extra bijzonder omdat bij Nynke een aantal jaar geleden de spierziekte ALS is vastgesteld. Daardoor is zij haar spraakvermogen nagenoeg kwijtgeraakt en ondervindt ze telkens meer problemen met bewegen. Daarom heeft […]

Herdruk Jentsje-boekjes: ze blijven populair!

Zes Jentsje-boekjes verschijnen opnieuw in een herdruk van 1000 stuks per titel. Al sinds 1981 geeft de Afûk de populaire reeks Jentsje-boekjes uit. Verschenen er in 1981 eerst drie titels (Jentsje syn bear, Jentsje syn koekje, Jentsje syn auto), de serie werd geleidelijk uitgebreid naar tien titels. Daarvan verschijnen de zes die ook in 2007 […]

PRESENT (‘Hier Nu!’), een bijzondere les in burgerschap

Krappe stagevergoedingen, weinig starterswoningen, oplopende studieschulden… Jongeren van nu krijgen veel voor de kiezen. Hoe gaat het verder met het klimaat? Vind ik straks wel een leuke baan? Het zijn allemaal vragen waarover je goed in gesprek kunt gaan met mbo-studenten. Dat gebeurt ook bij Firda. Maar wat willen jongeren, als zij zélf hun plek […]

Leeskisten met Friese boeken voor alle scholen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Afgelopen maandag 8 april en donderdag 11 april kregen ‘De Klimstien’ in Noardburgum (Tytsjerksteradiel) en ‘De Lichtbron’ in Bûtenpost (Achtkarspelen) uit handen van wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel, wethouder Tjibbe Brinkman van Achtkarspelen en Tialda Hoogeveen, Berneboeke-ambassadeur van Fryslân, een eerste Lêskiste met Friese kinderboeken cadeau. In de komende weken krijgen alle scholen in beide […]

Nieuw Fries onderzoek naar taaloverdracht binnen jonge gezinnen

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, Afûk en het European Centre for Minority Issues (ECMI) in het Duitse Flensburg gaan een grootschalig onderzoek in Fryslân uitvoeren naar taaloverdracht binnen jonge gezinnen. De provincie Fryslân heeft een subsidie toegekend aan het project ‘The intergenerational transmission of West Frisian: promoting multilingual child-rearing and supporting (future) […]

Nieuwe afspraken voor versterken Friese taal en cultuur

De komende vijf jaar investeren het Rijk en de provincie Fryslân volop in de Friese taal. De afspraken zijn vastgelegd in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) die maandag 8 april is ondertekend door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok. Het Rijk […]

Earste Sutelaksje fan 2024 fan start yn marleafst fjouwer doarpen

Afgelopen vrijdag 5 april ging de eerste Sutelaksje van dit jaar van start in Itens, Rien, Lytsewierrum en Hinaard. Dorpskrant ‘Diggelfjoer’ organiseerde samen met Boeken fan Fryslân een Sutelaksje in de vier dorpen. En niet zonder succes!

De Afûkside van zaterdag 6 april 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Nij gedicht fan de Dichter fan Fryslân

‘Minder wifi, meer poëzie’ is het nieuwste gedicht van Arjan Hut als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.

Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor de regeling Frysk foar no en letter, voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen van 9 april tot en met 1 oktober 2024 subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Er is €600.000,- beschikbaar, […]

Dit is de Afûk BoekenTIP10 voor april

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Nieuw verschenen bij Uitgeverij Afûk: ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’

Een vrolijk prentenboek over de magie van bomen en dromen die uitkomen. ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’ is een betoverend prentenboek van auteur en illustrator Linda de Haan die geïnspireerd werd door het project BOSK in Leeuwarden, waarbij meer dan 1000 bomen door de binnenstad wandelden.

Eerste ‘Rede foar de geast’ én presentatie magazine over taal in de zorg

In de eerste ‘Rede foar de geast’, die zondagmiddag 24 maart door Commissaris van de Koning Arno Brok werd uitgesproken, pleitte hij voor normalisering van het gebruik van het Fries in allerhande situaties, ook binnen de gezondheidszorg. Dit is volgens hem van groot belang voor de bevordering van de mentale gezondheid van de inwoners van […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 21 maart is ‘Manneboet’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord: ‘manneboet’.

Nieuw verschenen bij Uitgeverij Afûk: het Meslânzer Woardeboek

Nadat er vele jaren aan gewerkt was, brak eindelijk de dag aan dat er een woordenboek van het dialect van Midsland op Terschelling gepresenteerd kon worden, en dat was op donderdag 14 maart in café “Het Wapen van Terschelling” in Meslâns, zoals Midsland lokaal wordt genoemd.

De Afûkside fan sneon 16 maart 2024

Speciaal voor de Nationale Boekenweek, deze keer op de derde zaterdag van de maand in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad. Onze maandelijkse pagina is deze keer samengesteld door Boeken fan Fryslân en stond vol met o.a. de mooiste boekentips voor de Boekenweek en informatie over het Friese Boekenweekgeschenk.

Nationaal Boekenweekgeschenk van familie Chabot ook in het Fries

Het nationale Boekenweekgeschenk verschijnt ook dit jaar weer in het Fries. De Friese vertaling, met de titel ‘Gesinsferpakking’, is gemaakt door Ytsje Steen.

Gerrit Hiemstra schrijft Grut Frysk Diktee over de impact van het klimaat

Op dinsdag 23 april zit de Statenzaal van het Provinciehuis weer vol met zwetende mensen die de dicteetekst van it Grut Frysk Diktee zonder fouten proberen te schrijven. Weer- en klimaatdeskundige Gerrit Hiemstra schrijft dit jaar de dicteetekst. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf dinsdag 5 maart door het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl te maken.

Dit is de Afûk BoekenTIP10 voor maart

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Rely Jorritsmaprijsvraag 2024 opengesteld

De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opgengesteld. Het is de 70ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € […]

Foar alles in ferske!

Op 1 maart verschijnt bij uitgeverij Afûk het nieuwe liedjesboek ‘Foar alles in ferske!’ van Clara Rullmann. Het boek bevat twaalf nieuwe Friese kinderliedjes en verhaaltjes voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. De liedjes zijn gemaakt voor gebruik op de kinderopvang en in de onderbouw van het primair onderwijs, en gaan over onderwerpen die […]

It ‘fergetten wurd’ fan tongersdei 22 febrewaris is: pûlemûlkje

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord: ‘pûlemûlekje’.

Twee vacatures bij de Afûk!

De Afûk heeft de ambitie om de komende jaren nog meer mensen te bereiken met ons cursusaanbod. Daarom zoeken we twee nieuwe collega’s voor de cursusorganisatie om het team te versterken. Het gaat om een ‘Kursusorganisator’, de spil in de organisatie van onze Friese cursussen, en een ‘Lesjouwer/materiaalûntwikkeler’, die cursussen geeft aan de purticuliere en […]

Premjêre Dútske film mei Fryske ûndertitels op Memmetaaldei

Op 21 februari is het de Internationale Moedertaaldag, een initiatief van de Verenigde Naties. In het kader daarvan organiseren het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en het Mercator Europees Kenniscentrum samen met Slieker Film de Nederlandse première van de succesvolle Duitse film Mittagsstunde van regisseur Lars Jessen. De film is gebaseerd op de bestseller […]

Meindert Talma schrijft Kadoboek voor Fryske Boekewike 2024

Meindert Talma (Surhuisterveen, 1968) schrijft het Friese Kadoboek 2024. Talma: “It wurdt in autobiografyske, tragykomyske novelle, dy’t him foar it grutste part ôfspilet yn Fryslân. En it kriget in frij dramatysk ein.” Het Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 1 november 2024 bij de start van het Frysk Boekefeest. Het Kadoboek is daarna tijdens de hele […]

Eerste beroepscertificaten Fries uitgereikt op het mbo

Zo’n 25 studenten van Firda kregen donderdag 8 februari een certificaat uitgereikt voor het succesvol afronden van het keuzedeel ‘Frysk yn de beropskontekst’ (Fries in de beroepscontext). Met dit certificaat kunnen zij bij sollicitaties en vervolgopleidingen aantonen op welk niveau ze het Fries beheersen.

Nieuw verschenen bij Utjouwerij Afûk: Gozert

Op 7 februari 2024 verschijnt bij Utjouwerij Afûk de Friese vertaling van het prachtige bekroonde kinderboek Gozert. Geschreven door Pieter Koolwijk en vertaald naar het Fries door Rymke Zijlstra. De boekpresentatie is op woensdag 7 februari, tegelijk met de première van de theatervoorstelling ‘Gozert’ voor basisscholen, gespeeld door Jeugdtheater Frets. Het

De Afûk-pagina van zaterdag 3 februari 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Dit is de Afûk BoekenTIP10 voor februari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Friese theatervoorstelling én vertaling van kinderboek ‘Gozert’

Het is een droom die uitkomt: Fries theatergezelschap Frets gaat met het bekroonde kinderboek Gozert de theaters in. Op 7 februari 2024 is de première in het Posthuis Theater in Heerenveen. Tegelijkertijd is ook de boekpresentatie van de Friestalige vertaling van Rymke Zijlstra, uitgegevend door Uitgeverij Afûk.

No ek Fryske meditaasjes beskikber

Anna-Maria Heidbuurt, een Friezin met een liefde voor meditatie, heeft eind januari haar nieuwe project online gezet: de Friese meditatie Podcast. In samenwerking met muzikant Daniel Kolk heeft Anna-Maria die unieke meditatie-podcast ontwikkeld om mensen te laten ontspannen in hun eigen moedertaal.

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 25 januari is: Ferrifelje

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord: ‘ferrivelje’. (En ‘oer it mad komme’)

Poëzieweek 2024

Van donderdag 25 tot en met woensdag 31 januari is het weer tijd voor he grootste jaarlijkse poëziefeest van de Lage Landen. Tijdens de Poëzieweek loop je overal in Vlaanderen en Nederland gedichten tegen het lijf: op school, in de boekhandel en bibliotheek, op een podium, sociale media of gewoon op straat. Bij de Afûk […]

Nasjonale Foarlêsdagen 2024

Met de Nationale Voorleesdagen is er extra aandacht voor het voorlezen aan kinderen van 0-6 jaar. De Voorleesdagen zijn dit jaar van 24 januari t/m 3 februari. Het ‘prentenboek van het jaar’ dat tijdens de Nationale Voorleesdagen centraal staat, is ‘Help! Een verrassing!’ van Miriam Bos. Alle kinderopvanglocaties in Fryslân hebben van de Afûk een […]

Meer dan 5200 leerlingen lezen Fries boek ‘Tie/Break’ voor LêsNo

11 januari was de kick-off van de 10e editie van LêsNo op OSG Sevenwolden in Heerenveen. Meer dan 5200 leerlingen van 33 middelbare scholen in Fryslân zullen zes weken lang in de klas aan de slag met LêsNo. LêsNo is een innovatief Fries leesbevorderingsproject voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Twee tennistalenten […]

Nije Fryske webside Tiidwurden.frl

Er is een nieuwe website voor het Fries gelanceerd: Tiidwurden.frl. Het doel van die website is alle Friese werkwoorden met de Nederlandse vertaling te verzamelen. Zo kunnen de werkwoorden makkelijk worden gevonden. Ideaal voor het onderwijs en iedereen die de taal wil leren of verbeteren.

Friezen lezen samen bij ‘Mei-inoar lêze’

Leeuwarden UNESCO City of Literature, de Culturele Apotheek en bibliotheken en boekhandels in Fryslân starten het project ‘Mei-inoar lêze’ (samenlezen): op twaalf locaties in Fryslân beginnen in de eerste maanden van 2024 Mei-inoar lêze-groepen. Woensdag 17 januari is de eerste Mei-inoar lêze in dbieb in Leeuwarden. De toegang is gratis en iedereen kan meedoen.

Campagne voor pakes en beppes: Praat mar Frysk, ook met je kleinkinderen

Van 9 t/m 23 januari is er extra aandacht voor de pakes en beppes in Fryslân. Met de pake&beppecampagne wil de Afûk (aanstaande) grootouders bewust maken van de bijzondere rol die ze kunnen spelen in de taalontwikkeling van hun kleinkinderen. Als mede-opvoeder kunnen grootouders de twee- of meertalige ontwikkeling extra stimuleren, zeker als ze regelmatig […]

De Afûk-pagina van zaterdag 6 januari 2024

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor januari 2024

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Bij de Afûk is verschenen: De Freon, van I.E. Bloem

Bij Uitgeverij Afûk is een nieuwe jeugdroman van I.E. Bloem verschenen: De Freon. Een feest! Dat is wat Jeroen en zijn vrienden in coronatijd wel kunnen gebruiken. En waar kan zoiets beter dan in het bos, waar verder niemand zich in het donker zal laten zien. Helemaal niet nu dat verboden is vanwege de avondklok.

Het ‘vergeten woord’ van donderdag 14 december is ‘Bûke’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘Bûke’ of ‘Bûkemantsje’.

Openingstijden Afûk-winkel i.v.m. feestdagen

In verband met de feestdagen, zijn er de komende weken aangepaste openingstijden van de Afûk boek- en cadeauwinkel. Het gaat om dinsdag 19 december, beide kerstdagen, maandag 1 januari en dinsdag 2 januari.

Bij de Afûk is verschenen: Klút & Mients ûntdekke eb en floed

Bij Uitgeverij Afûk is een prachtig mooi prentenboek uitgekomen: Klút & Mients ûntdekke eb en floed. Met dit educatieve prentenboek leren kinderen spelenderwijs over eb en vloed en de dieren van de Waddenzee.

Nodig de BBA uit!

De Kinderboekenambassadeur (BBA) zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden, in de breedste zin. De BBA brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen en spreken onder de aandacht van het publiek en geeft de promotie van kinderboeken een herkenbaar gezicht.

De Afûkpagina van zaterdag 2 december 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor december

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Nieuwe workshops ‘Taalpsychologie’ in Fryslân

Ook voor aankomend jaar staan er weer nieuwe workshops Psychology fan dyn Taal op het programma. Denk jij er wel eens over na welke taal je gebruikt in contact met anderen? Thuis, met vrienden, op het werk, bij de dokter, of aan de kassa? Maak je het als Fries weleens mee dat iemand je vraagt […]

Cursus Prentenboek Maken met Lida Dijkstra

Mensen die de droom hebben om een prentenboek te maken, maar niet zo goed weten hoe ze moeten beginnen, kunnen zich nu opgeven voor de cursus ‘Prentenboek Maken’ met Lida Dykstra. Dat vindt plaats volgende voorjaar in Tresoar, Leeuwarden. Deze cursus beslaat vijf bijeenkomsten en geeft informatie om aan een eigen prentenboek te werken, als […]

Nieuw verschenen bij de Afûk: Omke Ûle sjocht stjerren

Bij de Afûk is verschenen: Omke Ûle sjocht stjerren van Paul van Dijk. Een hartverwarmend verhaal over vriendschap en het najagen van dromen, voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Omke Ûle wil heel graag naar de ruimte. Neefje Eppy weet raad, hij bouwt een raket voor zijn oom. Helaas voldoet de raket niet aan […]

Friese jongeren zetten zich in voor meer Fries bij het stemproces

22 november is het weer tijd om naar de stembus te gaan. Maar waarom is de stempas eigenlijk volledig Nederlandstalig? Over die vraag bogen de studenten van Yung Frysk zich de afgelopen weken. Dat leidde alleen maar tot meer vragen: wat wordt er eigenlijk gedaan met het Fries in de stemprocedure? En wie bepaalt dat?

Er is weer een nieuwe heit&mem!

Een heerlijk warm, nieuw herfstnummer ligt weer gratis op heel veel plaatsen in de provincie Fryslân op je te wachten. Om lekker ‘smûk’ op de bank te lezen… In dit nummer gaat het o.a. over: vier generaties van hetzelfde geslacht, in prachtige kinderkamer, machtige foto’s fan kinderen die wat hebben uitgevreten, mooie boekentips, een artikel […]

Arjan Hut is de nieuwe Dichter fan Fryslân

Arjan Hut (Drachten, 1976) is vandaag op het Explore the North-festival in Leeuwarden door gedeputeerde Eke Folkerts officieel benoemd tot nieuwe Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Arjan Hut is de vierde Dichter fan Fryslân en de opvolger van Sigrid Kingma, die vandaag afscheid nam van haar functie als Dichter fan Fryslân.

Het ‘vergeten woord’ van donderdag 16 november is ‘Brimstich’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘Brimstich’.

Aandacht voor Friese taal en cultuur tijdens 3e editie ‘Stap de Rode Loper!’

Na twee succesvolle eerdere edities komt het landelijk taal- en leesproject Stap op de Rode Loper! ook dit jaar weer naar Leeuwarden. Op maandag 20 november zijn bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun docenten de VIP’s in een uniek literair-cultureel avontuur.  Er valt veel te zien en te beleven: er komen dichters, rappers, verhalenvertellers, auteurs, […]

Digitale hulp voor rijmende Friesschrijvers

De tijd van dichten en rijmen komt er weer aan als Sinterklaas binnenkort voet aan wal zet. Aan de behoefte van hulpsinterklazen, hobbyrappers en aspirant-dichters wordt nu tegemoet gekomen. Op zondagmiddag 12 november 2023, presenteert de Fryske Akademy, in samenwerking met rapper/columnist Pieter Zijlstra en zijn vrienden, Sweder Oosterkamp en Teun de Vries, het nieuwe […]

Twee Friese voordrachten voor de IBBY Honour List 2024

De boeken ‘Abe en de Aardichman’ (Utjouwerij Afûk, 2022) geschreven door Tialda Hoogeveen en ‘Lampke’ (Utjouwerij Afûk, 2023) van Annet Schaap, vertaald door Rymke Zijlstra, zijn voorgedragen voor de IBBY Honour List 2024. De Honour List van de IBBY (International Board on Books for Young People) is een internationale, tweejaarlijkse selectie van recent gepubliceerde boeken […]

De Afûkpagina van zaterdag 4 november 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Fryske Boekewike 2023

Vrijdag 3 november wordt met het Frysk Boekefeest in dansschool Saco Velt in Leeuwarden het startsein gegeven voor de Fryske Boekewike 2023. Op deze feestelijke avond zal ook het Kadoboek ‘Hiltje yn Pella’ van Anita Terpstra gepresenteerd worden. De Fryske Boekewike wordt gehouden van 4 tot en met 12 november. Het Kadoboek is in de […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor november

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Laatste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân

‘Fannijs’ (‘Opnieuw’) is het laatste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.

No ek Fryske digitale printeboeken yn Bereslim!

Bereslim is dé oanbieder fan digitale printeboeken en pedagogysk ferantwurde kompjûterspullen foar jonge bern. It wurdt brûkt op skoallen en by berneopfangorganisaasjes, logopedisten en biblioteken. Mei de digitale printeboeken wurdt de taalûntwikkeling fan bern fan 2 oantemei 8 jier oantoanber stimulearre. En dat kin no ek yn it Frysk!

Bij de Afûk is verschenen: ‘De groep fan mees bok’

Op vrijdag 20 oktober zijn de eerste exemplaren van de prachtige nieuwe boekenserie ‘De groep fan mees bok’, voor beginnende Fries-lezers, aangeboden aan de kinderen van groep 3-4 van CBS De Oanrin in Twijzel. De serie van vijf nieuwe boekjes is geschreven door Lida Dykstra en geïllustreerd door Ina Hallemans. Eerder zijn ze uitgebracht in […]

Friese film Bartele Bûse in première op Cinekid Festival

De Friese film Bartele Bûse van Omrop Fryslân Tsjil gaat in première op het Cinekid Festival in Amsterdam, het grootste film- en mediafestival voor kinderen in de hele wereld. Het is voor het eerst dat een Friese fictiefilm vertoond wordt bij Cinekid.

‘Abe en de Aardichman’ opgenomen in selectie White Ravens 2023

Het boek Abe en de Aardichman van Tialda Hoogeveen is geselecteerd voor de White Ravens 2023 van de Internationale Jugendbibliothek München. De White Ravens zijn aanbevelingen voor bijzondere boeken uit de wereld binnen de internationale kinder- en jeugdliteratuur.

Firda werkt aan practoraat meertaligheid in het mbo

Firda kijkt serieus naar het instellen van een nieuw practoraat op het gebied van meertaligheid en geletterdheid in het mbo. Een belangrijk onderzoeksterrein is dan het Fries, om hieruit lessen te trekken naar de praktijk van het onderwijs. ‘Zo verbinden we ons mbo nog beter aan wat van groot belang is in deze regio’, stelde […]

Het vergeten woord van donderdag 12 oktober is ‘Skewiele’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘Skewiele’.

De Afûkpagina van zaterdag 7 oktober 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

32 Uitgesteld Geluk-verhalen verzameld in bloemlezing

Tijdens de eerste editie van cultuurmanifestatie Arcadia bracht Leeuwarden UNESCO City of Literature ‘Uitgesteld geluk’: 100 nieuw geschreven verhalen, voorgelezen in 100 tuinen in Fryslân. De verhalen vielen in de smaak bij het talrijke publiek. Om ze voor nog meer mensen te ontsluiten vroeg de organisatie letterkundige en schrijver Henk Pröpper om een selectie te […]

By de Afûk is verschenen: FC Nostalgia

Het leek of moest Romke Toering gehaast een punt achter het leven zetten. En wat doe je dan met de tijd die nog rest? Romke pakte de pen op en begon te schrijven: korte en langere verhaaltjes, gedichten soms, een ode aan zijn vader en moeder, opa’s en oma’s, de bakker, de buren en al […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor oktober

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Nieuwe dichtbundel van Elske Kampen: Net fiksearre hûs

Net fiksearre hûs is de zesde poëziebundel van Elske Kampen. Ze roept hierin een wereld op die ligt tussen de werkelijkheid van een eenvoudig Ru-schaaltje in Museum Princessehof en de onwerkelijke thuiskomst van iemand die niet bestond. Dichten is voor Elske een vorm van ordenen en harmonie scheppen. De drang van de versvorm dwingt haar om […]

Sytze de Haas uit Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023

Sytze de Haas (11 jaar) uit Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, dé prijs voor het beste Friese gedicht geschreven door leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Fryslân. Op zaterdag 14 oktober krijgt hij ‘De Gouden Fear’ en een oorkonde uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward, op hetzelfde moment […]

Verhalenavond en -wedstrijd BoekHjerstBoek

Boeken fan Fryslân schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het teken van de ferhalejûn BoekHjerstBoek. Die wordt gehouden op vrijdag 17 november om 20.00 uur in café It Wapen fan Baarderadiel in Jorwert. Iedereen wordt van harte uitgenodigd een kort verhaal te schrijven met het thema ‘Storm’.

Het vergeten woord van donderdag 15 juni is ‘Stúsjekoard’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘Stúsjekoard’.

Bestseller: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard nu ook in het Fries!

De wereldwijde bestseller ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ van Charlie Mackesy, in het Nederlands succesvol vertaald door Arthur Japin, is nu ook in het Fries verschenen, onder de titel: ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’. De Friese vertaling is van de hand van de vorig jaar overleden dichteres […]

Lida Dijkstra’s ‘Schaduw van Toet’ wint Thea Beckmanprijs 2023

In juni werd bekend dat ‘Schaduw van Toet’ op de schortlist stond voor de Thea Beckmanprijs. En afgelopen zaterdag was het dan zover: de prijs werd  in het Museumpark Archeon uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. ‘Schaduw van Toet’ van de Friese auteur én voormalig ‘Berneboeke-ambassadeur’ van Friesland, Lida Dijkstra, won de prijs.

Eerste exemplaren poëzieposters Dichter van Fryslân voor Beyers Naudé

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden had vandaag de eer om de eerste exemplaren van de poëzieposters van de Dichter van Fryslân in ontvangst te nemen. De posters zijn het eindproduct van een poëziewedstrijd. Bij de officiële aanbieding waren ook de winnaars van de poëzieposter-wedstrijd aanwezig. Met de posters kan de zichtbaarheid van Friese […]

Verhaal Nationale Voorleeslunch ook weer in het Fries beschikbaar

Ook in 2023 organiseert de Leescoalitie weer een Nationale Voorleeslunch op Nationale Ouderendag. Deze dag valt dit jaar op vrijdag 6 oktober. Het verhaal voor de Nationale Voorleeslunch is speciaal voor deze dag geschreven door Ronald Giphart en is, in samenwerking met het project ‘Fries in de zorg’ van de Afûk ook weer beschikbaar in […]

Gysbert Japicxpriis 2023 voor Jetske Bilker

De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan schrijfster Jetske Bilker. Ze krijgt de prijs voor haar roman Spegel en sonde. De prijs wordt op zaterdag 14 oktober uitgereikt door gedeputeerde Eke Folkerts. Volgens de adviescommissie heeft de schrijfster met haar roman een ‘vakkundig literair werkstuk afgeleverd’. Het thema dementie wordt op aangrijpende wijze met […]

‘Skearing en Ynslach’ is de nieuwste verhalenroman van Bouke van der Hem

Nieuw verschenen bij Uitgeverij Afûk: ‘Skearing en Ynslach’ de nieuwste verhalenroman van Bouke van der Hem. In dit boek wordt stukje bij beetje voornamelijk het opgroeien van boerenzoon Reinder Beetstra in Fryslân beschreven, zijn wederwaardigheden in militaire dienst, het studentenleven in Groningen en de verwaarloosde relatie met jeugdvriend Sipke.

Voorleesbus geeft startsein voor Lês-mar-foar-wiken

Van 11 tot en met 29 september zijn het de ‘Lês-mar-foar-wiken’! In die periode wordt overal in Fryslân voorgelezen: op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Want voorlezen is niet alleen gezellig, maar ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Zeker voor een minderheidstaal als het Fries. Alle peuters in Fryslân krijgen tijdens de Lês-mar-foar-wiken […]

De Afûkpagina van zaterdag 2 september 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor september

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Kom naar de Afûk met Uit in Huis op zaterdag 9 september

Op zaterdag 9 september openen de culturele instellingen in Leeuwarden het nieuwe culturele seizoen met het Uit in Huis Festival. Bijna alle organisaties zetten hun deuren wagenwijd open om jou gratis kennis te laten maken met hun aanbod! Natuurlijk doet de Afûk ook mee! Wij zetten onze deur open en bieden helemaal gratis de workshop […]

Bestel ‘Dwarsliggers in Appelscha’ nu met korting

Het boek Dwarsliggers in Appelscha verschijnt in november 2023, maar kan nu al besteld worden voor de intekenprijs van € 25,-. Een prachtig boek met verhalen en anekdotes over dwarse mensen die kleur geven aan de geschiedenis van het rode veendorp Appelscha. Een tijdsbeeld dat niet alleen (oud-)Appelschasters zal aanspreken, maar voor velen een feest […]

Popke Popma (1939 – 2023)

Yn 2000 gie Popke Popma mei pensjoen as direkteur fan basisskoalle ‘De Wynbrekker’ yn Eastersee. Neist syn wurk skreau Popke al geregeldwei foar bern, mar bygelyks ek kollums foar De Strikel, Byntwurk of De Oesdrip en boekbesprekken foar De Pompeblêden fan de Afûk. Nei syn pensjoen koe Popke alle enerzjy stekke yn fertellen en skriuwen […]

Aggie (1927 – 2023)

Guon minsken hawwe eins gjin achternamme nedich. At jo sizze: ‘Aggie’, dan is dat foldwaande. Seine jo dat tsjin har, dan seach se op mei har priemkjende eagen, fol fjoer en fragen. En dan fuort der achteroan har ûntwapenjende en oansteklike laitsjen.

Winnaars Poëzieposter-wedstrijd Dichter van Fryslân bekend

Bauke Vermaas, Berber Spliethof, Lara Kool-De Vries, Neeltje Terpstra en Sietske Boonstra zijn de winnaars van de poëziewedstrijd van de Dichter van Fryslân. De winnaars ontvangen €200,- en de gedichten worden als poëzieposters verspreid onder alle middelbare scholen in Friesland.

De Afûkpagina van zaterdag 5 augustus 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Dit is de Afûk BoekenTIP10 voor augustus

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Iepenloftspul Burgum speelt in 2024 ‘Kening & Kening’

Iepenloftspul Burgum speelt in 2024 de familievoorstelling ‘Kening & Kening’, naar het boek van Linda de Haan & Stern Nijland. Het verhaal is in 2000 als kinderboekje geschreven door Stern Nijland en Burgumer Linda de Haan. Het boekje is inmiddels al in 12 talen uitgebracht en is tegenwoordig nog steeds actueel. De Friese uitgave kwam […]

Adviescommissie Dichter fan Fryslân bekend

Wie wordt de nieuwe Dichter fan Fryslân? In november van dit jaar wordt bekend wie in de voetsporen treedt van de huidige Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma. Gedeputeerde Staten hebben de adviescommissie gevraagd om met een voordracht te komen. De commissie bestaat dit jaar uit Sigrid Kingma, Ammerins Moss – de Boer en Céline Wierda.

Nieuw verschenen bij de Afûk: ‘Ien tel de ierde stil’ van Arjan Hut

Ien tel de ierde stil is de nieuwste dichtbundel van Arjan Hut en is geschreven in de tijd dat hij ‘Wâlddichter’ was van de gemeente Achtkarspelen. In een periode van lockdowns, mondkapjes en avondklokken, bij hem thuis aan de Delistraat, bij Tresoar, in de trein van Leeuwarden naar Buitenpost, onderweg in de bus naar Surhuisterveen, […]

Zichtbaarheid centraal op Streektaalconferentie 2023

Save the date en geef je op! Op 22 september 2023 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats op het gemeentekantoor van Waadhoeke in Franeker en heeft als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare […]

‘Wy binne mbû’ komt met nieuwe website met aanbod voor professionals

De partners Aeres, Firda en Afûk komen, als onderdeel van Taalplan Frysk 2030, met een nieuwe website. www.wybinnembu.frl is gemaakt voor professionals die zich bezighouden met het Fries en meertaligheid binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De basis van ‘Wy binne mbû’ ligt bij het ondertekenen in december 2021 van het convenant daarover: de afspraak tussen de […]

De Afûkpagina van zaterdag 1 juli 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor juli

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Nieuw gedicht van de ‘Dichter fan Fryslân’

‘Nog erger’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.

Lida Dijkstra’s ‘Schaduw van Toet’ op shortlist Thea Beckmanprijs 2023

Ieder jaar wordt in Museumpark Archeon de Thea Beckmanprijs uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Ook ‘Schaduw van Toet’ van de Friese auteur en eerdere Berneboeke-ambassadeur van Friesland, Lida Dijkstra, dingt mee naar de prijs.

Adviescommissie dr. Obe Postmaprijs 2024 bekend

De adviescommissie voor de Dr. Obe Postmaprijs kan aan de slag. Drie mensen uit de wereld van de letterkunde buigen zich de komende tijd over de vraag aan wie de provinciale vertaalprijs moet worden toegekend. Deze editie geven Maaike Andringa, Marc van Oostendorp en Rein Smilde daarover advies aan de provincie.

Achtkarspelse vaders verrast met Sipke-boekje

In de aanloop naar vaderdag 2023 kregen alle kinderen van twee tot en met zes jaar in de gemeente Achtkarspelen het tweetalige Gouden boekje ‘Sipke leert fierljeppen‘ mee naar huis. Samen met de speciale boekenlegger een verrassing voor heit of verzorger op vaderdag.

Friese dichtregels Silke van der Land worden uitgereden over strand Vlieland

“In moaie, rûne skulp fertelt my in ferhaal. De see flústeret yn myn ear, in berjocht yn eltse taal.” Bovenstaande dichtregels van Silke Fardou van der Land (2001) zijn uit meer zijn 90 inzendingen gekozen na een oproep voor een nieuw Fries strandgedicht voor op de Vliehors expres op Vlieland.

Het vergeten woord van donderdag 15 juni is ‘Ljuensk’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘Ljuensk’.

Er is weer een nieuwe heit&mem!

Een heerlijk fris, nieuw zomernummer ligt weer gratis op heel veel plaatsen in de provincie Fryslân op je te wachten. In dit nummer gaat het o.a. over kleine ondernemers, de magie van poëzoe, over hooggevoelige kinderen mee een sterke wil, over Ype Roan die een auto-imuunsiekte heeft, voer buitenspelen, hutten bouwen en nog veel meer!

Vacature Lid RvT

Wij zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht. Volgens het rooster van op- en afgaan, is er een vacature voor iemand met ervaring op het gebied van onderwijs, taal en cultuur. De ‘Rie fan tafersjoch’ ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de richtlijnen in de regelgeving en o.a. […]

‘Abe en de Aardichman’ in selectie voor internationale tentoonstelling

Illustrator Yke Reeder heeft met haar illustraties voor het boek ‘Abe en de Aardichman’ een plekje op de Biennial of Illustrations Bratislava (BIB), een gerenommeerde internationale tentoonstelling voor kinderboekenillustraties. IBBY-Nederland zorgde voor de 10 Nederlandse inzendingen. De jury kent bij de tentoonstelling in oktober verschillende prijzen toe.

De Afûkpagina van zaterdag 3 juni 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 voor juni

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze BoekenTIP10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet […]

Nieuw verschenen bij de Afûk: het Letterfretter-kwartet

Van het boek De Letterfretter is nu ook een kwartet gemaakt. Een mooi en tegelijk harstikke leerzaam spelletje! De Letterfretter is gek op de Friese klinkers. Help jij hem om de woorden met dezelfde klinker bij elkaar te zoeken? Er zijn 14 kwartetten te maken van elk 4 kaarten met dezelfde klinker, zoals bijvoorbeeld de […]

Lútsen Bakker opnieuw winnaar Grut Frysk Diktee

Het Grut Frysk Diktee 2023 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Vorig jaar won hij het dictee ook. Dit jaar won hij met zeven fouten het Gouden Dakje. Er deden dit jaar ook vijf teams mee. De teams streden tegen elkaar en het beste team bestond uit theologen. Het groepsgemiddelde van de dienaren des […]

Syds Wiersma wint de Fryske SLAM!

Dichter, schrijver Syds Wiersma kreeg gisteravond in boordevol café De Gouden Leeuw in Tresoar de meeste publieksstemmen in de finale van de Fryske SLAM! Daarmee werd hij de beste Poëzieslammer van Fryslân. Jens de Vries werd tweede.

Vacature! Hoofd Onderwijs

Voor ons team Onderwijs zoeken wij een Hoofd Onderwijs voor 28-36 uren in de week. Als Hoofd Onderwijs geef je leiding aan het creatieve en enthousiaste onderwijsteam, in goede samenwerking met de vier projectleiders. Je bepaalt de strategische koers van het onderwijsbeleid en onderhoudt contact met de partners fan Taalplan Frysk. Wij bieden je een […]

Sprekers Fries gezocht voor onderzoek naar taalverandering

De Rijksuniversiteit Groningen en de Fryske Akademy zijn bezig met een groot onderzoek naar taalverandering van varianten van het Fries. Daarvoor zijn ze op zoek naar sprekers van het Fries (en streektalen) in specifieke plaatsen en specifieke leeftijden. Valt u in een van de categoriën? Doe mee! Het duurt  maar zo’n 10-15 minuten.

Aangepaste openingstijden Afûk-winkel

In verband met een aantal feestdagen, zijn er de komende twee weken aangepaste openingstijden van de Afûk boek- en kadowinkel. Het gaat om donderdag 18, woensdag 24 en maandag 29 mei.

Kom naar de Sprookjesochtend in de Afûk-winkel

Zaterdag 20 mei organiseert de Afûk een ‘Mearke-Moarn’ (Sprookjesochtend) in de winkel. Kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn van harte welkom om 11:00 uur. De kinderen mogen verkleed komen in hun mooiste prinsessenjurk of ridderpak (of iets anders natuurlijk!). Er wordt een prachtig verhaal voorgelezen, kinderen kunnen geschminkt worden en ook nog iets leuks […]

Yung Frysk wil statement maken met stickeractie

Yung Frysk heeft afgelopen weekend een stickeractie gehouden. Ze zijn bij de HBO- en MBO-scholen in Fryslân langs gegaan en hebben daar bij de ingangen hun stickers geplakt met de tekst “Frysk, sa as wy dat wolle en wêr’t wy dat wolle!”. Dit om een statement te maken. Het was een verrassing voor de studenten […]

Recordaantal deelnemers kwalificatiedictee

Er hebben dit jaar 372 mensen meegedaan aan de kwalificatie voor It Grut Frysk Diktee, dit zijn er 115 meer als vorig jaar. De 20 besten daarvan mogen meedoen aan de grote finale op 23 mei in de Steateseal in het Provinsjehûs in Leeuwarden. Op woensdag 24 mei om 20.30 uur zendt Omrop Fryslân het […]

De Afûkpagina van zaterdag 6 mei 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ‘ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Deze maandelijkse Afûk-pagina staat vol met informatie en nieuws over onze projecten en producten én geeft interessante boekentips voor jong en oud. Met de Afûk-pagina in de regionale dagbladen willen we aan een breed […]

Nieuw verschenen: ‘Kwek kwek minemyn’ van Hindrik van der Meer

Bij uitgeverij Afûk is verschenen: ‘Kwek kwek minemyn’ van Hindrik van der Meer. Onderweg op de fiets van zijn woonplaats Goënga naar zijn werk als muziekleraar aan pabo ‘De Him’ in Sneek bedacht Hindrik van der Meer vaak de teksten voor de kinderliedjes die hij schreef voor de Friese schoolradio. En die liedjes werden volop […]

De Dichter fan Fryslân organiseert een Friese SLAM

Wie is de beste Friese voordrachtskunstenaar? Kom naar deze compleet Friestalige slam! Op woensdag 24 mei om 19:30 uur gaat het gebeuren in het tijdelijke café van Tresoar, De Gouden Leeuw. Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma opent de avond, daarna kunnen de deelnemers los. Gabriëlle Terpstra presenteert de avond.

Page Against the Machine in de Prinsentuin: telefoon uit, boek aan!

Leeuwarden UNESCO City of Literature doet zaterdag 27 mei van 13:00 tot 16:30 uur mee aan Page Against the Machine, een leesevenement in Cities of Literature wereldwijd. Neem een boek, een kleedje en wat te drinken mee en zet je telefoon uit voor een welverdiende ‘detox read’ in de prachtige Prinsentuin in Leeuwarden UNESCO City […]

Fries strandgedicht gezocht voor de Vliehors Expres

Al twintig jaar rijdt de Vliehors Expres de mooiste dichtregels uit over het strand van Vlieland. Ieder jaar wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor nieuwe dichtregels. Leeuw-arden UNESCO City of Literature roept nu samen met de Vliehors Expres op tot het inzenden van een Fries strandgedicht voor op de Vliehors Expres.

Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân

‘Splijting’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Net als altijd, bij het verschijnen van een nieuw gedicht van de DfF, is het vandaag ook weer te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.

SjONG junior van Omrop Fryslân Tsjil wint Europese prijs voor beste regionale programma

Het programma SjONG junior van Omrop Fryslân Tsjil is in de prijzen gevallen bij Prix CIRCOM, dat zijn de belangrijkste internationale prijzen voor regionale programma’s. SjONG junior is de winnaar geworden in de categorie Music and Arts. Raynaud Ritsma, samen met producent en regisseur Murk-Jaep van der Schaaf een van de programmamakers, is blij met […]

Dit is de Afûk boekeTIP 10 voor mei

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Wedstrijd Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 van start

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Friesland kunnen weer meedoen aan de wedstrijd Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, dé prijs voor het beste Friese gedicht. Gedichten kunnen t/m 3 juli zowel individueel als per school ingestuurd worden. De uitreiking van de Lytse Gysbert Japicxpriis is op 14 oktober 2023 in de […]

Het vergeten woord van donderdag 30 maart is ‘núnderje en reauntsje’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘núnderje en reauntsje’.

Inspiratie voor Fries en meertalig onderwijs op WOW Frysk ûnderweis

Zo’n 275 onderwijsprofessionals kwamen gisteren in Blauwhuis bijeen voor het onderwijsevenement WOW Frysk ûnderweis. Leerkrachten, docenten en medewerkers uit alle onderwijssectoren (voorschoolse educatie, primair, voortgezet en speciaal onderwijs, mbo en hbo) konden inspiratie opdoen voor het (vak) Fries in het onderwijs. Het evenement is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Boeken- en Rozendag op zaterdag 22 april bij de Afûk en de ‘Love’ fontein in Leeuwarden

Na het succes van vorig jaar wordt de Boeken- en Rozendag dit jaar opnieuw gevierd in Leeuwarden. Dat vindt plaats op zaterdagochtend 22 april in de Afûk-winkel én bij de ‘Love’ fontein van Jaume Plensa, bekend van de 11fountains. Het is opnieuw een mooie samenwerking tussen de Afûk Fryske boek- en kadowinkel en ANC-Nederland. Er […]

Eindrapport Nulmeting Kultuermonitor Fryslân gepresenteerd

Woensdag 5 april zijn in Schouwburg De Lawei in Drachten de resultaten van de nulmeting Kultuermonitor Fryslân gepresenteerd. Uit de nulmeting blijkt dat Fryslân een betrokken en verbonden cultuursector heeft. In vergelijking met andere provincies zijn er in onze provincie veel musea, kunstruimtes, boekwinkels en monumenten. Friezen lezen graag en zo’n 40% van de Friezen […]

Subsidie voor uitwisseling jonge Friezen en Europese taalregio’s

Op 3 april gaat de subsidieregeling ‘Ynternasjonale kontakten’ open. Er is €20.000,- beschikbaar voor contacten tussen Fryslân en andere Europese taalregio’s. De subsidie heeft tot doel Friese jongeren in contact te brengen met jongeren in andere Europese taalregio’s. De regeling loopt tot en met 26 oktober 2023.

Zangeres Iris Kroes schrijft tekst Grut Frysk Diktee 2023

Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op dinsdag 23 mei wordt It Grut Frysk Diktee weer gehouden. Zangeres Iris Kroes schrijft dit jaar de dicteetekst. It Grut Frysk Diktee vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf vandaag via het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl.

Evert Wilstra overleden

Wij zijn aangedaan nadat wij het bericht ontvingen dat Evert Wilstra op 72-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van een ongeluk.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar april

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

De Afûkpagina van zaterdag 1 april 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud.

Naar Ierland met WikiWomen-project

Acht leerlingen van het Drachtster Lyceum waren deze week in Ierland voor een uitwisselingsproject met leerlingen uit Baskenland en Ierland. Ze werken met elkaar aan het internationale WikiWomen-project en schrijven nieuwe biografieën over Friese, Baskische en Ierse vrouwen. Aanleiding voor het project is de verhouding tussen mannen en vrouwen op Wikipedia (Fries: Wikipedy), die in […]

Jullie foto in de heit&mem?

Heit&mem is hét tijdschrift voor alle heiten en memmen en papa’s en mama’s met kinderen van 0-12 jaar. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar als papieren magazine en heeft diverse digitale thema-edities. Maar heit&mem heeft ook een interessante website en is daarnaast heel actief op de verschillende socials. Heit&mem communiceert in het Fries en […]

Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân

‘Op het spoor’ is de titel van het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter fan Fryslân (DfF). De aanleiding voor het gedicht was een aantal dassenfamilies die zich ophouden bij het spoor. Zoals gebruikelijk bij het verschijnen van een nieuw gedicht van de DfF, is het vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, […]

‘Change Sings’ van Amanda Gorman nu ook in het Fries

Bij uitgeverij Afûk is de Friese versie verschenen van ‘Change Sings’ van Amanda Gorman, met kleurrijke illustraties van Loren Long. De Friese vertaling van de inspirerende, lyrische tekst met een belangrijke, hoopvolle boodschap is gemaakt door Michelle Samba en draagt de titel ‘Sjongsto mei my’.

Het vergeten woord van donderdag 23 maart is ‘wjuk’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘wjuk’.

Kun jij de Friese accenten plaatsen op de kaart? Doe de test

Kun jij aan het accent horen waar een Fries vandaan komt? Een test voor een wetenschappelijk onderzoek van de Fryske Akademy en Universiteit Utrecht laat je zien hoe goed je de verschillende Friese accenten kunt plaatsen.

Ah goeie! Vrijgezel Fryslan kan op Tinder taalvoorkeur aangeven

Vrijgezel, swipend Fryslân kan nu op de datingapp Tinder zien of hij of zij Fries kan spreken met de ander. In de digitale liefdesarena is het mogelijk om aan te geven welke talen je spreekt. Ook Fries staat op de lijst.

Breng een gesprek op gang met de praatkaarten van ‘Fertel ris’

Vertel eens, hoe was uw schooltijd, wat stond er bij u op tafel voor het avondeten en wat voor speelgoed had u toen u klein was? Met de Fertel ris-praatkaarten kun je op speelse wijze en aan de hand van diverse thema’s, onderwerpen en vragen mooie gesprekken op gang brengen. De vragen op de kaartjes […]

Rely Jorritsmaprijsvraag 2023 opengesteld

De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opgengesteld. Het is de 69ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € […]

‘Pinkeltje in Friesland’ nu ook in het Frysk

Na onder andere de Efteling, Diergaarde Blijdorp, Texel, het Dolfinarium, het Spoorwegmuseum en het Rijksmuseum was het vorig jaar tijd voor Pinkeltje om af te reizen naar Friesland: Pinkeltje in Friesland. Het boek van Studio Dick Laan is nu door Ytsje Steen vertaald in het Fries en onlangs verschenen bij uitgeverij Afûk onder de titel […]

Lampje gaat nu ook als Lampke door het leven

Bij uitgeverij Afûk is de Friese vertaling van Lampje, het populaire kinderboek van Annet Schaap, verschenen. De bijzondere dochter van de vuurtorenwachter draagt in het Fries de naam Lampke. De Friese vertaling is gemaakt door Rymke Zijlstra.

Geef op 15 maart jouw stem aan cultuur!

Wonen, windmolens, de wolf… We horen en lezen er heel veel over in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen op 15 maart. Over kunst en cultuur gaat het veel minder. Best vreemd, want mensen kunnen niet zonder! Geef daarom komende woensdag jouw stem aan kunst en cultuur.

Boekenweek? Boekentips!

Het thema van de 88e nationale Boekenweek van 11 tot en met 19 maart is ‘Ik ben alles’. Met dat thema wil de CPNB stilstaan bij de pluriformiteit van onze identiteit. Voor de Boekenweek van dit jaar is Lize Spit gevraagd om het nationale Boekenweekgeschenk te schrijven. ‘De eerlijke vinder’ is een verhaal over vriendschap, solidariteit […]

Praat mar Frysk doet een koffietje bij Jacob Mannenmode

Iedere tweede vrijdag van de maand is het Fryske Freed en gaat Praat mar Frysk een koffietje drinken bij een bedrijf of organisatie die het Fries heel bewust en actief inzet in bijvoorbeeld klantcontacten, promotie, interne communicatie, enz. Deze keer gingen wij van Praat mar Frysk langs bij Jacob Wijnja van Jacob Mannenmode in Leeuwarden om […]

Tsead Bruinja schrijft Boekenweekgedicht 2023

Het Boekenweekgedicht is dit jaar geschreven door Tsead Bruinja. Zijn gedicht ‘Anders ben ik met jou’ werd vrijdag 3 maart onthuld in dagblad Trouw, begeleid door een interview met de dichter. Bruinja heeft met zijn gedicht een primeur, want het verschijnt in zowel het Nederlands als het Fries. Het gedicht geeft de vele aspecten van […]

Vacature Kursusorganisator

Voor ons team Taalpromotie zijn wij op zoek naar een kursusorganisator voor 24-32 uur per week. Wij bieden jou een afwisselende baan met veel zelfstandigheid voor in eerste instantie één jaar, maar met het vooruitzicht op een vaste aanstelling. Als kursusorganisator ben je de spil in de organisatie van onze cursussen en onderdeel van een […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor maart

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Subsydzje beskikber foar sichtber meitsjen Fryske taal

Op 1 maart 2023 gaat de subsidieregeling “Sichtberens Fryske Taal” weer open. Er is € 100.000 beschikbaar voor meer gebruik van het Fries in de openbare ruimte. Gemeenten, ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van de subsidie. De subsidieregeling is ook beschikbaar voor decentrale overheidsorganisaties zoals FUMO, GGD, de politie en het waterschap. De regeling […]

‘Fries Leesoffensief’ zet schouders onder stimuleren leesplezier en leesvaardigheid

Donderdag 23 februari is het Fries Leesoffensief van start gegaan. Het Fries Leesoffensief wil een boost geven aan het leesplezier van inwoners van Friesland en daarmee de leesvaardigheid in heel Fryslân verhogen. Belangrijke Friese partners vormen samen een leescoalitie en zij gaan de komende jaren leesinitiatieven ontwikkelen die bijdragen aan leesplezier en een betere leesvaardigheid. […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 23 februari is ‘lins’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘lins’.

Aanbieding opbrengst Friese vertaling Oekraïens kinderboek aan UNICEF

In april 2022 verscheen het uit het Oekraïens vertaalde kinderboek Maia en har freonen in het Fries. Elf Friese uitgevers hebben zich samen ingezet voor deze Friese uitgave, onder de vlag van Boeken fan Fryslân. Afgesproken was dat de opbrengst daarvan geheel ten goede zou komen aan UNICEF Oekraïne. Nu, bijna een jaar na het […]

Minister Wiersma bezoekt Westermarskoalle in Joure

Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs bracht vandaag een bezoek aan de Westermarskoalle in Joure. Hij volgde hier een aantal Friese lessen. Daarnaast ging hij in gesprek met leerkrachten en de directeur over hoe zij de Friese taal in de praktijk een plek geven in het onderwijs.

Presentatie nieuw tweetalig Gouden Boekje: Sipke komt op stoom

Donderdag 16 februari presenteerden uitgeverij Rubinstein en uitgeverij Afûk in samenwerking met het Ir. D.F. Woudagemaal een nieuw, uniek tweetalig Gouden Boekje: Sipke komt op stoom. Het boekje is evenals de andere Sipke-titels geschreven door Lida Dykstra en voorzien van illustraties door Harmen van Straaten. Onder belangstelling van de kinderen uit groep 5/6 van CBS […]

Anita Terpstra schrijft Friese Kadoboek 2023

Anita Terpstra (Hallum, 1974) schrijft het Friese Kadoboek 2023. In 2009 debuteerde zij met het familiedrama ‘Nachtvlucht’. De thriller leverde haar een nominatie op voor de Schaduwprijs, voor het beste thrillerdebuut. Haar boeiende boek ‘Samen’ (2016) werd genomineerd voor de Gouden Strop. Naast succesvolle thrillers schreef Anita Terpstra ‘The Challenge’, een spannend boek voor jongeren, […]

Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 20 februari 2023 een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries. De […]

Zaterdag 4 februari in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Poëziewedstrijd ‘Dichter fan Fryslân’

Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, organiseert Dichter van Fryslân Sigrid Kingma een poëziewedstrijd. De vijf beste gedichten die aan de opdracht voldoen, worden als poster professioneel vormgegeven en verspreid op alle middelbare scholen in Fryslân. Voor elk winnend gedicht is €200,- beschikbaar gesteld.

Nij ferskynd by útjouwerij Afûk: ‘De letterfretter’ fan Lida Dykstra

Bij de Afûk is verschenen: De letterfretter van Lida Dykstra. In dit kinderboek is Lida aan de slag gegaan met alle klinkers die in de Friese taal voorkomen. Elke klinker heeft zijn eigen gedicht waar de desbetreffende klinker of klinkercombinatie zo vaak mogelijk in voorkomt. In het boek staan 47 gedichten, vol taalrijkdom en humor, […]

Foarlêsgids 2023: de nieuwste Friese kinderboeken en apps (0-12 jier)

Er is weer een nieuwe ‘foarlêsgids’ verschenen! Eerder kwam dit informatieve gidsje in de vorm van een brochure, maar nu als royale uitvouwfolder met een prachtige poster van De letterfretter op de achterkant. In de ‘foarlêsgids’ vind je een selectie van de nieuwste Friese kinderboeken en apps voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar […]

Subsidieregelingen Fryske literatuur open

Per 23 januari 2023 zijn de subsidieregelingen Fryske literatuur van de provincie Fryslân weer geopend. Het gaat daarbij om subsidies voor schrijven, vertalen en bewerken, promotie en uitgeven van Fryske literatuur. De regelingen voor schrijven en vertalen en bewerken gelden ook voor toneelstukken.

It ‘fergetten wurd’ fan tongersdei 26 jannewaris is ‘bodzje’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘bodzje’.

Tialda Hoogeveen geïnstalleerd als nieuwe Berneboeke-ambassadeur van Fryslân

Op basisschool ’t Holdersnêst in Harkema is Tialda Hoogeveen woensdag 25 januari – bij de start van de Nationale Voorleesdagen – officieel geïnstalleerd als nieuwe Berneboekeambassadeur. Zij kreeg uit handen van de kinderburgemeester van Achtkarspelen, Lisanne Hiemstra, de ambtsketting van het Berneboeke-ambassadeurschap overhandigd.

Praat mar Frysk: aanmoedigingscampagne voor nieuwe Friessprekers van start

Mensen die het Fries op latere leeftijd hebben geleerd, zogenaamde ‘nije Fryskpraters’, gebruiken deze taal maar heel sporadisch, en dat heeft deels te maken met de taalhouding van de traditionele sprekers. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek dat Ruth Kircher van het Mercator Kennissintrum foar meartaligens en taallearen en Mirjam Vellinga van de Afûk samen […]

Aftrap project WikiWomen in Burgum

In Burgum heeft dinsdag de aftrap plaatsgevonden voor het Europese project WikiWomen. In samenwerking met partners in Fryslân, Ierland en Baskenland gaan leerlingen van HAVOtop (Burgum) en vwo5 van het Drachtster Lyceum nieuwe biografieën over Friese vrouwen schrijven. Een aanleiding voor het project is de verhouding tussen mannen en vrouwen op Wikipedia (Fries: Wikipedy), die […]

Zaterdag 14 januari in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Ook in 2023 jaar is ie er weer: de maandelijkse ‘Afûkside’ in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Met uitzondering van deze maand, verschijnt onze pagina iedere eerste zaterdag van de maand in de twee Friese dagbladen. Op de ‘Afûkside’ vind je informatie en nieuws over onze projecten en producten én leuke boekentips voor […]

9e editie LêsNo stimuleert leerlingen Fries te lezen met ‘Kening fan de cross’

Meer dan 5.700 leerlingen in de onderbouw van veertig scholen in het voortgezet onderwijs in Fryslân gaan zes weken lang aan de slag met het boek ‘Kening fan de cross’. De leerlingen gaan opdrachten maken bij dat boek in het kader van het project LêsNo!. Het is de negende editie van het innovatieve leesbevorderingsproject voor […]

Wordt verwacht: de Friese editie van ‘Lampje’

Op dit moment wordt er bij uitgeverij Afûk druk gewerkt aan de Friese editie van het boek ‘Lampje’ van Annet Schaap. Het boek met de titel ‘Lampke’ zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van februari in de boekwinkel liggen. In de laatste week van de Kerstvakantie is ook de verfilming van het verhaal in […]

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 16 januari tot en met 2 februari 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze eerste openstelling 1,2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor januari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

In memoriam Baukje Wytsma (1946-2022)

Op 29 december is Baukje Wytsma plotseling overleden. Jarenlang was zij actief voor de uitgeverij van de Afûk, maar natuurlijk is ze vooral bekend als schrijfster van kinderboeken, liederen en gedichten. Voor haar oeuvre ontving ze in 2007 een zilveren Anjer en in 2018 werden Baukje door commissaris Brok de versierselen opgespeld die horen bij […]

Literaire avond met Lize Spit

Boeken fan Fryslân organiseert op zaterdag 18 maart 2023 een literaire avond met de schrijver van het nationale Boekenweekgeschenk 2023 Lize Spit in dbieb in Leeuwarden.

Verhalenwedstrijd ‘Ut ’e bocht’

Boeken fan Fryslân schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het kader van de BoekWinterBoek-verhalenavond die vrijdag 10 februari 2023 wordt gehouden in café De Bogt fen Guné in Franeker. Een ieder wordt van harte uitgenodigd een kort verhaal van maximaal 1000 woorden te schrijven op het thema ‘Ut ’e bocht’. Verhalen kunnen in het Frysk […]

Doe meer met Friese prentenboeken

Vraag jij je als peuter- of kleuterleidster ook wel eens af welke prentenboeken nu écht de moeite waard zijn om aan te schaffen op de groep? Nou, misschien hebben wij op die vraag wel het antwoord. Ons team vve heeft namelijk een set van zes prachtige prentenboeken samengesteld en alle zes titels een lesbrief gemaakt. […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 15 december is ‘stro’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘stro’.

Laatste schooloptreden Lida Dijkstra als Berneboeke-ambassadeur

Na 153 schooloptredens door heel Fryslân, verzorgde Lida Dijkstra vandaag haar laatste schooloptreden als Berneboeke-ambassadeur op sbû ‘De Súdwester’ in Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân en de Afûk verrasten haar in de pauze met een bos bloemen en wat lekkers voor de hele school om kort stil te staan bij het succes van haar werk als Berneboeke-ambassadeur […]

Meer subsidie voor Fries in het onderwijs

Scholen in Fryslân hebben dit jaar voor iets meer dan € 422.000,- aangevraagd voor de subsidieregeling Frysk foar no en letter. Er was in totaal € 275.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat alle aanvragers een subsidie ontvangen. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open.

Nieuwe Friese songs geven Fries toekomst

Onder leiding van Piter Wilkens en SJONG IT! vertaalden 19 amateurzangers bestaande liederen in het Fries. Het project van SJONG IT! ontstond na een oproep aan Friezen om ideeën aan te dragen om het Fries meer toekomst te geven. Dit idee was één van de drie winnende ideeën die voor de zomer op het provinciale […]

Dokter, mei it ek yn it Frysk? Begrijpelijke patiënteninformatie in het Fries #FryskeFreed

Vanaf vandaag – #FryskeFreed – krijgen patiënten in de Friese ziekenhuizen op een aantal afdelingen de patiënteninformatie zowel in het Fries als in het Nederlands aangeboden. Het Leeuwarder bedrijf Indiveo ontwikkelt voor onder andere de ziekenhuizen in Friesland patiënteninformatie in de vorm fan animatievideo’s, zogenaamde divi’s. In samenwerking met de Afûk is een eerste serie […]

Friese Kamerleden willen de Friese taal laten klinken in de plenaire vergaderzaal

Een groep Friese Tweede Kamerleden is van plan om donderdag 8 december Fries te spreken in de plenaire vergaderzaal in Den Haag om zo meer aandacht te krijgen voor de Friese taal.

Zaterdag 3 december in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor december

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Voorstelling ‘Bijke’ voor studenten en cliënten Friese beroepsopleidingen

Dinsdag 29 november was de eerste voorstelling van Bijke gespeeld voor het beroepsonderwijs. Vanuit de programmacommissie ‘Wy binne mbû’ wordt deze voorstelling van Pier21 aangeboden bij de middelbare – en hogere beroepsopleidingen yn Fryslân. Studenten én cliënten brengen dan metelkaar een bezoek aan deze bijzondere voorstelling waarna ruimte is voor een gesprek over het thema […]

Adviescommissie Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de adviescommissie van de Gysbert Japicxpriis 2023 benoemd. De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste literaire prijs die sinds 1947 om het jaar wordt uitgereikt. Het ene jaar voor Friestalige proza, het andere jaar voor Friestalige poëzie. In 2023 wordt de prijs toegekend voor proza dat is verschenen in de periode […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 17 november is ‘muoike’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord  ‘muoike’.

Aandacht voor Friese taal en cultuur tijdens 2e editie ‘Stap de Rode Loper!’ in Leeuwarden

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject Stap op de Rode Loper! ook dit jaar weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun docenten zijn de VIP’s in een uniek literair-cultureel avontuur. Er valt veel te zien en te beleven: theatervoorstellingen, dynamische workshops en gesprekken met populaire auteurs. In de […]

Schooloptredens van Dichter fan Fryslân groot succes

De workshops van de Dichter fan Fryslân zijn een groot succes. Alle gratis schooloptredens waren binnen no-time vergeven. Van oktober dit jaar tot en met januari volgend jaar gaat Sigrid Kingma als Dichter fan Fryslân op bezoek bij 13 basisscholen in Fryslân om te vertellen over hoe mooi poëzie kan zijn.

Het Taalkado: ook voor jouw kindje!

Kinderen in Fryslân schrijven hun levensverhaal in een meertalige provincie. Dat begint bij de geboorte. En met een kado vol taal. Een taalkado voor nu en later. Je krijgt het Taalkado bij de geboorte-aangifte van jouw kindje bij één van de Friese gemeenten. Helemaal gratis.

Er is weer een nieuwe heit&mem!

Een mooi nieuw herfst/winternummer ligt weer helemaal gratis op heel veel plaatsen in de provincie Fryslân op je te wachten. In het tijdschrift vind je deze keer o.a. artikelen over gebarentaal, geadopteerde kinderen, over kinderen die niet willen eten, beste vrienden, natuurlijk de nieuwste (Friese) kinderboeken en nog veel meer!

Nieuw gedicht Dichter van Fryslân

‘Tongbreker’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.

11 november is de dag … de eerste ‘Fryske Freed’!

Op vrijdag 11 november lanceert Praat mar Frysk de ‘Fryske Freed’. De eerste ‘Fryske Freed’ om precies te zijn, want vanaf die vrijdag is het iedere tweede vrijdag van de maand ‘Fryske Freed. Het doel? De Friese taal zichtbaarder en hoorbaarder maken in de provincie Fryslân en daarbuiten door mensen aan te moedigen het Fries […]

Niet moeilijk, wel heel leuk: de workshop ‘Taalpsychology’

Taal. Je gebruikt het iedere dag maar daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Wat betekent taal eigenlijk voor jou? Wanneer gebruik jij welke taal? Vind je het interessant om eens stil te staan bij deze en andere vragen over (jouw) ‘taalgedrag- en gewoonten’? Meld je dan aan voor de workshop  ‘Psychology fan dyn Taal’! […]

Zaterdag 5 november in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Cultuurprojecten zetten Fryslân op de kaart in Europa

Twee internationale cultuurprojecten waar Friese cultuurinstellingen bij betrokken zijn, hebben een financiële bijdrage gekregen vanuit het Creative Europa programma en vanuit provincie Fryslân. Het gaat om het project phōnē en het project Ulysses. De Friese betrokkenheid bij de projecten zorgt voor een stevige uitbreiding van het Europese cultuurnetwerk van onze provincie.

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor de maand november

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Afûkside zaterdag 29 oktober in het teken van de Fryske Boekewike

Deze zaterdag in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de (extra!) pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien wat we allemaal doen. Deze […]

Fryske ynsprekmaraton van start

In het Fries tegen je mobiele telefoon of een app praten? Dat is nu nog niet mogelijk. De Fryske ynsprekmaraton moet daar verandering in brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf vandaag samen met de Fryske vlogger Eduard Rekker bij het radioprogramma Goeiemiddei van Omrop Fryslân het symbolische startschot. Met dit project wil de provincie samen met haar […]

Iedere maand een leestip van Keimpe

Keimpe de Krokodil is dol op lezen en verhalen. Met lezen en verhalen kun je van alles beleven en het is ook nog eens goed voor je taalontwikkeling en concentratie. Dat geldt voor alle talen, dus ook voor het Frysk. Keimpe wil daarom laten zien dat Fries lezen heel leuk is en helemaal niet ingewikkeld! […]

LIT-UP, nieuw Europees project voor literatuurpromotie

Dit weekend start een nieuw Europees project voor literatuurpromotie op het Plaça del Llibre boekenfestival in Valencia, in samenwerking met Boeken van Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature. Het internationale project LIT-UP richt zich op uitgeverijen, schrijvers en boekpromotieorganisaties en stimuleert samenwerking, kennisuitwisseling en professionalisering.

Organiseer eens een ‘sutelaksje’

De ‘sutelaksje’ van Boeken fan Fryslân is een vriendelijke en laagdrempelige promotie-actie voor het Friese boek die georganiseerd wordt in samenwerking met plaatselijke clubs en verenigingen. Voor het Friese boek én voor de deelnemende verenigingen is het een effectieve manier van samenwerken: Friese boeken worden gepromoot en aan de man gebracht en de verenigingen of […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 20 oktober is ‘goarre’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘goarre’.

Promotieonderzoek Nika Stefan: ‘Invloed Nederlands op Fries varieert’

De Friese spreektaal heeft veel variatie, niet alleen wat de Friese dialecten, maar ook wat de invloed van het Nederlands betreft. De resultaten uit onderzoek van taalkundige Nika Stefan (Wrocław, Polen, 1985) bevestigen het wijdverbreide voorkomen van leenwoorden en leenconstructies in het gesproken Fries en het verschil met de Friese standaard, maar laten ook zien […]

‘It neidiel fan ‘e twivel’ van I.E. Bloem bekroond met een White Raven

It neidiel fan ‘e twivel van I.E. Bloem is één van de White Ravens op de jaarlijkse lijst van de Internationale Jugendbibliothek München. Eerder dit jaar werd het boek, dat in 2021 verscheen bij Uitgeverij Afûk, ook al bekroond met de Simke Kloostermanpriis 2022 als beste kinder- of jeugdboek. De White Ravens zijn aanbevelingen voor […]

Nieuw! Fryske kinderfilmpjes met doe-platen

Enge monsters onder het bed, vreemde dieren in Fryslân, een heel vies filmpje over poep en een meisje dat verdriet heeft. Sjoukje de Boer en Franke Wiersma hebben vier prachtige filmpjes gemaakt met liedjes en animaties over thema’s die herkenbaar zijn voor kinderen. Bij alle filmpjes is een doe-plaat gemaakt, met lees-, praat- en doetips […]

Dichter van Fryslân ‘on tour’ langs basisscholen in Fryslân

Poëzie kan zoveel meer zijn dan gewoon een aardigheidje. De Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma, laat zien hoe je poëzie inspirerend en spelenderwijs een plek kan geven op school bij het aanleren van vaardigheden en kennisoverdracht. “Poëzie is een mooie jas die je altijd past, en je kan leren om die jas zelf aan te […]

NIEUW! heit&mem online herfst-editie (e-magazine)

Naast het regulier tijdschrift van heit&mem dat in de zomer én in de winter verschijnd, is er nu ook een extra heit&mem (online) herfst-editie! Een superleuk nummer voor iedereen die met de opvoeding van kinderen tussen 0 en 12 jaar te maken heeft, met o.a. prachtige herfstplaten om uit te printen, een Tomkeverhaaltje, slaapliedjes en […]

‘De waanzinnige boomhut’ nu ook in het Fries!

Dit jaar verschijnt in de nationale Kinderboekenweek voor het eerst ook een Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk. In opdracht van Boeken fan Fryslân is een Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk 2022 gemaakt met de titel: ‘Healwize beamhutferhalen, oer doe’t it Stoel-Yn-Dyn-Noasdei wie en oare healwize saken’. De vertaling is gemaakt door Martsje de Jong.

Eerste editie Lês-mar-foar-wiken succesvol afgesloten

In de maand september werd in het kader van de Lês-mar-foar-wiken in de hele provincie voorgelezen aan peuters op zo’n 400 peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij gastouders. De feestelijke aftrap vond plaats op 3 september met een groot Tomke voorleesfeest bij paviljoen MeM in Buitenpost. Vrijdag 30 september waren de laatste voorleesactiviteiten en werd de voorleesmaand […]

Tsjil Tjekt is nieuw, interactief programma over de Friese taal voor kinderen uit de bovenbouw

Video’s, vragen en opdrachten waarmee schoolklassen punten kunnen verdienen. Dat is het nieuwe programma Tsjil Tsjekt van Omrop Fryslân. Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8, die daarmee op een interactieve wijze met de Friese taal bezig zijn.

Fryske Boekewike 2022 van start met Frysk Boekefeest

Op vrijdagavond 28 oktober wordt met het Frysk Boekenfeest het startsein gegeven voor de Friese Boekenweek 2022. Op deze feestelijke avond wordt ook het Kadoboek ‘De oarloch fan Jan Snip’ van Ferdinand de Jong gepresenteerd. De ‘Fryske Boekewike’ duurt daarna tot en met 6 november. In die periode krijg je het Kadoboek helemaal gratis bij […]

Tialda Hoogeveen nieuwe Berneboeke-ambassadeur

Tialda Hoogeveen is vanaf 2023 de Berneboeke-ambassadeur van Fryslân, zo is vandaag tijdens de presentatie van de Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk bekend gemaakt. Vanaf januari volgend jaar zal Hoogeveen twee jaar lang de promotie van het Friese kinderboek een gezicht geven. Daarmee volgt ze de eerste Berneboeke-ambassadeur van Fryslân, Lida Dijkstra, op.

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor oktober

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Inspiratiemiddag ‘Wy binne mbû’ met lancering Yung Frysk videoserie en Bookzines met persoonlijke verhalen

Op woensdag 5 oktober wordt de eerste grote bijeenkomst gehouden van de programma-commissie ‘Wy binne mbû’, in het leven geroepen om meer aandacht te creëren voor de identiteit en culturele verscheidenheid van het Friese werkveld in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inspirerende middag in Neushoorn over Fries en meertaligheid in het mbo; voor docenten, onderwijsmakers en […]

Verhalen Nationale Voorleeslunch ook weer in het Fries beschikbaar

Ook in 2022 organiseert de Leescoalitie weer een Nationale Voorleeslunch op Nationale Ouderendag. Deze dag valt dit jaar op vrijdag 7 oktober. Ter gelegenheid van de 10e editie zijn er deze keer maar liefst drie auteurs die een speciaal voorleeslunchverhaal hebben geschreven; Bart Chabot, Marion Bloem en Kader Abdolah. De verhalen zijn in samenwerking met […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 22 september is ‘sibbe’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘sib/sibbe’.

Nieuw en uniek fotogedichtenboek over het Noarderleech

Noarderleech unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap is de titel van een nieuw fotoboek van Evert Wilstra met tweetalige gedichten van Jochum Rijpma. Het Noarderleech is een van Europa’s grootste kwelders en wordt gezien als zeer belangrijke natuur voor Europa. In de loop der jaren heeft fotograaf Evert Wilstra prachtige foto’s gemaakt van dit 4200 […]

Meldpunt Fryske Taal voorziet in behoefte

Friezen zijn en blijven scherp op het gebruik van het Fries door allerlei instanties. Dat blijkt uit de opbrengst van het Meldpunt Fryske Taal van de provincie Fryslân. In de afgelopen twee jaar kwamen er 52 meldingen binnen van niet of onjuist gebruik van het Fries in diverse uitingen. Zo verschenen de donorfolder en de […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor september

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Tsead Bruinja tekent verhalen oudere Friezen op

Vanaf 6 september trekken dichter Tsead Bruinja, muzikant Zea en fotografe Rosa van Ederen langs woonzorginstellingen in Fryslân om verhalen van oudere Friezen op te tekenen. Bruinja begon met ‘Portretten in Poëzie’ toen hij Dichter des Vaderlands was. Dankzij Leeuwarden UNESCO City of Literature kan het project nu doorgaan.

Veertig scholen Súdwest-Fryslân krijgen bezoek van Berneboeke-ambassadeur

Maandag 5 september start Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra in de gemeente Súdwest-Fryslân met haar tour langs de veertig basisscholen in die gemeente. De aftrap vond vrijdag 2 september ‘s ochtends plaats op de Sint Martinusskoalle in Makkum.

Eerste ‘Diet Huberpriis’ voor Mirjam van Houten

Wij feliciteren Mirjam van Houten met het winnen van de Diet Huberpriis! De Diet Huberpriis, bedoeld voor het mooist geïllustreerde kinder- of jeugdboek, wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en gaat naar By beppe útfanhûs, geschreven en geïllustreerd door Mirjam van Houten (Beetstersweach, 1977). Het boek verscheen in de zomer van 2021 bij uitgeverij […]

Groot voorleesfeest vormt aftrap voor ‘Lês-mar-foar-wiken’

Van 5 tot en met 30 september zijn de ‘Lês-mar-foar-wiken’! In die periode wordt overal in Fryslân voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje dat dit jaar het thema ‘thús’ heeft. Na het voorlezen op de peuteropvang krijgen alle peuters het boekje mee naar huis. Daarnaast is het boekje de hele maand gratis af te halen bij […]

Nieuw Fries kinderboek nu al in Duits Museum

Sinds deze zomer ligt er een Fries kinderboek in een Duits museum. Jurjen Faber en Paul van Dijk hebben hun nieuwste kinderboek ‘De Bjusterbaarlike Baron’ aangeboden aan het Münchhausen Museum in Bodenwerder. Dit museum heeft de grootste collectie boeken over de baron Von Münchhausen. De collectie telt een kleine 1200 uitgaven in 48 verschillende talen. […]

Drie nieuwe kinderboeken van Friese bodem verschenen bij uitgeverij Afûk

Bijna tegelijkertijd verschenen deze maand bij uitgeverij Afûk maar liefst drie nieuwe kinderboeken van Friese schrijvers en illustratoren: ‘De Bjusterbaarlik Baron’ van Jurjen Faber met illustraties van Paul van Dijk, ‘Jelle en Juf’ geschreven en geïllustreerd door Mirjam van Houten én ‘Abe en de Aardichman’ van Tialda Hoogeveen met illustraties van Yke Reeder. Prachtig oorspronkelijk […]

Mijlpaal voor Omrop Fryslân: 1 miljard views voor Friese gifjes

Gifjes met populaire Friese afspraken als ‘Koe minder’ en ‘Opsokkebalje’ gaan de wereld over. Ze zijn er al een tijdje, maar met 1 miljard views heeft Omrop Fryslân een mijlpaal bereikt. Omrop Fryslân staat daarmee in de top 10 van andere regionale en landelijke omroepen.

Exclusief in de winkel van de Afûk: tas met mooie Friese woorden

De ‘moaie wurden’ van Praat mar Frysk zijn vanaf vandaag niet alleen te krijgen als een mooi pakketje kaartjes, maar staan nu ook op een tas! Superleuk voor je zelf maar ook als cadeautje voor iemand anders. Wat de prijs betreft hoef je het ook niet te laten want deze tas kost maar € 2,95. […]

Nieuw! Keimpe en Tomke – Wolkom by ús op skoalle!

De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool is een grote en spannende stap voor vierjarigen. Daarom ontwikkelde het onderwijsteam van de Afûk een zogenoemd ‘overgangsboekje’: Keimpe & Tomke – Wolkom by ús op skoalle! Het kan door basisscholen als cadeautje worden meegegeven aan kinderen die voor het eerst naar school gaan. Het boekje is een product van Taalplan Frysk […]

Nieuwe sprekers van het Fries spreken de taal maar zelden

Mensen die op latere leeftijd het Fries hebben geleerd, gebruiken de taal maar “zeer sporadisch”. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat ze zich minder op hun gemak voelen om de taal te gebruiken in bijzijn van natuurlijke sprekers. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar nieuwe sprekers van het Fries. Onderzoekers Ruth Kircher […]

Gezocht: nieuw lid expertcommissie Europees Handvest regionale en minderheidstalen

In december 2022 eindigt de eerste zittingstermijn van het huidige Nederlandse lid van de Expertcommissie Regionale- en Minderheidstalen van de Raad van Europa. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kiest een lid voor de Nederlandse zetel uit een lijst van drie kandidaten die door Nederland wordt opgesteld. Belangstellenden worden uitgenodigd uiterlijk 15 […]

Relypriis 2022 voor 4 verhalen en 4 verzen

Voor de ‘Rely Jorritsmapriisfraach’ zijn 74 inzendingen binnen gekomen, 32 korte verhalen en 42 gedichten. De jury, bestaande uit Rianne Blokzijl, Oene Spoelstra en Beart Oosterhaven, kreeg de inzendingen anoniem ter beoordeling en heeft vier verhalen en vier gedichten bekroond.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 voor de maand augustus

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Met Keimpe de Krokodil op zoek naar weidevogels

Samen met IVN (Instituut Voor Natuureducatie) heeft de Afûk dit jaar een placemat/zoekposter en een boekje ontwikkeld, aansluitend bij het thema weidevogels: ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’. De Provincie Fryslân heeft de uitvoering van weidevogeleducatie – een onderdeel van het weidevogelbeleid – bij IVN Fryslân belegd. IVN geeft hier invulling aan door op verschillende manieren […]

Wikipediatrainingen en lesmateriaal ontwikkelen voor WikiWomen-project

We kennen Wikipedia allemaal als een gratis toegankelijke online encyclopedie, maar hoe werkt het eigenlijk precies? En hoe kun je het gebruiken op school om zaken als taalvaardigheid, bronnenonderzoek en andere onderzoeksmethoden te leren? Van 27 tot en met 30 juni waren docenten en onderwijsmedewerkers uit Fryslân, Ierland en Baskenland (Spanje) in Baskenland voor een […]

Wurdsto ús nije kollega?

De Afûk is een actieve, ondernemende organisatie, die als doel heeft om de Friese taal in alle geledingen van onze Friese ‘mienskip’ een volwaardige plek te geven. Een sterke samenwerking met het onderwijs vinden we essentieel voor een mooie toekomst van de Friese taal. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe collega’s!

Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân

‘De waarheid’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân. Het gedicht is geschreven naar aanleiding van de patstelling op dit moment in de stikstofkrisis. Sigrid Kingma: ‘De stikstofcrisis houdt politici en boeren bezig. […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 14 juli is ‘weit’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘weit’.

MBO’ers sluiten keuzedeel Fries af met met Fryske ‘vlogs’

Mbo-studenten die het keuzedeel Fries volgen, moeten allemaal werken aan een praktijkopdracht. Een aantal studenten van Aeres hebben in dat kader vlogs gemaakt over hun beroep en stagebedrijf en daarmee het keuzedeel succesvol afgesloten. Onder van de opdracht was dat in de vlogs bepaalde, opvallende (Friese) woorden uit de sector uitgelegd moesten worden. Voor het […]

Nieuws voor het onderwijs: methodes Fries nu gratis aan te vragen

De digitale lesmethodes voor het vak Fries in het basisonderwijs (Spoar 8) én in het voortgezet onderwijs (Searje 36), zijn vanaf nu gratis voor alle scholen in Fryslân. Aanmelden gaat via de website van Taalplan. Daarnaast zijn aanvullende materialen vanaf nu ook heel gemakkelijk te vinden en te bestellen via de nieuwe webshop websjop.taalplan.frl.

Extra punten voor Fries en streektalen in het Iepen Mienskipsfûns

Projecten die op creatieve wijze de zichtbaarheid van het Fries of één van de Friese streektalen vergroten, maken straks meer kans op een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns. Aandacht voor het Fries levert extra punten op, waardoor de kans op honorering groter wordt. Hiermee worden initiatiefnemers aangemoedigd om na te denken over de rol van […]

Dokter, kan het ook in het Fries?

Een gesprek bij de dokter in het ziekenhuis is voor veel mensen spannend. Vooral wanneer je onzeker bent en emoties een rol spelen is het soms lastig om alle informatie ter plaatse op te slaan en te verwerken. Het Leeuwarder bedrijf Indiveo ontwikkelt voor onder andere de Friese ziekenhuizen patiënteninformatie in de vorm van animaties […]

Eerste Leeuwarder literaire bank verbindt gedichten en verhalen over eenzaamheid

Donderdag 30 juni heeft wethouder Hein Kuiken samen met het publiek de eerste literaire bank van Leeuwarden onthuld bij de Grote of Jacobijnerkerk. De literaire bank is een initiatief van de gemeente Leeuwarden. Dichter Sytse Jansma heeft voor Leeuwarden UNESCO City of Literature inhoudelijk invulling gegeven aan de bank. Hij heeft literatuurproject Sprekende stenen van […]

Zaterdag 1 juli in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor de maand juli

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Zomerlezen: persoonlijke boekentips voor de vakantie

De zomermaanden juli en augustus staan in het teken van lezen! Veel mensen willen wel graag lezen, maar ja … het komt er niet van. Na werk, gezin, sport, hobby’s en natuurlijk social media, is de dag zomaar weer voorbij en blijft het boek dicht. Gelukkig is er de zomer! Hét moment om te lezen! […]

LIT-UP: een nieuw Europees project voor de promotie van literatuur in minderheidstalen

Boeken fan Fryslân en Leeuwarden City of Literature zijn vanaf deze zomer partner in een nieuw Europees project: LIT-UP. Het doel? Komen tot nieuwe strategieën om literatuur in minderheidstalen en kleine talen in Europa beter over het voetlicht te brengen op de nationale en internationale markt. De andere partners in het project komen uit Catalonië, […]

RUG aan de slag met Fries praten tegen computer

“Hé Siri, wa is de hjoeddeistige Kommissaris fan de Kening yn Fryslân?” Die vraag begrijpt de spraakassistent van Apple nu nog niet. Maar daar komt verandering in. De Rijksuniversiteit Groningen gaat namelijk aan de slag met Friese spraaktechnologie, zodat het in de toekomst ook mogelijk is om apparaten in het Fries om hulp te vragen.

Meer examenkandidaten voor het vak Fries

Dit jaar waren er 156 eindexamenkandidaten Fries. Dat klinkt misschien als een bescheiden aantal, toch is er sprake van een opvallende groei in het aantal leerlingen dat eindexamen Fries doet. Ter vergelijking: zes jaar geleden waren er nog 110 en in 2019 en 2020 deden respectievelijk 146 en 145 leerlingen het examen Fries.

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 16 juni is ‘daaie’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘daaie’.

Der is wer in nije heit&mem!

Een heerlijk fris, nieuw zomernummer ligt weer gratis op heel veel plaatsen in de provincie Fryslân op je te wachten. In het tijdschrift vind je deze keer o.a. artikelen over nakomertjes, Fries in de klas, kinderboeken, spelen, verdeling van zorgtaken en nog heel veel meer.

Dichter fan Fryslân schrijft gedicht voor ‘Bosk’ van Arcadia

‘Zwerver’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân, geschreven voor het Arcadia-project Bosk: ‘Project Bosk is een sprookjesachtige beleving. Het groen in Leeuwarden heeft een bijzondere uitwerking op voorbijgangers. Mensen strijken er als vogels neer en lopen zigzaggend en fluitend door naar hun werk of afspraak. Bij Bosk hoort poëzie.’

Uitgesteld geluk trekt al 1.000 bezoekers

– Zondag 12 juni kon Leeuwarden UNESCO City of Literature de 1.000e bezoeker verwelkomen tijdens hun Arcadia-project Uitgesteld geluk. In Burdaard, in de (beelden)tuin van De Ferdivedaasje, luisterden 35 mensen naar het verhaal van Jetske Bilker dat actrice Tet Rozendal daar voorlas. Het was de 37e dag van de honderd dagen waarop wordt voorgelezen.

Bundelpresentatie Peter van Lier

Zaterdag 11 juni vond in onze winkel de bundelpresentatie plaats van Minym ferweech / Minieme gebaren van Peter van Lier. In deze tweetalige bundel heeft de dichter een representatieve keuze gemaakt uit zeven van zijn bundels. Elske Schotanus vertaalde de gedichten in het Fries. Zij kreeg ook het eerste exemplaar aangeboden.

Staetlânsskoalle uit Tzum wint SjONG junior 2022

Na een spannende finale is de Staetlânsskoalle uit Tzum de winnaar van SjONG junior 2022 geworden. De school gaat hij met de eerste prijs vandoor. Ze wonnen met het liedje ‘Fake!’. De jury was zeer te spreken over het optreden van de school: “Knap hoe deze winnaar de snelle teksten zo duidelijk kon zingen. Ze […]

Zaterdag 11 juni is onze winkel gesloten, presentatie Peter van Lier gaat wél door

Omdat wij dit weekeinde compleet zijn ingesloten door podia en hekken van het het festivalterrein van Into The Grave, hebben wij besloten de deuren van onze winkel deze zaterdag dicht te houden. Wij verwelkomen onze klanten graag op een andere dag. De bundelpresentatie van Peter van Lier ‘s ochtends om 11.00 uur gaat wél gewoon door.

Zaterdag 4 juni in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

TIIDMASINE zoekt (song)teksten

De organisatie van het nieuwe Friese muziekproject TIIDMASINE, een project binnen Arcadia, is op zoek naar tekstdichters en liedjesschrijvers die een (song)tekst kunnen en willen schrijven. Er zijn maar liefst twintig thema’s waar je een tekst over kunt schrijven. Uit de inzendingen worden teksten gekozen die op muziek zullen worden gezet en worden uitgebracht op […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor de maand juni

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Doutsen studeert in het Fries af aan Utrechtse schrijversopleiding

Al haar studiegenoten studeren af in het Nederlands, maar Doutsen van Gosliga wilde iets anders: ze is de eerste die in het Fries afstudeert aan de opleiding Writing for Performance in Utrecht. Doutsen komt uit Heerenveen. Ze wilde meer doen met de Friese taal. “Ik heb altijd wel geschreven in mijn leven, maar dat was […]

ZEA verovert Italië met Friestalig album

De nieuwste Friestalige cd van ZEA slaat aan in Italië. ZEA, de artiestennaam van de uit Makkum afkomstige Arnold de Boer, reist dinsdag af naar het zuiden. ZEA bestaat bijna twintig jaar. Eerst als band, later gereduceerd tot een man: Arnold de Boer. Voor zijn solo-optreden werkt De Boer vaak met andere muzikanten of dichters. […]

Vaderdag: geef een boek cadeau

Zondag 19 juni is het (weer) ‘heitedei’. Wij zeggen: geef een boek cadeau en maak het extra bijzonder met één van de de speciale ‘heit’-boekenleggers! Hoe leuk is dat? Maar ook voor andere originele Friese vaderdag-cadeautjes ga je naar de Fryske boek- en kadowinkel van de Afûk in Leeuwarden of winkel je in onze websjop. Natuurlijk […]

Modellen gezocht voor nieuwe cursus-campagne!

Voor een nieuwe campagne voor de cursussen van de Afûk – denk aan bijv. een nieuwe cursusbrochure en poster, sfeerbeelden op websites en socials – zijn wij op zoek naar mensen die mee willen werken aan een fotoshoot. Ben jij tussen de 18 en 65 jaar oud? Heb je altijd al eens model willen zijn? […]
Fryske toetseboerd apps

Foutloos ‘Frysk’ typen op je mobiel?

Met Gboard van Google kun je heel makkelijk en foutloos berichten in het Fries typen op je mobiele telefoon of tablet. Ook Swiftkey is al jaren een bijzonder populaire toetensbordvervanger. Je kunt Googel Gboard en Swiftkey ook gebruken in bijvoorbeeld Whatsapp en de apps geven je een voorspelling van de woorden die je yntypt. Bovendien […]

Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden […]

Kinderboekenweekgeschenk: ‘De waanzinnige boomhut’ verschijnt ook in het Fries

Het Kinderboekenweekgeschenk van de Australische bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de populaire reeks De waanzinnige boomhut krijgt ook een Friese vertaling. Naast dat het in de 68-jarige geschiedenis van de Kinderboekenweek de eerste keer is, dat een buitenlandse auteur en illustrator het geschenk verzorgen, is het ook voor het eerst in de […]

Lútsen Bakker uit Groningen wint het ‘Grut Frysk Diktee’

It Grut Frysk Diktee 2022 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Hij had slechts een halve fout in zijn dictee en verdiende als winnaar daarmee het Gouden Dakje. Het was een spannende strijd en het verschil tussen de winnaar en de anderen was heel klein: de nummers 2 en 3 hadden ieder maar één […]

Het ‘fergetten wurd’ van donderdag 12 mei is ‘lêbich’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘lêbich’.

Moordverhalenwedstrijd

Boeken fan Fryslân heeft een verhalenwedstrijd uitgeschreven in het kader van het feest BoekmoardBoek dat op vrijdag 8 juli om 20.00 uur in Café Het Grauwe Paard in Marssum wordt gehouden. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een kort verhaal van minimaal 1000 woorden te schrijven waarin moord een rol speelt. Dat mag je […]

Friezen kiezen kinderserie, pop en verhalenbank

De kinderserie ‘Buurman en Buurman’ in het Fries, bekende en bestaande popnummers vertalen naar en inzingen in het Fries én een bibliotheek van Friese verhalen. Deze ideeën mogen van de inwoners van Fryslân extra aandacht geven aan de Friese taal. In totaal brachten 1.382 mensen via Stimfanfryslan.frl hun stem uit op 33 ideeën. In de […]

Zaterdag 7 mei in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Douwe Tammingapriis 2022 voor Paul van Dijk

Wij feliciteren Paul van Dijk met het winnen van de D. A. Tammingapriis! Hij ontvangt de prijs voor zijn dichtbundel ‘Famke fan snie’, in 2018 verschenen bij uitgeverij Afûk. De D. A. Tammingapriis, in 2014 ingesteld door de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en 3000 euro groot, is een meerjarige prijs bestemd voor […]

Dit is de Afûk boekenTIP 10 voor mei

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân

‘Vleugellam’ is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.  Het gedicht is geschreven naar aanleiding van de misstanden die aan het licht kwamen rondom het programma ‘The Voice of Holland’ en de uitingen van […]

Verbind Friese taal met ander vakken met de ‘Spoar 8 Temateek’ en de ‘Fak-Taal-Formule’

Op alle scholen in Fryslân wordt op dit moment hard gewerkt aan de ambities van het Taalplan Frysk 2030. Veel scholen gebruiken daarbij de methode Spoar 8: een lesmethode van de Afûk voor het vak Fries in het basisonderwijs. Sinds januari 2022 heeft Spoar 8 weer nieuw én nog meer aanbod voor de  groepen 5 tot […]

Meer aandacht voor het Fries

De bevordering van het Fries gaat goed volgens afspraak. Die conclusie is te trekken uit de tussenrapportage die het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Fryslân uitvoerden van hun Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Daarin hebben ze voor een periode van vijf jaar afspraken gemaakt hoe ze het Fries willen borgen en stimuleren. […]

Stemmen op beste plan voor de Friese taal : jouw plan insturen kan nog t/m 7 mei!

Met welk idee krijgt de Friese taal de beste toekomst? Dat bepalen de inwoners van Fryslân zelf door hun stem uit te brengen. Op stimfanfryslân.frl kunnen zij kiezen uit de beschikbare ideeën. De ideeën zijn nu eens niet afkomstig van beleidmakers, maar bedacht door inwoners zelf. De indieners van de drie ideeën met de meeste […]

Informatieborden vanaf nu (ook) in het Fries

We komen straks meer Fries tegen op straat en in openbare gebouwen in Fryslân. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes legden dat vandaag vast met de ondertekening van het Sichtberensakkoart Frysk. Daarin staat dat zij het gebruik en de zichtbaarheid van het Fries willen vergroten. Het akkoord is […]

Boekpresentatie ‘Maia en har freonen’

Vanmiddag was de boekpresentatie van de Friese editie van het Oekraïense kinderboek ‘Maia en har freonen’ in de bibliotheek van Sneek. Het eerste exemplaar werd aangeboden door Motvey uit Oekraïne aan Gertrud Palstra van FERS, die voor de bibliotheken in Fryslân Oekraïense boeken bestelde voor de vluchtelingen. Ondertussen hebben ook de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel […]

9e druk van het populaire prentenboek ‘Tûzen wurden’

Tûzen wurden, het enige echte ‘sykje it pykje’ boek, is vanaf vandaag weer verkrijgbaar in de boekwinkel. Het succesvolle zoek- en kijkboek van Heather Amery en Stephen Cartwright geeft kinderen van diverse leeftijden maar ook volwassenen de mogelijkheid om op speelse wijze een basiswoordenschat van het Fries op te bouwen. De eerste Friese druk verscheen […]

De Diet Huberprijs: nieuwe prijs voor illustratoren van Friese kinderboeken

Naast de Simke Kloostermanprijs voor de schrijver van het beste Friese kinder- of jeugdboek is er nu ook een prijs voor de beste Friese illustrator: de Diet Huberprijs. De prijs is genoemd naar de (kinderboeken)schrijfster en illustratrice Diet Huber (1924-2008), bekend van o.a. het dikwijls herdrukte Tutte mei de linten (1955; 12e druk 2012). De […]

Het Fries is taal van de week op @EuroDigitalLang

Van 20 tot en met 26 april 2022 verzorgt Mirjam Vellinga van de Afûk de berichtgeving via het roulerende twitter-account @EuroDigitalLang. Dit platform onderzoekt hoe technologie kan worden gebruikt en ingezet om Europese minderheids – en/of regionale talen nieuw of meer leven in te blazen. Doel van de twitter-campagne is het vergroten van de zichtbaarheid […]

Renze Stiemsma van De Griffel in Lioessens wint Lyts Frysk Diktee 2022

Renze Stiemsma van basisschool De Griffel in Lioessens heeft het Lyts Frysk Diktee gewonnen. Hij maakte maar acht fouten en daarmee kan Renze het beste Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen in Fryslân. Zijn schoolgenoot Jelmer Faber werd tweede, met tien fouten. De derde plaats was met elf fouten voor Brecht Haantjes van De Jasker in Nij […]

Wereldboekendag en de Catalaanse ‘Dag van Sant Jordi’ op 23 april bij de Afûk

Zaterdag 23 april is het in Catalonië ‘De dag van Sant Jordi (Sint Joris)’, een dag waarop de mensen daar elkaar volgens de traditie boeken en rozen cadeau geven. Bovendien valt deze dag samen met de jaarlijkse ‘Wereldboekendag’, in 1995 vastgesteld door de UNESCO om aandacht te vragen voor het belang van boeken en lezen. […]

Prijs en eervolle vermelding bij Circom Awards voor ‘Jennifer Stript’ en ‘Dûnsje mei Tomke’

Eare foar twa produksjes fan Omrop Fryslân by de Circom Awards! De transmediale vlog-detective ‘Jennifer Stript’ wûn de Digital Media Circom Award. De sjuery wie foaral ûnder de yndruk fan it gebrûk fan ferskillende sosjale media yn kombinaasje mei in spannende fertelfoarm. It pjutteprogramma ‘Dûnsje mei Tomke’ fan krige yn de kategory Music and Arts […]

Schrijf een verhaal of gedicht voor de Rely Jorritsmaprijsvraag

De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opengesteld. Het is de 68ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie kans wil maken, kan een verhaal en/of vers insturen. De deadline voor het inzenden van bijdragen is 15 mei a.s. Een onafhankelijke jury, dit jaar bestaande uit Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene […]

Nieuw van Praat mar Frysk: Friese ‘wibelders’ voor in jouw winkel

Kunnen Fries sprekenden bij jou in de winkel of bedrijf ‘gewoon’ Fries blijven praten? Dan heeft Praat mar Frysk wat moois in de aanbieding: Friestalige wobblers (ook wel schap-stoppers of in het Fries: wibelders). Met zo’n wibelder maak je op een originele manier duidelijk dat de Friese taal in jouw zaak welkom is én je […]

Bestel nu tickets voor de literaire avond met Ilja Leonard Pfeijffer & Jetske Bilker

Van 9 tot 18 april is het Nationale Boekenweek! Daarom organiseert Boeken fan Fryslân in samenwerking met het CPNB op zaterdag 16 april een literaire avond met de schrijver van het Nationale Boekenweekgeschenk 2022, Ilja Leonard Pfeijffer. Naast hoofdgast Ilja Leonard Pfeijffer, zal ook de vertaalster, Jetske Bilker, worden geïnterviewd door dagvoorzitter Coen Peppelenbos. Na […]

‘It Skriuwersboun’ presenteert plan voor betere beloning en promotie Friese schrijvers

Schrijvers van Friese boeken moeten beter worden betaald voor het werk dat ze doen. It Skriuwersboun presenteerde gisteren bij Tresoar een plan met aanbevelingen voor schrijvers, Friese media, uitgevers, boekverkopers, de organisatie Boeken fan Fryslân en de provincie. ‘It skriuwen fan in Frysk boek is gjin keunstke, mar in keunst. En dat hoecht net fergees […]

Winnaar provincieprijs krijgt extra geld voor promotie

Winnaars van Friese prijzen zoals de Gysbert Japicxprijs en de Gerrit Bennerprijs krijgen voortaan een speciaal promotie- en ontwikkelbudget van 5.000,- euro. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld een tentoonstelling over een werk organiseren of een vertaling van een boek laten maken. Dat is tegelijk een stimulans voor het vakgebied. Het is één van de nieuwe onderdelen […]

Nieuw project ‘Dêrom Frysk – Klassem!nt’ met gratis lespakketten voor voortgezet onderwijs

Afûk, Cedin en SJB Media komen met het nieuwe project ‘Klassem!nt’ voor scholen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een vervolg én een verdiepingsslag op de vorige en zeer succesvolle campagne #dêromfrysk, die in februari 2021 startte. Klassem!nt heeft als doel leerlingen in het voorgezet onderwijs te laten nadenken over wat taal voor hen […]

Binnenkort: Friese Graphic Novel “Kyra” van Elske Schotanus

Zaterdag 9 april – bij de start van de nationale Boekenweek – presenteert schrijfster Elske Schotanus haar nieuwste boek, de Graphic Novel Kyra, bij de Afûk in Leeuwarden. Zowel de tekst als de illustraties zijn van haar hand. Na haar Facebook-roman De Raven (2020) verrast Schotanus met Kyra het publiek opnieuw met origineel, vernieuwend werk.

Zaterdag 2 april in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Dit is de Afûk boekentip 10 (+5 extra!) voor april

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

‘It Grut Frysk Diktee’ terug met een nieuwe editie

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. ‘It Grut Frysk Diktee’ is weer terug met een nieuwe editie. Dat is voor het eerst sinds ‘It Grut Frysk Diktee’ in 2018 op het Oldehoofsterkerkhof, met een recordaantal deelnemers. Op dinsdag 17 mei wordt ‘It Grut Frysk Diktee’ weer als vanouds gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor […]

Simke Kloostermanpriis voor ‘It neidiel fan de twivel’ van I.E. Bloem

Wij feliciteren I.E. Bloem met de Simke Kloostermanprijs 2022! De prijs voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar, gaat naar It neidiel fan de twivel van I.E. Bloem, in 2021 verschenen bij uitgeverij Afûk. Dat heeft de jury voor de Simke Kloostermanprijs 2022 bestaande uit Arjan Hut, Martsje de Jong en Jant van der […]

Superhandig: de Oersetter-app!

Met de Oersetter-app kun je losse woorden of langere stukken tekst vertalen, Friese spelling checken én Friese synoniemen zoeken! Heel handig voor bijvoorbeeld een sollicitatiebrief, een berichtje op Facebook of Insatgram, een mailtje, een kaartje, een reclamebord in de tuin, een Friese advertentie, of gewoon een appje aan je vrienden of familie!

Finalisten SjONG junior 2022 bekend

De finalisten van de eerste editie van SjONG junior zijn bekend. Veel scholen in heel Fryslân volgden de afgelopen weken de kant en klare muziekles en hebben hun auditie ingezonden. Van die scholen krijgen nu acht de kans om in het programma SjONG junior een eigen hit te schrijven. Met dat liedje nemen ze het […]

Friese uitgevers geven Oekraïens prentenboek uit in het Fries: opbrengsten voor UNICEF-Oekraïne

Onder aanvoering van Hille Faber van Utjouwerij DeRyp slaan de Friese uitgevers de handen ineen en geven het Oekraïense prentenboek ‘Maya and her moms’ uit in het Fries. De opbrengsten van de verkoop komen ten goede aan UNICEF-Oekraïne, voor hulp aan kinderen aldaar in de oorlog. Schrijfster Tialda Hoogeveen verzorgt de Friese vertaling van het […]

Nieuwe tweetalige dichtbundel “Ynbêde / Ingebed” van Tsead Bruinja

Het einde van een mooi huwelijk, het begin van een nieuwe liefde en tegelijk als Dichter des Vaderlands bij verzorgingshuizen langs om met ouderen te praten over hun jeugd, werk en relaties, terwijl een goede vriend stierf en een beste vriendin ernstig ziek werd, zo zagen Tsead zijn afgelopen jaren eruit.

Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân

‘Helden’ is it nieuwste gedicht fan Sigrid Kingma als Dichter fan Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside van Omrop Fryslân, RIXT en literair tijdschrift ‘de Moanne‘.

It ‘fergetten wurd’ fan 17 maart is ‘griemmank’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘griemmank’.

Zeer geslaagde eerste bijeenkomst WikiWomen in Leeuwarden

In het weekeinde van 11 tot 13 maart 2022 vond de eerste partnerbijeenkomst van het WikiWomen-project plaats in Leeuwarden. Voor de vier deelnemers uit Baskenland en de drie uit Ierland was het hun eerste bezoek aan Fryslân. Naast een delegatie uit die twee landen waren ook de Friese partners, Learning Hub Friesland, Fryske Akademy-Mercator en […]

Is de kuolkastdoar wol ticht?

Superleuke posters met dito (Friese) teksten in dito kleuren. Helemaal gratis foar jou van Praat mar Frysk. Om op te hangen in je kamer, keuken, gang of op nummer 100. Of voor je raam. In de keet. Op je kantoor. In de caravan. De mancave. Boven het ziekenhuisbed. Op school. of nog heel ergens anders. […]

Optreden voor de vrede

Dichterskollektyf RIXT, cultureel opinieblad De Moanne en Leeuwarden City of Literature organiseren komende zondag 13 maart een culturele manifestatie voor de vrede. De toegang is gratis maar donaties zijn welkom voor Giro555.

‘Stim fan Fryslân’ geeft ruimte aan stem van inwoners: denk mee over de toekomst van het Fries

Inwoners van Fryslân worden meer betrokken bij waar de overheid mee bezig is. Of het nu gaat om de toekomst van het Fries, de inrichting van het landschap of ideeën uit de mienskip. Het vandaag gelanceerde digitale platform Stim fan Fryslân wil burger en overheid dichter bij elkaar brengen. Op woensdag 9 maart jl. lanceerde […]

Meer Frysk en meer vrouwen op Wikipedia door Europees project

De Friese onderwijsorganisatie en uitgeverij Afûk, Learning Hub Friesland en het Mercator Europees Kenniscentrum van de Fryske Akademy hebben een Europese subsidie gekregen voor het driejarig project ‘WikiWomen’. In samenwerking met middelbare scholen en Wikipedia-organisaties uit Baskenland (Spanje) en Ierland zetten de Friese kennispartners zich de komende drie jaar in om Wikipedia in minderheidstaalgebieden in […]

Heerenveen geeft Lêskoffer van Berneboeke-ambassadeur cadeau aan alle basisscholen in de gemeente

Alle 30 basisscholen in de gemeente Heerenveen krijgen de Lêskoffer gratis bezorgd, met daarin tien Friese kinderboeken voor alle leeftijden. Wethouder Hedwich Rinkes nam maandag 7 maart op Het Vogelnest in Heerenveen de eerste Lêskoffer in ontvangst van Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra. Aansluitend gaf de Berneboeke-ambassadeur een gastles in één van de groepen op Het Vogelnest. […]

Zaterdag 5 maart in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Nominaties Simke Kloostermanpriis 2022 bekend

Juryleden van de Simke Kloostermanprijs 2022 Arjan Hut, Martsje de Jong en Jant van der Weg hebben 40 Friese kinder- en jeugdboeken, geschreven in de jaren 2019-2020-2021, doorgenomen. Onafhankelijk van elkaar kwamen zij tot bijna dezelfde lijst met favorieten. Zodoende heeft de jury in grote saamhorigheid vijf boeken – waarvan maar liefst vier titels uitgegeven […]

Oprop! Skriuw in fers foar FeRstival

Al jierren docht FeRstival, de Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis, in berop op Fryske dichters. Wa skriuwt in fers foar 12-18-jierrigen dat geskikt is om foar te dragen? Graach stelt Cedin, de organisator fan FeRstival, foar de edysje fan 2022 wer in FeRsefariaasje-bondel gear mei safolle mooglik nije fersen. Ut dy fersen […]

Vijfde etappe ‘Karavaan van de Vriendschap’ rijdt door gemeente Opsterland

Op vrijdag 4 maart start de vijfde etappe van de Karavaan van de Vriendschap in Beetsterzwaag waar burgemeester Ellen van Selm om 11.30 uur het ‘pact van de vriendschap’ ondertekent uit naam van de gemeente Opsterland. In samenwerking met dichter Froukje Reitsema wordt het gedicht van de Vriendschap voorgedragen. Onderweg worden verschillende mensen verrast met […]

ZEA en Tsead Bruinja samen op Skuorre- en Tsjerketoer door Friesland en Amsterdam

Dit voorjaar slaan Arnold de Boer – ZEA –  en dichter Tsead Bruinja de handen ineen voor een gezamenlijke tour door Friesland en Amsterdam. Tijdens hun Skuorre- en Tsjerketoer, langs verschillende pittoreske kerkjes, podia en een schuur, presenteren beide makers nieuwe liedjes en gedichten. ZEA speelt muziek van zijn in november uitgebrachte album Witst noch […]

Dit is de Afûk boekentip 10 voor maart

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Lida Dijkstra’s ‘Schaduw van Toet’ ook genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs 2022

Alweer een nominatie voor de Friese kinderboekenschrijfster én Friese Kinderboekenambassadeur Lida Dijkstra! Haar boek ‘Schaduw van Toet’ is genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs 2022! De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kinder- of jeugdboek en wordt sinds 1988 uitgereikt. Zaterdag 2 april wordt het winnende boek bekend gemaakt.

Genomineerden dr. Joast Halbertsmaprijs bekend

De genomineerden van de dr. Joast Halbertsma zijn bekend. Een onafhankelijke jury selecteerde uit meer dan 200 werken, vijf kanshebbers voor deze provinciale prijs. De jury draagt uiteindelijk een winnaar voor aan Gedeputeerde Staten. Op 9 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

Populaire taalspelletjes Wordle en Wurdian nu ook in het Fries

Sinds vandaag, maandag 21 februari 2022 én Internationale dag van de Moedertaal, zijn de populaire woordspelletjes Wordle en Wurdian ook officieel in het Fries te spelen. In samenwerking met de Afûk ontwikkelden Jelle Besseling en Ronald van den Berg van beide taalspelletjes een officiële Friese variant.

Het ‘fergetten wurd’ van 17 februari is ‘hottefylje’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Vandaag ging het over het woord ‘hottefylje’.

Première vijftalige film op Moedertaaldag

Op 21 februari is het Internationale Moedertaaldag, een initiatief van de Verenigde Naties. In het kader daarvan organiseren het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en het Mercator Europees Kenniscentrum in samenwerking met Slieker Film de Nederlandse première van de meertalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e […]
Foto: Taalplan Frysk 2030

Nieuwe webshop Taalplan Frysk 2030 vanaf vandaag live voor al het Friese lesmateriaal

Vandaag gaat de nieuwe webshop van Taalplan Frysk 2030 live. Op www.websjop.taalplan.frl is vanaf nu al het materiaal voor het onderwijs in het Fries beschikbaar: om het Fries zichtbaar te maken, het Fries lezen te bevorderen, aan het vak Fries vorm te geven of juist de plek van het Fries bij andere vakken te versterken. […]

Workshop Frysk voor inburgeraars in Achtkarspelen

Achtkarspelen is de eerste Friese gemeente die haar inburgeraars een workshop Frysk aanbiedt. Afûk, ROC Friesland College en de gemeente geven de workshop samen. Wethouder Margreet Jonker is blij met deze primeur: ‘In onze dorpen wordt veel Frysk gesproken. Voor de sociale integratie is het daarom goed dat inburgeraars ook hiermee kennismaken. We kunnen van […]

Doe mee met SjONG junior!

Taal- en kunstorganisaties in Fryslân slaan de handen in één en zetten vanaf 8 februari een kant en klare muziekles voor basisscholen klaar. Waarom? Omdat na alle lockdowns het groepsproces aandacht nodig heeft op school. Bovendien hebben zingen, muziek maken en meertaligheid positieve cognitieve effecten. De muziekles wordt gratis aangeboden door SjONG junior, het Friese […]

Friese vertaling van inhuldigingsgedicht Amanda Gorman

Na alle gedoe over het vertalen van het beroemde inhuldigingsgedicht ‘The hill we climb’ fan Amanda Gorman verschijnt zaterdag 12 februari de tweetalige bundel met de Friese vertaling van Friduwih Riemersma en Michelle Samba.

Zaterdag 5 februari in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

3e druk van activiteitenmap ‘Doch mear mei Tomke’ nu verkrijgbaar

Hij is er weer: de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteitenmap! Deze activiteitenmap is bedoeld voor professionals werkzaam in de kinderopvang of op peuterspeelzalen en geeft suggesties voor activiteiten met de kinderen om op eenvoudige wijze met de Friese taal aan de slag te gaan. Handig daarbij is dat de thema’s en activiteiten aansluiten bij de veelgebruikte […]

Oproep: 100 paradijselijke tuinen gezocht voor verhalen ‘Uitgesteld geluk’

Leeuwarden UNESCO City of Literature is voor het project ‘Uitgesteld geluk’ op zoek naar 100 paradijselijke tuinen in heel Friesland. In de tuinen willen we tijdens de 100 dagen van het cultureel programma Arcadia, van 7 mei tot en met 14 augustus 2022, elke dag een van onze 100 nieuwe korte verhalen vertellen aan publiek. […]

Opnieuw subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 14 februari een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries. De subsidieregeling […]

Moedertaalsprekers van het Frysk gezocht!

De collega’s van de Fryske Akademy zoeken moedertaalsprekers van het Frysk die willen meedoen aan een kort interview in het Frysk en het Nederlands. Daarbij wordt spraak verzameld voor een onderzoek naar de herkenning van accenten.

Dit is de Afûk boekentip 10 voor februari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Nationale Voorleesdagen: haal je gratis Tomkeboekje bij de bieb

Van 26 januari tot en met 5 februari zijn het ‘de Nationale Voorleesdagen’. Deze dagen hebben als doel om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen stimuleert de (taal)ontwikkeling van kinderen en prikkelt de fantasie. En het is ook nog eens heel gezellig!

Oproep voor de Skriuwersarke

Komende zomer is de Skriuwersarke (Schrijversark), voorheen eigendom van schrijver Rink van der Velde (1932-2001), weer beschikbaar voor een schrijver of dichter die in alle rust wil werken aan Friese literatuur of literatuur in een andere streektaal van Fryslân. De ark ligt in een petgat aan de Drachtster Heawei tussen De Wilgen en De Veenhoop.

Wurdian, een nieuw woordspelletje, ook in het Fries

Ronald van den Berg (42) speelde jarenlang Wordfeud maar stoorde zich aan het gebrek aan verbeteringen en updates van de wereldberoemde Scrabble-app. Dus ontwierp hij een eigen, betere én opvallend uitgebreide variant: Wurdian. 

Aangepaste subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân open

Wie een Friestalig boek of toneelstuk wil schrijven of aan een Friese vertaling gaat werken kan vanaf 19 januari weer terecht bij de subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. De regeling verleent ook steun aan organisatoren van sportevenementen. Ook promotie in het buitenland en vertalingen naar een Friese streektaal kunnen rekenen op subsidie.

Het ‘fergetten wurd’ van 20 januari is ‘oates en toates’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 20 januari ging het over de uitdrukking ‘oates en toates’.

Keimpe & Tomke – Wolkom op ús skoalle!

De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool is een grote en spannende stap voor vierjarigen. Daarom ontwikkelde het onderwijsteam van de Afûk een zogenoemd ‘overgangsboekje’: Keimpe & Tomke – Wolkom by ús op skoalle! Het kan door basisscholen als cadeautje worden meegegeven aan kinderen die voor het eerst naar school gaan. Het boekje is een product […]

Jeugdboek van Lida Dijkstra op shortlist voor literatuurprijs ‘de Boon’

De Friese kinderboekenschrijver én kinderboekenambassadeur Lida Dijkstra staat met haar boek ‘Schaduw van Toet’ op de shortlist voor de Boon in de categorie kinder- en jeugdliteratuur! De Boon is een nieuwe én tegelijkertijd ook de grootste Vlaamse literatuurprijs die 24 maart a.s. voor de eerste keer zal worden uitgereikt.

Nationale Boekenweek maand uitgesteld

De Boekenweek 2022 wordt met een maand uitgesteld vanwege de huidige coronaregels. “De Boekenweek is pas echt een feest voor de lezer als de boekhandel en bibliotheek weer volledig open zijn en op volle sterkte”, meldt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Onze boekwinkel is weer open: winkel op afspraak of in onze webshop

Goed nieuws voor onder andere de boekwinkels in de corona-persconferentie van vrijdag 14 januari! Vanaf zaterdag 15 januari verwelkomen wij je graag weer in onze boekwinkel aan de Boterhoek in Leeuwarden!

Coronamaatregelen Afûk

De landelijke maatregelen rondom het coronavirus hebben ook consequenties voor het werk van de Afûk. Lees hier wat dat eventueel voor u betekent.

De Foarlêsgids: de mooiste Friese boeken, apps en voorleestips

Er is weer een nieuwe Foarlêsgids. In dit gidsje vind je de mooiste Friese (prenten)boeken en apps, geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar en handige tips en weetjes over voorlezen. Het gidsje is op papier verkrijgbaar maar ook digitaal beschikbaar.

Zaterdag 8 januari 2022 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Met deze speciale pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien […]

Vierde etappe ‘Karavaan van de Vriendschap’ rijdt door gemeente Smallingerland

Op vrijdag 7 januari 2022 start de vierde etappe van de ‘Karavaan van de Vriendschap’ en rijdt dan door de gemeente Smallingerland. Initiatiefnemer Simon Vuyk wil heel Friesland een bezoek brengen met zijn bakfiets. Hij fietst met onder andere troubadour Bruno Rummler en danseressen Colinda Zandberg en Annalies Muurling elke eerste vrijdag van de maand […]

Dit is de Afûk boekentip 10 voor januari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân

‘Klontjes’ heet het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag is het ook te lezen in het Friesch Dagblad, op de website van Omrop Fryslân en in de speciale bijlage van de Leeuwarder Courant over ‘verbinding’.

Afûkwinkel gesloten tussen kerst en oud&nieuw

Vrijdag 24 december sluiten wij onze deuren om 17.00 uur. Daarna is onze winkel gesloten tot en met maandag 3 januari. Máár, je hoeft niet zonder ons want winkelen in onze webshop kan gewoon op alle dagen van de week, 24/7! Een aantal collega’s is van maandag tot en met vrijdag in de ochtenduren aanwezig […]

Het ‘fergetten wurd’ van 23 december is ‘krôkje’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 2 december ging het over het woord ‘krôkje’.

Lida Dykstra genomineerd voor Vlaamse literatuurprijs

De Friese kinderboekenschrijfster én ‘Berneboeke-ambassadeur’ Lida Dykstra staat met haar boek ‘Schaduw van Toet’ op de longlist voor de Boon, een nieuwe Vlaamse literatuurprijs die in 2021 het licht zag. De prijs bestaat uit twee catogorieën: de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur en wordt begin volgend jaar voor […]

Fries leesbevorderingsproject ‘LêsNo’ als ‘LeesWaar’ in heel Nederland beschikbaar

‘LeesWaar’ is een nieuw transmediaal leesbevorderingsprogramma dat jongeren in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs stimuleert om een boek te lezen en zo het plezier in lezen te vergroten. Na zes succesvolle edities in Friesland (met ruim 4.000 deelnemende leerlingen in 2021) is het programma nu ook voor brugklassers in de rest van Nederland […]

Friese mbo’s zetten schouders onder het Fries

De Friese mbo-instellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort zetten samen met de Afûk en provincie Fryslân de schouders onder het Fries. Al deze partijen gaan zo met elkaar de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs versterken. De partijen hebben de ambities en de daarbij behorende doelen en werkzaamheden vastgelegd als […]

Ensafh organiseert ‘Grutte Gedichtejûn’

Fries literair tijdschrift Ensafh organiseert wederom zijn jaarlijkse Grote Gedichtenavond. De happening vindt deze keer weer op locatie plaats, namelijk op 4 februari 2022 om 19.30 uur in de IJsherberg te Dokkum. De redactie roept alle dichters en voorlezers, rijp en groen, op om zich aan te melden om op die avond een gedicht voor […]

Provinciale vaksectie Fries roept ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ in het leven

De beroepsvereniging voor docenten Fries in het voortgezet -, beroeps – en hoger onderwijs heeft de ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ in het leven geroepen. Leerlingen en studenten die hun (eind)werkstuk in het Fries of over het Fries en Fryslân maken, kunnen met dat werkstuk een geldbedrag winnen van 200 of 100 euro.

‘Noflike lêsdagen’ met onze actie ‘Doch in boek kado!’

Buiten is het koud en donker maar binnen is het warm en gezellig. Ons advies: begraaf jezelf met een stapel boeken op de bank want dit zijn fijnste leesdagen van het jaar! In onze boek- en kadowinkel aan de Boterhoek in Leeuwarden en/of in onze webshop vind je heeeeeel veel boeken die het lezen meer […]

Het ‘fergetten wurd’ van december is ‘heisterje’

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei‘ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 2 december ging het over het woord ‘heisterje’.

Dit is de Afûk boekentip 10 voor december

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Podcast tip: Wy & Dy – over identiteit en Fryslân

De podcast ‘FryslânDOK, verhalen van het vlakke land’ heeft een nieuwe serie: Wy & Dy. De jonge historicus Hielke van Duuren praat met mensen die een bijzondere band met Fryslân hebben. Wy & Dy gaat over identiteit. Wat speelt daarbij een rol?

Literaire avond Boeken fan Fryslân met Ilja Leonard Pfeijffer – Save the date!

Op zaterdag 16 april a.s., de tweede zaterdag van de Nationale Boekenweek 2022, organiseert Boeken fan Fryslân een literaire avond met de schrijver van het nationale Boekenweekgeschenk 2022: Ilja Leonard Pfeijffer. Net als voorgaande jaren verschijnt in samenwerking met Boeken fan Fryslân ook weer een Friese editie van het Boekenweekgeschenk. Tijdens deze avond worden zowel […]

Word jij onze nieuwe projectmedewerker onderwijs?

Wij zijn op zoek naar een projectmedewerker onderwijs voor 24 uur per week. Een afwisselende baan in een dynamische organisatie en – al zeggen we het zelf – in een superleuk team! Iets voor jou?
Doch in boek kado-sint

Doch in boek kado

Sinteklaas is wer yn it lân! In tiid fan kadootsjes betinken en kadootsjes keapjen stiet wer foar de doar. Ferras dyn leafsten ris mei in moai Frysk boek! Want: Wa’t leaf is, krijt letters! Foar de aksje ‘Doch in boek kado!’ hat de Afûk de aldermoaiste Fryske boeken foar dy op in rychje setten. Foar […]

Er is weer een nieuwe heit&mem!

Een mooi nieuw herfst/winternummer is van de pers gerold. In deze editie vind je o.a. artikelen over eten voor schoolkinderen, samengestelde huishoudens, bordspelletjes, over hoe je je relatie goed houdt, over zelfvertrouwen bij kinderen en nog veel meer. Heit&mem is het tijdschrift voor ouders van kinderen van 0-12 jaar, in het Fries en het Nederlands […]

Sigrid Kingma is de nieuwe Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) is vandaag op het Explore the North-festival in Leeuwarden door gedeputeerde Sietske Poepjes benoemd tot nieuwe Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Sigrid Kingma volgt daarmee Nyk de Vries op die vandaag met de presentatie van een nieuwe dichtbundel afscheid nam van zijn functie als Dichter van Fryslân.

Schrijf jij het mooiste Friese Sinterklaasgedicht?

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organiseren een Sinterklaasgedichtenwedstrijd voor jong en oud met prijzen in verschillende leeftijdscategorieën. De inzendingen moeten voor 1 december a.s. binnen zijn en worden beoordeeld door een deskundige jury.

Voor jou: ‘moaie wurden’ van Praat mar Frysk

Praat mar Frysk heeft wat nieuws! Moaie wurden (mooie woorden). Voor jezelf, een ander, voor je liefste, om stiekem bij iemand in de jaszak te stoppen, een hart onder de riem te steken, kortom: om weg te geven aan diegenen waarmee jij een mooi woord wilt delen.

Laatste poëzievideo Dichter van Fryslân, Nyk de Vries, in première op Omrop Fryslân

Op zondag 7 november ging de laatste poëzievideo van de Dichter van Fryslân, Nyk de Vries in première op Omrop Fryslân TV. De nieuwste en laatste poëzievideo is een verfilming van het gedicht ‘Ongewis’.

Straatpoëzie in Leeuwarden

De lancering van de nieuwe website van de Stichting Poëzieroute Leeuwarden vormde vrijdag de aanleiding voor een programma rond straatpoëzie, met spreker Kila van der Starre. In de Friese hoofdstad ligt de grootste poëzieroute van Nederland. Deze route is nu ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

15e editie ‘Jou in bern in boek’ in Noardeast-Fryslân

Elk jaar krijgen alle kinderen van groep 5 in de gemeente Noardeast-Fryslân een Fries boek cadeau van de gemeente Noardeast-Fryslân en de Bibliotheek Noord Fryslân. Dit jaar is de 15e editie van Jou in bern in boek. Op 5 november reikte wethouder Fedde Breeuwsma in Hallum het eerste boek van de 15e editie uit.

Nieuw! ‘Hero’, een jeugdboek met een Fries paard in de hoofdrol

In het jaar 2003 publiceerde Orca Book Publishers een Engelstalig jeugdboek genaamd Hero. Schrijfster Martha Attema, in Friesland geboren en naar Canada geëmigreerd, omschrijft de belevenissen van Izaak en zijn favoriete hengst Hero in de tweede wereldoorlog. Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Held 140 en is nu in een Friese vertaling […]

Zaterdag 6 november 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Aanstaande zaterdag zijn we er weer!

Nieuwe website voor Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is dé organisatie voor de promotie van het Friese boek. Boeken fan Fryslân zet zich in voor de lees- en verkoopbevordering van het Friese boek. Dat doen we door het opzetten van campagnes, het organiseren van samenwerkingsactiviteiten en met projecten zoals de Berneboeke-ambassadeur, de Sutelaksje en Dichter van Fryslân. Kijk voor de […]

Wie is de nieuwe Dichter fan Fryslân?

Op vrijdag 12 november wordt tijdens het Explore the North festival in Leeuwarden de nieuwe Dichter fan Fryslân bekend gemaakt. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van Nyk de Vries die het ambt van Dichter fan Fryslân de afgelopen twee jaar heeft vervuld. De Dichter fan Fryslân wordt eens in de twee jaar benoemd door Provinciale Staten […]

Het ‘fergetten wurd’ van 28 oktober

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 2 september ging het over het woord ‘rimpen’.

Twee Friese voordrachten voor de IBBY Honour List 2022

De boeken Silke & Miss Dee (útjouwerij Afûk 2020) geschreven door Baukje Wytsma uit Reduzum en De bruorren Liuwehert (Utjouwerij Regaad 2019) van Astrid Lindgren, vertaald door Rymke Zijlstra uit Oentsjerk, zijn voorgedragen voor de IBBY Honour List 2022. De Honour List van de IBBY (International Board on Books for Young People) is een internationale, […]

Roze Zaterdag

Zaterdag 16 oktober is het Roze Zaterdag. Dat wordt dit jaar gevierd in Leeuwarden met een fantastisch kleurrijk en omvangrijk programma. Ook in de literatuur is er op allerlei manieren aandacht voor de LHBTI+ thematiek en daarom verschijnt, niet geheel toevallig, deze zaterdagmiddag de bloemlezingg ‘Do draachst de leafde oan, Literatuer fan Fryslân troch in rôze […]

Ferdinand de Jong schrijft Friese Kadoboek 2022

Schrijver Ferdinand de Jong (Oranjewoud, 1969) schrijft het Friese Kadoboek 2022. In 2010 verscheen van hem zijn eerste roman ‘Guozzeflecht’. Twee jaar later kreeg hij de Rink van der Velde prijs voor zijn roman ‘It dak fan ’e wrâld’. Zijn laatste roman ‘De tredde perioade’ (2018) verscheen ook in het Nederlands.

‘Sipke vindt een kievitsei/Sipke fynt in ljipaai’ opgenomen in selectie White Ravens 2021

‘Sipke vindt een kievitsei/Sipke fynt in ljipaai’ van Lida Dykstra is opgenomen in de selectie van de White Ravens 2021 en daarmee ook in de catalogus die daarbij hoort. Een geweldige opsteker voor de auteur die onlangs nog voor een extra jaar werd benoemd tot Kinderboeken-ambassadeur van Friesland.

‘It neidiel fan ’e twivel’ is de tweede jeugdroman van I.E. Bloem

Bij uitgeverij Afûk is een nieuw boek verschenen van de hand van I.E. Bloem. It neidiel fan ’e twivel is een spannende  en actuele jeugdroman die zich afspeelt in Italië aan het begin van de corona-pandemie. Het is het tweede jeugdboek van deze schrijver die een vlot en toegankelijk ‘coming-of-age’-verhaal heeft geschreven.

Het ‘fergetten wurd’ van 7 oktober

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 7 oktober 2021 ging het over het woord ‘krebintich’.

Lida Dykstra een jaar langer Berneboeke-ambassadeur

Kinderboekenschrijver Lida Dykstra is ook in 2022 Berneboeke-ambassadeur. Door het uitvallen van schoolbezoeken en andere activiteiten in het afgelopen coronajaar is in overleg met Boeken fan Fryslân besloten dat Lida Dykstra haar werk als Berneboeke-ambassadeur een jaar langer zal voortzetten.

Dichterskollektyf RIXT komt mei it Literêr Sirkwy

Frysk Dichterskollektyf RIXT bringt It Literêr Sirkwy werom mei in nije rige literêre jûnen yn 2021-2022. Poëzy en muzyk binne de fêste yngrediïnten, lykas in iepen poadium nei it skoft. Sneontejûn 9 oktober is de ôftraap mei it earste Literêr Sirkwy yn kafee Marktzicht yn Drachten.

Première nieuwe poëzievideo Dichter van Fryslân – ‘Geluk’

Op Omrop Fryslân TV ging gister de zesde van een serie poëzievideo’s van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân in première. Deze zesde poëziefilm is een verfilming van het gedicht ‘Geluk’, over de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Nieuw verschenen! a is een aapje / a is fan aapke

Bij uitgeverij Afûk is verschenen ‘a is fan aapke in grappich en ûndogens bist / a is een aapje in vliegende vaart’. ‘A is fan aapke / A is een aapje’ is een dieren-alfabet met teksten op rijm geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is een zogenaamd omkeerboekje met aan de ene kant de […]

Gysbert Japicxpriis 2021 voor Eeltsje Hettinga

De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan dichter Eeltsje Hettinga voor de gedichten die hij schreef als ‘Dichter fan Fryslân’. De prijs wordt op zaterdag 6 november uitgereikt, als afsluiter van een week met literaire activiteiten. De adviescommissie schrijft in het rapport: ‘Deze dichter vindt zichzelf bijna bij alle gedichten opnieuw uit, zoals hij […]

Zaterdag 2 oktober 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de Afûkpagina. Een pagina vol informatie en nieuws over onze projecten en producten én met leuke en interessante boekentips voor klein en groot. Aanstaande zaterdag zijn we er weer! Deze keer wordt de pagina geheel gevuld door ‘Boeken fan […]

Dit is de Afûk boekentip 10 voor oktober

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Stap op de Rode Loper: hét nationale taal- en leesproject voor vmbo’ers

Stap op de Rode Loper! is hét jaarlijks terugkerende nationale taal- en leesproject voor vmbo’ers in de bovenbouw. Vandaag hebben de leerlingen de beste ‘young adult’ schrijvers ontmoet en deden ze mee aan stimulerende taalworkshops en interactieve theatervoorstellingen. In het programma was dit jaar ook aandacht voor de Friese taal en identiteit.

Altijd wat! Lees of Luister op 1 oktober naar het Nationale Voorleeslunchverhaal

Het Nationale Voorleeslunchverhaal is dit jaar geschreven door Mensje van Keulen, met als titel ‘Altijd wat’. Van Keulen leest het verhaal op vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag, zelf voor bij Omroep MAX op NPO1. Ook op vele andere plekken wordt het verhaal voorgelezen aan ouderen, onder andere in zorginstellingen en bibliotheken. Oók in het Fries.

Vanaf 26 september beschikbaar: de oersetter-app

Heb je voor het schrijven van een bericht(je) of tekst in het Fries (wat) hulp nodig? Wil je een Nederlandstalige tekst vertalen naar het Fries of andersom? Dan wordt de nieuwe oersetter-app je grote vriend! Vanaf 26 september 2021 te downloaden in jouw app-store!

De Sutelaksjes zijn weer van start: het Friese boek huis aan huis!

Kaatsvereniging De Helfrichs in Kimswerd en harmonie Concordia in Balk hadden de primeur. Daar gingen de eerste twee van een serie van zes Sutelaksjes in september en oktober van start. Vijfentwintig kruiwagens vol Friese boeken gingen huis aan huis de deuren langs om het Friese boek aan de man te brengen. De opbrengst in beide […]

Tomke jierdeifeestje: een geslaagd feest voor klein en groot

Tomke bestaat dit jaar 25 jaar. Alle reden voor een feestje. Zo’n 250 enthousiaste peuters en hun begeleiders waren daarom zaterdag 18 september op Tomke’s verjaardagsfeestje van de partij op het prachtige erf van paviljoen MeM in Buitenpost. Om zoveel mogelijk kleine fans in de gelegenheid te stellen Tomke te feliciteren, werd het feest overdag […]

Friese voorleesweek maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober

In de laatste week van september gaan weer ruim 600 voorlezers op pad om overal in de provincie Friesland voor te lezen aan zo’n 12.500 peuters. De voorlezers nemen traditiegetrouw ongeveer 20.000 nieuwe Tomke-boekjes mee. De peutertjes krijgen het boekje, na het voorlezen op peuterspeelzalen, bij kinderopvang en bij gastouders, gratis mee naar huis. De […]

Lit dyn stim hearre foar it Frysk!

Apps op de tillefoan binne hieltyd faker oan te stjoeren mei spraak. Dat kin faak yn it Ingelsk of Nederlânsk mar noch net yn it Frysk. Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan ek Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Berber Spliethoff wint verhalenwedstrijd BoekfeestBoek

Vrijdag 10 september was het BoekfeestBoek, een avond voor en met lezers én schrijvers, in paviljoen MeM in Buitenpost. Ruim 50 mensen waren aanwezig op het feest dat het thema ‘los’ had meegekregen, want sinds lange tijd één van de eerste literaire activiteiten. De verhalenwedstrijd die door Boeken fan Fryslân aan het feest was gekoppeld, is […]

Literaire optredens in oktober én november

Boeken fan Fryslân organiseert in de periode oktober-november zestien literaire optredens met vier schrijversduo’s. Elske Schotanus & Hein Jaap Hilarides, Geart Tigchelaar & Elmar Kuiper, Hilda Talsma & Emiel Stoffers fan ‘De Hûnekop’ en Sjoerd Bottema & Jaap Louwes hebben speciaal voor deze gelegenheid een eigen programma samengesteld. Voordrachten uit – en interviews over hun […]

Karavaan van de Vriendschap trekt heel Friesland door

Vanaf 10 september is de Karavaan van de Vriendschap weer on tour.Na in 2020 alle stadswijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden te hebben bezocht wil Simon Vuyk, initiatiefnemer van de Karavaan, vanaf nu de rest van Friesland op zijn bakfiets bezoeken. Hij fietst samen met oa troubadour Bruno Rummler, en de danseressen Colinda Zandberg […]

Kening & Kening: win een auteursbezoek aan jouw klas

In aansluiting op het thema van de Kinderboekenweek 2021 “Worden wat je wil” en in het kader van Roze Zaterdag “Kunnen zijn wie je bent” is er een winactie voor een auteursbezoek van het boek Koning & Koning. Stern Nijland & Linda de Haan de makers van het prentenboek komen in de klas vertellen over […]

Het ‘fergetten wurd’ van 2 september

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 2 september ging het over het woord ‘tsiere’.

400.000 euro subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is o.a. subsidie beschikbaar […]

Nieuwe locatievoorstelling Kneppelfreed: een theatraal proces over de Friese identiteit

‘Kneppelfreed’ (Knuppelvrijdag) gaat over het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een proces over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, dat uitliep op een historische rel. Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling.

Dit is de Afûk boekentip 10 voor september

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Cursussen Fries van de Afûk gaan weer van start

Corona zette het afgelopen cursusjaar ook een dikke streep door de geplande cursussen Fries van de Afûk. Gewoonlijk verwelkomt de organisatie zo’n 1000 cursisten per jaar. Het grootste deel daarvan volgt een van de groepscursussen die op diverse locaties door de hele provincie worden georganiseerd. Dat was het afgelopen jaar niet of maar beperkt mogelijk. […]

Natuur-Lêskoffers voor alle basisscholen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Op basisschool ‘De Bining’ in Westergeest werd vandaag de eerste van 47 natuur-Lêskoffers aan de school overhandigd door Kinderboekenambassadeur Lida Dijkstra en Jan Tiede Bouma van natuureducatiecentrum De Klyster. Deze week krijgen maar liefst 47 basisscholen in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de speciale natuur-Lêskoffer aangeboden. Daarnaast brengt de Kinderboekenambassadeur de komende maanden een bezoek […]

Feestelijke aftrap cultuurseizoen Leeuwarden: gratis cultuursnuiven met ‘Uit in Huis’

Op zondagmiddag 5 september gooien meer dan 27 musea, theaters, podia en andere culturele instellingen hun deuren wagenwijd open voor de aftrap van het cultuurseizoen 2021. Geniet van 13.00 uur tot 17.00 uur van tentoonstellingen, voorproefjes van het theateraanbod, gratis workshops en nog veel meer. Ook bij de Afûk aan de Boterhoek ben je van […]

Fluitend door Friesland het het Cohda Kwartet en de Dichter fan Fryslân

De Elfstedentocht is al door velen afgelegd: schaatsend, fietsend en soms zwemmend, maar nog niemand deed het fluitend. En laat dat nou precies zijn wat de Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries en het Cohda Kwartet gaan doen! In het weekend van 28 en 29 augustus trekken Nyk de Vries en de vier blokfluitisten van […]

Zaterdag 7 augustus 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Elke earste sneon fan de moanne stiet er yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. In side fol ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én mei nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut. Takom sneon binne we der wer!

Kom jij ook op Tomkes verjaardagsfeestje?

Tomke is jarig en daarom geeft hij zaterdag 18 september een feestje op het erf van de Muzykpleats in Buitenpost. Een feestje met taartjes, verhaaltjes, muziek en zingen, spelletjes en een superleuke optocht. Tomke zou het geweldig vinden als jij komt!

Leeuwarden City of Literature zoekt verhalen over schoonheid

Voor het project ‘Uitgesteld geluk’ zoekt Leeuwarden UNESCO City of Literature honderd verhalen, waarvan een derde uit Fryslân. Tot 17 september hebben schrijvers uit Fryslân de kans hun verhaal over schoonheid in te sturen.

Voor de fans: het ‘bûsboekje’ 2022 ligt in de winkel!

Het nieuwe ‘Fryske bûsboekje’ (2022), dé Friestalige zakagenda, ligt in de winkel! Dit jaar is het thema: ‘diel de romte’. De redactie koos dat thema met een knipoog naar de anderhalve meter (corona), maar ook met het oog op het Friese platteland waar we zuinig op moeten zijn. Het eerste exemplaar werd onlangs aangeboden aan […]

Ga ‘los’ met het BoekfeestBoek

Stichting Boeken fan Fryslân (BFF) schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het kader van het BoekfeestBoek dat op vrijdag 10 september in Paviljoen MeM in Buitenpost wordt gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een kort verhaal van 750-1000 woorden te schrijven. In het Fries of één van de Friese streektalen. Het thema voor […]

Dit is de Afûk boekentip 10 voor augustus

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Afûk verzamelt verhalen Karavaan van de Vriendschap

Op 30 juli wordt de internationale Dag van de Vriendschap gevierd. Deze dag is daarom dé start voor het vervolg van de Karavaan van de Vriendschap. De karavaan brengt gezelligheid op openbare locaties met muziek en aandacht voor de verhalen van elkaar. De verhalen zullen nu door de Afûk worden verzameld, gebundeld en gepubliceerd in […]

Bramen plukken met Tomke: speciale uitgave voor jubilerend Brommels!

Tomke tusken de toarnbeien! Dat is de naam van een speciale editie van het magazine Tomke, die maandag wordt uitgebracht. In de bijzondere uitgave beleeft het kleine mannetje met Romke avonturen op het woudfestival Brommels!. Het is een samenwerking tussen Commissie Brommels!, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Afûk. Deze speciala Tomke-uitgave is gratis te krijgen […]

‘Noas tsjin ‘t glês’ is de nije dichtbondel fan Edwin de Groot

By de Afûk is ferskynd de nije dichtbondel Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot (1963, It Hearrenfean). Yn Noas tsjin ’t glês sjocht de dichter: nei bûten, nei binnen, nei himsels en somtiden sjocht hy ek neat. De bondel set útein mei it gedicht ‘Oanreitsje’.

Première poëzievideo Dichter van Fryslân – ‘Hoeveel woorden’

Op Omrop Fryslân TV ging gister de vijfde van een serie poëzievideo’s van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân in première. Deze vijfde poëziefilm is een verfilming van het gedicht ‘Lente’.

Leeuwarden City of Literature presenteert leesmagazine LETTER

Leeuwarden City of Literature presenteert vandaag het leesmagazine LETTER, lezen voor de toekomst. Het magazine verschijnt als leesbijlage bij de provinciale dagbladen Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDGs), die de zij als UNESCO-organisatie van harte omarmen, is er gekozen voor thema’s die passen bij Fryslân en de Friezen: […]

Het ‘fergetten wurd’ van 8 juli

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’. Donderdag 8 juli jl. ging het over het woord ‘Halje-trawalje’.

Keimpe de Krokodil gaat op reis

Als het vooruitzicht klopt zullen er steeds meer bezoekers van binnen en buiten de provincie een bezoekje brengen aan de horeca in Fryslân. Dat is een goed moment om de gasten kennis te laten maken met het Fries en de rijke taalvariatie in Fryslân. Daarom introduceerde de Afûk vanmiddag bij Partycentrum & Restaurant De Pleats […]

Zoektocht naar nieuwe dichter fan Fryslân van start

Wie wint de Joost Halbertsmapriis en wie wordt de nieuwe dichter fan Fryslân? Eind dit jaar wordt bekend wie in de voetsporen van Nyk de Vries treedt, de huidige dichter fan Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben een adviescommissie gevraagd om met een voordracht te komen. Daarin zitten Cilla Geurtsen, Annemarie Lindeboom en Tsead Bruinja.

Nieuw boekje over Sipke spitsmuis uitgereikt aan kaatsende Sipke’s

Vrijdag 2 juli is bij de kaatsfinale van de heren hoofdklasse bij kaatsvereniging ‘De Pompeblêdden’ in Heerenveen het tweetalige Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild gepresenteerd. Schrijfster en ‘berneboeke-ambassadeur’ Lida Dijkstra reikte samen met topkaatser Tjisse Steenstra de eerste exemplaren uit aan maar liefst vier kaatsende Sipke’s. Twee grote Sipke’s […]

Wjerspegelje-project compleet: gedichten op meer dan 200 locaties in Fryslân

Handen wassen? Gedicht lezen! Sinds corona wassen we onze handen grondiger dan ooit. Hoe fijn is het dan om tijdens die twintig seconden een mooi Fries gedicht te lezen? Dat kan met ‘Wjerspegelje’, een project van Leeuwarden UNESCO City of Literature en Merk Fryslân.

Heel veel nieuwe boeken bij de Afûk

Bij uitgeverij Afûk zijn heel veel mooie nieuwe boeken verschenen. Prachtig nieuw werk maar ook herdrukken van populaire prentenboeken. Hieronder hebben wij alle onlangs verschenen titels voor je op een rijtje gezet.

Leeuwarder project Indiveo wint Taalunie ZorgVoorZorgPrijs

Indiveo uit Leeuwarden heeft de eerste Taalunie ZorgVoorZorgPrijs gewonnen. Indiveo ‘verpakt’ medische informatie in begrijpelijke beeldverhalen, zogenaame Divi’s: animatiefilmpjes die patienten informeren over een aankomend onderzoek, ziektebeelden en behandelingen. In samenwerking met provincie Fryslân en het project ‘Taal yn ‘e soarch’ van de Afûk zijn een deel van de Divi’s ook in het Fries beschikbaar.

Zaterdag 3 juli 2021 in de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Aanstaande zaterdag zijn we er weer!

Superleuke nieuwe GIF’s in de Praat mar Frysk-app

De Praat mar Frysk-app is een woordenboek en een vrienden-app in één! Gaandeweg de tijd wordt de app regelmatig aangevuld met nieuwe functies en mogelijkheden. Zo zijn er nu weer heel veel originele Friese GIF’s aan toegevoegd!

Dit is de Afûk boekentip 10 voor juli

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les

De subsidieregeling ’Frysk foar no en letter’ kende een voorzichtige start. In de eerste ronde deden 39 scholen een aanvraag om het Fries onderwijs te verbeteren. Daardoor is er minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Eén van de redenen die scholen noemen is dat ze vanwege de coronamaatregelen geen tijd hadden voor de subsidieaanvraag. […]

Rubinstein, Afûk en KNKB presenteren 4e Gouden Boekje over Sipke

Op vrijdag 2 juli presenteren Afûk en Rubinstein in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond het Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op het keatsfjild. Topkaatser Tjisse Steenstra en auteur Lida Dijkstra geven het boekje die middag cadeau aan drie jeugdleden, voorafgaand aan de finale van de heren hoofdklasse bij kaatsvereniging ‘De Pompeblêdden’ in Heerenveen.

Nieuw prentenboek van Mirjam van Houten

Mem moat fuort en Maaike sil by beppe útfanhûs. Beppe fynt fan alles út, mar wat letter it wurdt, wat mear Maaike har mem mist. Beppe wit ried, mar no kin beppe sels net mear sliepe … By beppe útfanhûs is een prachtig nieuw prentenboek, geschreven én geïllustreerd door Mirjam van Houten. Gezellig in haar […]

Kaatsende Sipke’s gezocht!

Ken jij of ben jij een Sipke die kaatst? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op 2 juli verschijnt het 4e Gouden Boekje ‘Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild’. Topkaatser Tsjisse Steenstra zal samen met schrijfster en Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra dit 4e Gouden Boekje uitreiken aan drie jeugdkaatsers met de naam […]

Friese MBO’s krijgen geld voor Fries onderwijs

Er is goed nieuws voor de MBO-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de MBO-scholen.

Er is weer een nieuwe heit&mem

Heb jij het nieuwe nummer van heit&mem al gezien? Het tijdschrift voor ouders van kinderen van 0-12 jaar, in het Fries en het Nederlands, is binnenkort weer overal in de provincie verkrijgbaar. Helemaal gratis! In het blad lees je deze keer over kinderen in het verkeer, hormonen, over lieve ooms en tantes, over kinderen op […]

Studenten van ROC Friesland College zetten basisschool op slot

Aan het einde van een intensieve periode zetten 13 mbo-studenten van ROC Friesland College de afgelopen dagen OBS Ekke de Haan in Heerenveen volledig op zijn kop. Aan de hand van het spannende escape(class)roomspel Anno N. versus schoolkinderen zijn zij, met de leerlingen van de basisschool, de strijd aangegaan tegen pesten op school.

Het ‘fergetten wurd’ van 10 juni

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Goeiemiddei’ met Johan Terpstra en Diana de Groot. Donderdag 10 juni ging het over het woord ‘skelk’, ook wel ‘skerldoek’, ‘skoart’, ‘strûper’.

Is deze ‘slagge-flagge’ voor jou?

Donderdag 10 juni is een spannende dag voor heel veel eindexamenleerlingen want dan worden de uitslagen van de examens bekend gemaakt. Ben je geslaagd? Dan wil je dat natuurlijk aan iedereen laten weten. Daarom heeft de Afûk in samenwerking met de Dokkumer Vlaggen Centrale deze super originele en feestelijke ‘slagge-flagge’ gemaakt. Wappert hij eind deze week […]

Nij gedicht fan de Dichter fan Fryslân

Vandaag in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en op de website van Omrop Fryslân een nieuw gedicht van de Dichter van Fryslân, Nyk de Vries. Het gedicht ‘Lok‘ / ‘Geluk’, deze keer met een breder maatschappelijk thema over kansongelijkheid in het onderwijs door afkomst of achtergrond.

Zaterdag 5 juni 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Aanstaande zaterdag zijn we er weer!

Het VWO-examen Fries: Trouw bericht vanuit Drachten

Van Almelo tot Voorburg en van Drachten tot Wijk bij Duurstede zweten middelbare scholieren deze weken op de eindexamens. Trouw vraagt elke dag aan een leerling en diens docent: hoe verliep de voorbereiding in coronatijd? En: hoe ging het examen? Deze keer over het VWO-examen Fries op dinsdag 1 juni bij OSG Singelland Drachtster Lyceum […]

Nieuw! Timen op ‘e tegels

Van het vermakelijke prentenboek ‘Tim op de tegels‘ van Tjibbe Veldkamp is bij uitgeverij Afûk een tweede druk van de Friese editie verschenen: ‘Timen op ‘e tegels‘. In 2008 verscheen de eerste druk van het inmiddels klassieke prentenboek uit 2004 in een Friese vertaling, gemaakt door Gerda van der Wijk. Het boek werd bekroond met […]

Dit is de Afûk boekentip 10 voor juni

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Nieuw! It bêste fan Nyk de Vries – Humor út ’e Wâlden

Vandaag verschijnt bij uitgeverij Afûk de nieuwe, komische bundel met ultrakorte verhalen van Nyk de Vries (Noardburgum, 1971): It bêste fan Nyk de Vries, humor út de Wâlden. Nyk de Vries is schrijver, dichter, muzikant én Dichter fan Fryslân. In de nieuwe bundel met zijn beste verhalen, vormen de illustraties van Willie Darktrousers, illustrator, troubadour, […]

Nationale Boekenweek: 29 mei tot en met 6 juni 2021

Het is zover: van 29 mei tot en met 6 juni is het in Nederland Boekenweek! De boekwinkels zijn weer open, dus een mooie gelegenheid om weer eens langs te gaan bij je favoriete boekverkoper. Een boek kopen in de Boekenweek is immers nóg leuker dan anders want bij besteding van € 15,00 of meer, […]

Gedichtenwedstrijd Woudagemaal

Om te vieren dat het Woudagemaal al 100 jaar voor droge voeten zorgt in onze mooie provincie hebben Wetterskip Fryslân en het Woudagemaal een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Gedichten moeten in het Fries worden geschreven en – hoe kan het ook anders – gaan over ‘water’.

Feestelijke aanbieding Tomke-feestkoffertje zet jubileumactiviteiten in gang

Door het openen van het speciale Tomke-feestkoffertje is vanochtend op peuteropvang It Healtsje in Jubbega op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de jubileumactiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van het Friese peutervriendje Tomke. Het Tomke-feestkoffertje is een cadeautje van Tomke voor alle peuterspeelzalen en kinderopvangplekken in Friesland. Met de diverse boekjes en materialen uit het […]

Friese en Deense dichters presenteren bloemlezing op LiteratureXchange in Aarhus

De Friese dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar presenteren samen met de Deense dichters Peter Laugesen, Carsten René Nielsen, Annemette Kure Andersen, Thomas Dalgaard en Mads Mygind op het internationale literatuurfestival LiteratureXchange in Aarhus de tweetalige bloemlezing Oar hûs / Et andet hus, uitgegeven door Hispel. 

Dichter van Fryslân op Poetry International Rotterdam

Speciaal voor Poetry International maakte Nyk de Vries, samen met het Rotterdamse Artvark Saxophone Quartet, de poëtische muziekvoorstelling ‘TAGELYK’. De voorstelling is in het Nederlands en het Fries en is onderdeel van het openingsprogramma van Poetry International op vrijdag 11 juni.

Nieuwe game ‘BabelAR’ – een spel voor elke klas

BabelAR is een meertalig spelletje voor de basisschool, gecreëerd door het Erasmus+ VirtuLApp-project, dat Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren coördineert. De game BabelAR laat leerlingen de waarde van hun (thuis)talen inzien en activeert hun talenkennis. Bovendien maakt de game leerkrachten bewuster van meertaligheid in de klas en van de waarde van meertalig onderwijs. […]

Het ‘fergetten wurd’ van 13 mei

Iedere maand bespreekt Mirjam Vellinga een bijzonder of vergeten Fries woord op Omrop Fryslân Radio in het programma ‘Muzyk yn Bedriuw’. Donderdag 13 mei jl. ging het over het woord ‘skruten’, ook wel ‘skrutel’, ‘skrutelich’ of ‘skrupe’.

Cornelis van der Wal naar internationaal poëziefestival Transpoesie

Voor de elfde keer wordt in september in Brussel het Transpoesie Poëziefestival georganiseerd. Na Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuipers (2019) en Nyk de Vries (2020) wordt Fryslân dit jaar vertegenwoordigd door Cornelis van der Wal. Op 26 september, op de Europese Dag van de Talen, zal hij een optreden verzorgen.

Dit is de Afûk Boekentip 10 voor mei

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Zaterdag 1 mei 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Première poëzievideo Dichter van Fryslân – ‘Spiegel’

Op Omrop Fryslân TV ging gister de vierde van een serie poëzievideo’s van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân in première. Deze vierde poëziefilm, een film met Sinan Cihangir, is een verfilming van het gedicht ‘Spiegel’.

Onze boekwinkel gaat weer open!

Vanaf woensdag 28 april kunnen klanten weer zonder van tevoren een afspraak te maken, terecht in onze boekwinkel. De deur is op die dag ‘ouderwets’ vanaf 9.30 uur open. ‘Wat kijken we daar naar uit’, glundert hoofd van de winkel Elisabeth Abels-Gorter […]

Nationale Boekenweek 2021: zaterdag 29 mei t/m zondag 6 juni

Na de persconferentie waarin duidelijk werd dat vanaf 28 april de boekhandels weer zonder afspraak open kunnen, heeft het CPNB bekend gemaakt dat de Boekenweek 2021 gevierd gaat worden van 29 mei tot en met 6 juni. Het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets – tegelijkertijd ook verkrijgbaar in een Friese vertaling van Baukje Zijlstra – en […]

Zet de toon voor het Sjongfestival

In 2021 is er geen regulier Sjongfestival, in plaats daarvan komt Omrop Fryslân Tsjil met een speciale serie waarin Raynaud Ritsma een nieuw liedje bedenkt en maakt met schoolklassen. Het format is bedoeld als alternatief voor het traditionele festival door de gevolgen van de coronacrisis. Voor dit unieke concept wordt de hulp ingeroepen van alle […]

NewsSpectrum Fellowship voor minderheidstaalmedia lanceert eerste oproep voor aanvragen

Het International Press Institute (IPI) en MIDAS kondigden op 12 april jl. de eerste oproep aan voor aanvragen voor de NewsSpectrum Fellowship. De beurs staat open voor journalisten en andere mediaprofessionals die werken voor media in minderheidstalen in de EU (inclusief Roma- en migrantentalen) en heeft als doel om samenwerking tussen nieuwskanalen in minderheids- en […]

Zaterdag 3 april 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Baukje Wytsma viert haar 75ste verjaardag met nieuwe dichtbundel

Schrijfster en dichteres Baukje Wytsma (Reduzum, 1946) wordt vandaag 75 jaar. Ter ere van deze mijlpaal was al afgesproken dat in april haar tiende dichtbundel met de titel Wyt ljocht zou verschijnen. Een grote verrassing was het voor haar toen vanochtend uitgever Ernst Bruinsma van de Afûk voor de deur stond om haar het eerste […]

Dit is de Afûk Boekentip 10 voor april

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Lockdown-project meertalige gezinnen: doe mee aan het onderzoek

MA studenten taalwetenschappen van de Radboud Universiteit voeren, onder begeleiding van Dr. Sharon Unsworth, een onderzoek uit naar de impact van corona en de daarbij horende maatregelen op (meertalige) gezinnen. Er wordt gekeken naar taalgebruik, taalvaardigheid en welzijn van de meertalige gezinnen. Vorm jij een meertalig gezin met kinderen tussen de 0 en 18? Dan […]

Friese kennisinstellingen slaan handen inéénn

Negen kennispartijen en de provincie Fryslân gaan samen werken aan één sterk kenniscluster over de Friese taal en cultuur. Nog dit jaar wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld op het op Fryslân georiënteerde onderzoek en onderwijs. Het gaat om: Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Faculteit Letteren van de RUG met de leerstoel Fryske taal […]

Blije bijen in Blije!

Omdat het officieel lente is en omdat wij van Praat mar Frysk het tijd vonden om wat leuks te doen, hebben we alle inwoners van Blije verrast met een handgeschreven kaart met een gedicht van Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en bloemenzaad van Cruydt-Hoeck! Meer dan 400 adressen hebben een kaart van ons ontvangen en […]

Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân

Deze keer een gedicht over de lente waarin de Dichter fan Fryslân een relatie legt tussen biodiversiteit en taaldiversiteit, over hoe ingrijpen in het landschap gevolgen heeft voor beide.

Nodig de Berneboeke-ambassadeur nu uit op jouw school!

Is ze al bij jullie op school geweest? De Berneboeke-ambassadeur van Fryslân? Sinds 1 januari 2020 is schrijfster Lida Dykstra de Berneboeke-ambassadeur van Fryslân. Afgelopen jaar is ze al bij heel veel scholen op bezoek geweest en ook dit jaar kan dat natuurlijk weer. Sterker nog, tot de zomervakantie heeft onze Berneboeke-ambassadeur nog redelijk wat […]

Nieuw! Het tijdschrift ‘pake&beppe’

In plaats van het tijdschrift ‘heit&mem’ verschijnt er nu een ‘pake&beppe’! In het blad speciaal voor pakes en beppes – maar natuurlijk ook wel voor heiten en memmen – lees je o.a. over het belang van het doorgeven van (de Friese) taal door grootouders, over kinderen die dezelfde hobby’s hebben als hun grootouders, mooie voorleesverhalen, […]

Succesvolle Fryske Boekewike: Kadoboek Fryske Boekewike ‘uitverkocht’

Nog nooit eerder was de Fryske Boekewike zo’n groot succes. Het kadoboek Lockdownleafde van Hilda Talsma, een speciale uitgave in het kader van de Fryske Boekewike, is uitverkocht. Ernst Bruinsma van Boeken fan Fryslân: ‘Wy hawwe sels, dat is echt unyk, 500 eksimplaren bymeitsje litten. Al yn it earste wykein fan de Fryske Boekewike waarden […]

Grut berik foar #DêromFrysk kampanje

De campagne #DêromFrysk mag een groot succes worden genoemd. De campagne vond plaats via verschillende platformen en dat heeft er mede voor gezorgd dat veel mensen zijn bereikt. Het uitgangspunt van #DêromFrysk is om leerlingen in het voorgezet onderwijs enthousiast te maken om voor Fries als examenvak te kiezen. Met behulp van bekende Friezen en […]

Nieuw verschenen bij uitgeverij Afûk

Bij uitgeverij Afûk zijn deze week weer twee mooie nieuwe boeken verschenen: één voor kleintjes en één voor groten. Stikelbarchje Prikkeprik is een stevig kartonboekje met gedichtjes over dieren voor peuters vanaf 1 jaar. Om is de nieuwe roman van Geart Tigchelaar waarin hij een aantal ervaringen die hij tijdens zijn fietsreizen opdeed, heeft verwerkt tot […]

Wij zoeken een nieuwe collega!

Bij de Afûk zoeken we een ‘projektmeiwurker foarskoalsk (m/f)’ voor 20-24 uur per week. Een afwisselende baan in een dynamische organisatie en in een – al zeggen we ‘t zelf – superleuk team! Wat voor jou?

Zichtbaar Fries voor stimuleren taalgebruik

Het Fries moet meer en duidelijker te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom komt de provincie Fryslân met een plan om de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten. De provincie wil in samenwerking met het Rijk zorgen dat er meer Fries gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om wegwijzers in de openbare ruimte, […]

Poëzievideo ‘Asman’ Dichter van Fryslân in première

Gisteren ging de derde poëzievideo van de Dichter van Fryslân in première op Omrop Fryslân TV. De nieuwste poëzievideo is een muzikale verfilming van het gedicht ‘Asman’ (vuilnisman) en is tot stand gekomen in samenwerking met Omrin.

Friese Boekenweek 2021

Van 6 tot en met 14 maart is het Fryske Boekewike. Speciaal voor die gelegenheid schreef Hilda Talsma het Frysk Kadoboek 2021: Lockdownleafde, een spannend en humoristisch verhaal met een gastrol van niemand minder dan Connie (Onnie) Kamstra. Je krijgt het de hele week gratis bij aankoop van een boek in jouw (online) boekwinkel.

Click en collect en winkelen op afspraak

Ben je op zoek naar een boek, een (Fries) cadeautje of iets anders en kun je het in de webshop niet vinden of wil je graag persoonlijk advies? Vanaf woensdag 3 maart a.s. verwelkomen we je graag weer, helemaal coronaproof, in onze mooie Boek- en Kadowinkel aan de Boterhoek in Leeuwarden. Maak snel een afspraak!

Nieuwe Friestalige podcast: ‘in ûnsinnich ferhaal’

Een nieuwe Friestalige podcast in de vorm van een vierdelig hoorspel maakt de lockdown binnenkort weer wat draaglijker. Vanaf 3 maart a.s. is in een ‘onzinnig verhaal’ de kantoorthriller Gaazte Sjoerd te beluisteren via de website van de Moanne, tijdschrift en podium voor cultuur en de kunsten.

It Dockumer Lokaeltsje wint Bernlefpriis 2020

De band It Dockumer Lokaeltsje is de winnaar van de Bernlefpriis 2020. De prijs werd op zaterdag 20 februari uitgereikt op een speciale digitale editie van de Friese Popawards. Gitarist Sytse van Essen en zanger/bassist Peter Sijbenga ontvingen een cheque van € 1500 en beeldje. De Bernlefpriis van de provincie Fryslân wordt ieder jaar uitgereikt met […]

Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Yn dy wike wolle wy de Fryske taal safolle mooglik sichtber meitsje. Om’t wy tsjinwurdich in soad tiid efter it skerm sitte yn Teams of Zoom of oare wurk-/oerlisomjouwingen, hawwe wy fjouwer digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst by dyn oerlis- en bypraatmominten.

3,2 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren Friestalig onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

Adviescommissie Gysbert Japicxpriis 2021 benoemd

Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als leden van de adviescommisie voor de Gysbert Japicxpriis 2021. Die prijs voor Fries literair werk wordt op zaterdag 6 november uitgereikt. Provincie Fryslân, Tresoar, gemeente Súdwest Fryslân en de Gysbert Japicx Holckema Stichting organiseren in die maand een literair […]

#FryskSichtber: maak het Fries zichtbaar op Internationale Moedertaaldag

Op 21 februari is het de Internationale Moedertaaldag. Deze dag is op initiatief van Unesco in het leven geroepen en bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren heeft Praat mar Frysk een speciale actie bedacht die extra aandacht geeft aan de zichtbaarheid van onze moedertaal, het Fries. En iedereen kan natuurlijk meedoen.

#DêromFrysk moet leerlingen enthousiast maken voor Fries als examenvak

Met een volledig nieuwe en innovatieve campagne moeten leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnspireerd worden om het Fries als examenvak te kiezen. Die keuze zal binnenkort weer moeten worden gemaakt en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân willen leerlingen laten zien hoe leuk, maar ook hoe belangrijk het Fries is. Voor de campagne #DêromFrysk […]

Dichter fan Fryslân-gedicht ‘Anne en Arie’ yn fideokomplilaasje UNESCO Ynternasjonale Memmetaaldei

Op snein 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaledei. It NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) makket foar dit jier in meartalige fideokompilaasje fan sprutsen kulturiele uterings yn lytse talen. Ek de Dichter fan Fryslân is frege om in bydrage te leverjen. De Dichter fan Fryslân leveret in bydrage yn ‘e foarm fan de Fryslân fan […]

De Friese taal als toeristische meerwaarde

Suf en oubollig? Welnee, de Friese taal en cultuur zijn juist potentiële trekpleisters. Studenten van het Friesland College werken aan ideeën voor het Fries als toeristische ervaring. Onlangs presenteerden studentes Adri Marloes, Fleur, Amber, Charlotte en Inge (online) hun concept om meer te doen met de Friese taal en cultuur rond het figuurtje Tomke in […]

Winterweer houdt ook medewerkers Afûkwinkel vandaag thuis

Onze collega’s van de winkel zijn vandaag, maandag 8 februari, niet op locatie aanwezig. Dat betekent dat bestellingen – zowel particulier als zakelijk – die dit weekend en/of vandaag zijn/worden geplaatst, niet eerder dan morgen kunnen worden afgehandeld.

Boek een (online) activiteit van een schrijver of illustrator voor jouw school, boekhandel of bibliotheek

Lezen zit in de lift, maar schrijvers hebben tijdens de lockdown grote moeite om hun lezers te ontmoeten via de fysieke boekhandel, bibliotheken en scholen. Daarom komt het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond met een nieuwe steunmaatregel om schrijversoptredens te stimuleren. Daarmee wordt dit voorjaar een groot aantal (online) […]

Geart Tigchelaar is de nieuwe Streekdichter van Noardeast-Fryslân

De komende twee jaar loopt Geart Tigchelaar in zijn nieuwe functie als Streekdichter Noardeast-Fryslân elke laatste woensdag van de maand met een sandwichbord op de markt van Dokkum. Op het bord een gedicht. Van hemzelf, van een voorganger of van andere dichters (die bijvoorbeeld in de omgeving van Dokkum zijn geboren).

Zaterdag 6 februari 2021 in de Leeuwarder Courant

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Zaterdag 6 februari zijn we er weer!

Dit is de Afûk Boekentip 10 voor februari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Wjerspegelje: Friese gedichten op spiegels

Op 28 januari, Nationale Gedichtendag, hebben Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature in Leeuwarden het gezamenlijke project ‘Wjerspegelje’ gelanceerd. In Post-Plaza werd het nieuwste gedicht van Dichter fan Fryslân Nyk de Vries onthuld, dat hiervan deel uitmaakt. ‘Wjerspegelje’ benut het verplichte 20-seconden-handenwasmoment om Friese dichters een nieuw podium te geven.

Aftrap Fryske Boekewike 2021 op televisie bij Omrop Fryslân

De aftrap van de Fryske Boekewike 2021 wordt op zaterdagavond 6 maart om 20.00 uur semi-live uitgezonden op Omrop Fryslân televisie vanuit de Westerkerk in Leeuwarden. Speciale gast is de schrijfster van het Friese kadoboek Hilda Talsma. De uitzending, met interessante interviews, muziek en voorproefjes, vormt de feestelijke aftrap van de Fryske Boekewike. De Fryske […]

Praat mar Frysk op de koffie bij Klean & sa

Wat heeft een kledingwinkel met de Friese taal? Wat levert het op en hoe gebruik je taal in de verkoop? In onderstaande video vertellen de dames van Klean & sa in Twijzelerheide precies wat de Friese taal hen oplevert!

Nieuw bij de Afûk: ‘Ik bliuw by dy’ en ‘It Bijeboek’

Bij uitgeverij Afûk zijn onlangs weer twee schitterende nieuwe kinderboeken verschenen. ‘Ik bliuw by dy’ is een lief berenboek over vriendschap, bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar maar ook super leuk als cadeautje voor Valentijnsdag. Met ‘It Bijeboek’ (8-12 jaar) duiken kinderen in de wondere wereld van de bij. Waarom zijn deze beestjes zo belangrijk […]

#FryskSichtber: maak met ons het Fries zichtbaar op Internationale Moedertaaldag

Op 21 februari is het Internationale Moedertaaldag. Deze dag is op initiatief van Unesco in het leven geroepen en bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren hebben wij een speciale actie bedacht waarmee we extra aandacht geven aan de zichtbaarheid van onze ‘memmetaal’, het Fries. En jij kunt natuurlijk meedoen.

Doe mee aan de online workshop ‘Psychology fan dyn taal’

Lijkt het jou interessant om meer te weten over de psychologie achter taal en over jouw taalgedrag en jouw taalgewoontes in het bijzonder? Dan is de workshop ‘Psychology fan dyn taal’ wat voor jou.  In februari organiseren wij maar deze workshop vier keer online. Helemaal gratis. Je hoeft je alleen nog maar aan te melden.

Eerste Friese jeugdroman Tialda Hoogeveen

Van de Friese schrijfster Tialda Hoogeveen, op dit moment succesvol met ‘De geur van hooi’, is bij uitgeverij Afûk haar eerste fictieboek ‘Wurden fan Timo’ verschenen. ‘Wurden fan Timo’ is bovendien haar debuut in het Fries én haar eerste boek in de categorie ‘young adult’. Haar idee voor een boek over een gezinsdrama waarbij de […]

De nieuwe Foarlêsgids: kinderboeken-inspiratie

In de nieuwe editie van de ‘Foarlêsgids’ (voorleesgids) vind je een mooi overzicht van actuele Friese kinderboeken. Leuk om te bekijken en om inspiratie op te doen. En wist je dat voorlezen niet alleen leuk is maar dat het ook de band met je kind versterkt en goed is voor de opbouw van de woordenschat […]

Social Mozilla Voice challenge

Mozilla Common Voice organiseert met Campus Fryslân en Hogeschool van Amsterdam van 15 tot en met 22 januari 2021 een Voice Challenge tussen het Nederlands en het Fries. De taal die in één week de meeste minuten wordt ingsproken en gevalideerd, wint. Laat jij je stem horen voor het Fries? Inspreken kan eenvoudig thuis via […]

Steun je boekhandel!

De boekhandels zijn door corona tijdelijk gesloten. Maar jouw boekverkoper staat klaar om jou thuis fantastische boeken te bezorgen. Boeken waarmee je jezelf of een ander, jong en oud, een groot plezier doet. Dus koop nú een boek. En zorg dat je favoriete winkel ook ná de lockdown nog bestaat! Kijk snel op de website […]

Oproep 15 december 2020 Werk mee aan een nieuwe taal van en voor Leeuwarden

Jij houdt van je eigen taal. Het is de taal waarin je tegen je moeder zegt dat ze de beste kok ooit is. Waarin je scheldt als je boos bent. Waarin je je familie welterusten wenst. Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands en wil je met jouw taal meedoen om een nieuwe […]

Oproep!

Studentes Emma, Iris, Marta en Nova van Universiteit Leiden / Leiden University onderzoeken voor hun studie culturele antropologie hoe sterk de taal verbonden is met de Friese gemeenschap en hoe die in verbinding staat met het gevoel van identiteit. Daar hebben ze een vragenlijst voor gemaakt die iedereen die in Fryslân woont of gewoond heeft, […]

Marije op bezoek bij de Berneboeke-ambassadeur

Op 30 oktober 2020 was de Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra op bezoek bij de Master Frankeskoalle in Earnewâld om te vertellen en voor te lezen. Marije (8) uit groep 4 hield al van lezen, verhaaltjes bedenken en schrijven, maar toen ze door de BBA allemaal nieuwe inspiratie kreeg, was ze er zeker van: ze wil later […]

Tomke zoekt (een) schrijver(s)!

In 2021 wordt Tomke 25 jaar! Naast feestelijke (extra) activiteiten en het verschijnen van nieuwe materialen en boekjes, is dat ook een mooie aanleiding om een schrijfwedstrijd te organiseren. Voor de komende jaren zijn wij op zoek naar één of meerdere schrijvers om de Tomke-schrijversgroep aan te vullen. Wil jij ook verhalen schrijven over het […]

Zaterdag 9 januari 2021 in de Leeuwarder Courant

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Zaterdag 9 januari zijn we er weer!

Dit is onze Boekentip 10 voor januari

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Première poëzievideo Dichter van Fryslân – ‘Wat wordt het morgen?’

Op Omrop Fryslân TV ging gisteren de tweede van een serie poëzievideo’s van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân in première. De tweede poëziefilm is gebaseerd op het kerstgedicht ‘Wat wordt het morgen?’. In het project met filmmaker Herman Zeilstra zullen zeven gedichten van de Dichter van Fryslân worden verfilmd. Gedurende volgend jaar zullen er […]

2e druk Fryske Pippi ligt nu in de winkel

De 1e druk van de Friese editie van Pippi Langkous was snel uitverkocht. Gelukkig ligt nu de 2e druk in de (web)winkel. Alle Pippi-fans die achter het net visten, kunnen nu hun slag slaan. Super leuk om cadeau te doen maar ook heerlijk om zelf te lezen!

Praat mar Frysk op de kofje by Rispens Totaalservice

It team fan Praat mar Frysk gie op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?

Presentatie poëziesteen Dichter van Fryslân

Gisteren is aan de Schrans in Leeuwarden een nieuwe poëziesteen gelegd met een gedicht van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân. Het gedicht ‘Asman’, vertaald door Anne Feddema, is in opdracht van Historisch Centrum Leeuwarden speciaal geschreven voor het 150-jarige jubileum van de Leeuwarder stadsreiniging.

De Faeröer Eilanden en Fryslân

Deze week verschijnen bij de Friese uitgeverij Afûk en bij de Faeröerse uitgeverij Bókadeild Føroya lærarafelags tegelijkertijd twee bijzondere boeken. ‘De Beam’ is de Friese titel van het oorspronkelijk Faeröerse prentenboek TRÆIÐ, geschreven en getekend door Bárður Oskarsson. ‘Tije – drongurin og rottumaðurin’ is de Faeröerse titel voor het oorspronkelijk Friese (voor)leesboek ‘Tije’, geschreven en […]

Zaterdag 5 december 2020 in de Leeuwarder Courant

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Friese Pippi Langkous binnen enkele weken toe aan tweede druk

De Friese editie van Pippi Langkous is populair, het boek is binnen enkele weken toe aan de tweede druk. De eerste oplage van 1000 stuks die half november verscheen bij uitgeverij Afûk is bijna uitverkocht. Over twee weken ligt de tweede druk in de boekhandel.

Oprop foar de online Grutte Gedichtejûn

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein digitaal wêze op freedtejûn 5 febrewaris 2021 om 19:30 oere. De jûn wurdt nammentlik op it YouTube-kanaal fan Ensafh útstjoerd. Om dy reden wurde alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, […]

We hebben een winnaar: studenten ontwikkelen nieuw Tomke-spel

Volgend jaar zal er een nieuw Tomke-spel aangeboden worden aan peuterspeelzalen en kindercentra. Het spel is bedacht door studenten van ROC Friesland College. De afgelopen periode zijn er zo’n 50 studenten van de opleiding ‘pedagogisch werk en onderwijsassistent’ hard aan het werk geweest om dit nieuwe Tomke-spelletje te ontwikkelen. De jury heeft één groepje tot […]

Afûkwinkel ‘popt-up’ in OBE

Met ingang van 3 december is de Afûk Fryske boek- en kadowinkel ook te vinden in OBE, het podium voor literatuur, kunst en taal aan het Heer Ivostraatje in Leeuwarden. De wens voor een ‘pop-up’ winkel, wat dichter bij het winkelend publiek in de Leeuwarder binnenstad, bestond al langer. Nu is het zover.

Afûk-medewerkers geven boekentips voor pakjesavond

Alle cadeaus al in huis of op de valreep nog wat scoren? Pakjesavond komt steeds dichterbij en als je nog niet alles in huis hebt kan dat deze week nog. Afûk-medewerkers helpen je een handje want ze geven tips voor de mooiste cadeautjes voor pakjesavond.

Nieuw: Myn grutte syk- en ûntdekboek – Fan alles wat rydt, fart of fljocht

Nieuw verschenen bij de Afûk: ‘Myn grutte syk- en ûntdekboek – Fan alles wat rydt, fart of fljocht’. Een prachtig, rijk geïllustreerd kartonbok voor urenlang zoek- en kijkplezier. Weet jij wat er allemaal door de stad rijdt? En weet jij de namen van de grote machines op de boerderij en de bouwplaats? Op de grote […]

Praat mar Frysk bij de orthodontist!

Praat mar Frysk ging op bezoek bij Daniël van der Meulen van Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat heeft hij met het Fries en waarom is het zo fijn dat je Fries kunt spreken bij hem in de praktijk? En wat deed onze Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra bij hem op visite?!

Nieuw kinderboek ‘Jou my de romte!’ brengt vriendschap verder

Het eerste exemplaar van het nieuwe kinderboek Jou my de romte! is vrijdag 20 november aangeboden aan leerlingen van samenlevingsschool ‘Bloei’ in Terherne. Eerder werd hier ook het bijbehorende escape(class)room-spel gelanceerd. Jou my de romte! is geschreven door Bart Kingma en gaat over Anno N., die als leerling van groep 7 erg gepest werd.

Extra! De heit&mem feestdagen-editie

Naast de ‘gewone’ heit&mem – nummer 2 verscheen eerder deze week –  hebben we dit jaar een extra cadeautje voor jullie: een heit&mem feestdagen-editie! Een warm e-magazine met prachtige wintergedichten en – verhalen, fijne boekentips, grappige uitspraken, lieve foto’s decembertips voor kinderen die gevoelig zijn voor al die (feest)prikkels, Sinterklaasgedichten, maar ook het verdrietige maar […]

Er is weer een nieuwe heit&mem

Heb jij het nieuwe nummer van heit&mem al gezien? Het tijdschrift voor ouders van kinderen van 0-12 jaar, in het Fries en het Nederlands, is binnenkort weer overal in de provincie verkrijgbaar. Helemaal gratis! In het blad lees je deze keer over de biologische tandarts, familie-opstellingen, kinderen die blind zijn, heit Syb en mem Adriana, […]

Klokhuis Wetenschapsprijs voor onderzoek naar tweetaligheid bij Friese kinderen

Evelyn Bosma en Naomi Nota hebben de Klokhuis Wetenschapsprijs 2020 gewonnen voor hun onderzoek naar hoe tweetalige kinderen in Friesland lezen. De winnaar werd zondag via een livestream bekendgemaakt. Er waren ruim zestig inzendingen voor de prijs, waarvan er uiteindelijk nog tien kans maakten om te winnen. 4.086 kinderen brachten hun stem uit.

‘Twa kear trije is fjouwer’: Pippi Langkous nu ook in het Fries

Bij uitgeverij Afûk is de Friese editie van Pippi Langkous verschenen. Het boek is uitgegeven ter ere van de 75ste verjaardag van het sterkste meisje van de wereld en bevat de delen Pippi Langkous, Pippi Langkous giet oan board en Pippi Langkous yn Taka-Tuka-lân. De Friese vertaling, vanuit het Zweeds, is van de hand van […]

De vernieuwde Praat mar Frysk-app: altijd een Fries woordenboek op zak!

Heb jij de nieuwe Praat mar Frysk-app al? Hy wacht op je in de appstore! Een handig Fries woordenboek met audio, Friese GIFjes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Helemaal gratis!

Kinderen meertalig opvoeden: hoe doe je dat?

In Friesland groeien de meeste kinderen op met meer dan één taal. Hoe ziet zo’n twee- of meertalige ontwikkeling eruit? Wat zijn de voordelen? En, hoe kun je als ouder of verzorger die ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden? De animatie ‘Meertalig opvoeden: hoe doe je dat?’ geeft in het kort en op heldere wijze antwoord […]

Vers van de pers: Pippi yn it Frysk

Eindelijk is het zover: de verhalen van Pippi Langkous van Astrid Lindgren zijn er vanaf vandaag ook in het Fries! In de Friese editie van Pippi Langkous vind je de delen ‘Pippi Langkous’, ‘Pippi Langkous giet oan board’ en ‘Pippi Langkous yn Taka-Tukalân’. Geweldig voor alle kinderen en voor iedereen die kind wil blijven.

Poëziefilm ‘Begin’ van de Dichter van Fryslân in première op Omrop Fryslân TV

Zondag 8 november ging de eerste van een serie korte poëziefilms van Nyk de Vries als Dichter van Fryslân in het zondagsprogramma Fryslân Dok van Omrop Fryslân in première. In het project met filmmaker Herman Zeilstra worden zeven gedichten van de Dichter van Fryslân verfilmd. De eerste poëziefilm is gebasseerd op het gedicht ‘Begin’ dat […]

Podcast Boekekast krijgt een vervolg met nieuwe exclusieve verhalen

De mooiste Friese verhalen in de donkerste dagen van het jaar, de podcastserie Boekekast van Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân krijgt een vervolg. Friese schrijvers schreven speciaal voor dit tweede seizoen een verhaal. Deze keer zijn het dus geen passages uit bestaande boeken, maar speciaal geschreven verhalen. De eerste podcast met een verhaal van […]

Zaterdag 7 november 2020 in de Leeuwarder Courant

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Nieuw prentenboek van Paul van Dijk verschenen bij de Afûk

Omke Ûle past op is de titel van het nieuwe prentenboek geschreven en geïllustreerd door Paul van Dijk. De hoofdpersoon in het boek, Omke Ûle, is overal bang voor en daarom zit hij het liefst veilig thuis. Op een dag moet hij op zijn neefje passen, dat wél wat van de wereld wil zien. En […]

Werken met Friese toneelteksten in de klas met Praat mar Toaniel!

Nieuw bij de Afûk: de toneelboekjes van Praat mar toaniel! Daarmee doe je op vrolijke en inspirerende wijze meer met Friese toneelteksten. Het lezen en spelen van die teksten geeft een impuls aan het meer lezen, spreken en schrijven van de Friese taal. De toneelboekjes met titels als Jungleboek, Oz en Peter Pan zijn geschikt […]

Schrijver Josse de Haan overleden (1941-2020)

Schrijver Josse de Haan is op zondag 1 november in het ziekenhuis van Bayonne (in Frans Baskenland) overleden. Dat is maandagavond bekend geworden. De productieve en veelzijdige schrijver kreeg in 2007 de Gysbert Japicxprijs voor zijn roman Piksjitten op Snyp. Hij is 79 jaar geworden.

Berneboeke-ambassadeur op bezoek in de wachtkamer van de orthodontist

“In bytsje bryk is in minskelyk”, zo staat op de stoep bij Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Maar het Fries is niet alleen op de stoep te vinden, vanaf nu kun je ook in de wachtkamer je tanden erin zetten. Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra heeft afgelopen week in de wachtkamer voorgelezen uit verschillende Friese boeken. Van eigenaar Daniël van […]

Nieuw cultuurmagazine BUHNE

Vanaf zaterdag 31 oktober is het nieuwe cultuurmagazine BUHNE verkrijgbaar op zo’n 800 locaties in Noord-Nederland, waaronder de winkel van de Afûk. Daarnaast wordt het blad huis-aan-huis verspreid in Leeuwarden, Drachten, Groningen, Assen, Roden en Hoogezand. In een oplage van 20.000 stuks brengt BUHNE cultuur naar het publiek, met onder meer interviews, aandacht voor jong […]

Dit is onze Boekentip 10 voor november!

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is.  Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

De deur van de winkel gaat open en dicht, open en dicht

Zelft zijn we er heel erg blij mee: onze nieuwe winkelingang. Na de flapperende klapdeuren is onze Fryske boek- en kadowinkel aan de Boterhoek 3 in Leeuwarden nu voorzien van een paar prachtige, automatische schuifdeuren. Ben je in de buurt? Kom even langs. Naast mooie nieuwe schuifdeuren hebben we namelijk ook heel veel mooie boeken […]

Tomke op het MBO

Deze week gaat bij het Friesland College in training ‘meertaligheid’ van start. Hoe meertalig is Friesland? Hoe zit dat nou precies met de meertalige ontwikkeling? Hoe kun je daar in de peuteropvang en op de basisschool op inspelen? Wat voor Fries materiaal is er eigenlijk beschikbaar en hoe kan dat op een interactieve manier worden […]

Basis voor nieuw curriculum voor het vak Fries gereed

Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar. Bestaande uit een visie op het leergebied, de […]

Pippi Langkous in het Fries komt er aan, bestel nu alvast jouw exemplaar

Wie kent Pippi Langkous niet? Het sterkste meisje van de hele wereld! Ze woont helemaal alleen in Filla Keakelbûnt. No ja, niet helemaal alleen, want ze heeft een aapje en een paard. En gelukkig komt haar vader zo nu en dan langs met een koffer vol goudstukken. Met Tommy en Annika, die naast haar wonen, […]

Verhalenwedstrijd ‘En doe?’

In 2021 staat een speciale uitgave gepland van het tijdschrift heit&mem: de pake&beppe! Jij (tot 12 jaar) kunt meedoen door zelf een verhaal te schrijven, een favoriete recept met verhaal te delen of een filmpje te maken over bijvoorbeeld school, speelgoed of het eten en drinken uit de tijd dat jouw pake en beppe net […]

Nieuw prentenboek van schrijver Paul van Dijk in aantocht, bestellen kan nu al

Begin november verschijnt het nieuwe prentenboek Omke Ûle past op van schrijver Paul van Dijk bij uitgeverij Afûk. De hoofdpersoon in het boek, de uil, is bang voor alles. Op een dag moet hij op zijn neefje passen die wél wat van de wereld wil zien. Maar durft omke Ûle dat wel? Een prachtig prentenboek […]

Nieuw bij uitgeverij Afûk: Passys van Josse de Haan

Schrijver Josse de Haan verrast zijn trouwe lezers met een nieuwe grote roman: Passys. Hij werkte vijf jaar aan dit boek over een leven in liefde en literatuur. Een boek dat uit zijn aard vandaan ‘auto-fictioneel’ moest zijn. Maar tegelijkertijd heeft Josse de Haan die autobiografische investering finaal onderuit gehaald, door een reeks aan perspectieven […]

Kom maar ‘efterom’

In Friesland is het een goed gebruik en bel niet aan bij de voordeur maar meld je bij de achterdeur, kom maar achterom. Dat geldt de komende dagen ook voor onze boek- en kadowinkel in Leeuwarden. In verband met werkzaamheden aan de winkeldeur vragen wij onze klanten en bezoekers om tijdelijk een andere route te […]

Nominatie Klokhuis Wetenschapsprijs: tweetaligheid-onderzoek Friese kinderen

Oud-promovendus van de Fryske Akademy Evelyn Bosma en haar collega zijn genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Bosma heeft onderzoek gedaan naar hoe tweetalige kinderen in Fryslân lezen. Er waren meer dan 60 inzendingen, daaruit zijn 10 onderzoeken genomineerd en op 15 november wordt de winnaar bekend.

Dr. Obe Postmapriis 2020 voor Jan Popkema met “It parfum”

De dr. Obe Postmapriis 2020 is toegekend aan Jan Popkema voor zijn Friestalige vertaling van Das Parfum van de Duitse auteur Patrick Süskind. De prijs wordt op 19 november uitgereikt in samenwerking het festival Explore the North. De uitreiking zal plaatsvinden onder de dan geldende coronamaatregelen.

Stimuleringsfonds ondersteunt ontwikkeling Fryske digiTales

De Leeuwarder bedrijven 8D Games en Bureau Maalstroom hebben samen met drie culturele organisaties – Tresoar, Afûk en Fers –  100.000 euro subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van Fryske digiTales. De aanvraag voor de ontwikkeling van de innovatieve bibliotheek waarin volksverhalen en digitaal erfgoed spelenderwijs ontdekt worden is ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de […]

Vrijwilligers gezocht voor inspreken Friese zinnen

Inwoners van Fryslân en Friezen om utens hebben met elkaar al 29 uur aan Friese zinnen ingesproken voor het project Mozilla Common Voice. Apps op de telefoon zijn steeds vaker aan te sturen met spraak. Dat kan vaak in het Engels of Nederlands maar niet in het Fries. Het project Mozilla Common Voice moet daar […]

It Deiboek van Janny van der Molen bekroond met een White Raven

Het door de Afûk uitgegeven boek van Janny van der Molen is een van de White Ravens op de jaarlijkse lijst van de Internationale Jugendbibliothek München. De White Ravens zijn aanbevelingen voor bijzondere boeken uit de wereld van de internationale kinder- en jeugdliteratuur. In totaal hebben negen Nederlandstalige boeken en een Friestalig boek een White […]

Win een schoolbezoek van de schrijvers van Koning & Koning voor jouw klas!

In 2020 is het 20 jaar geleden dat de eerste druk van het prentenboek Koning & Koning verscheen. Het was tevens het eerste prentenboek van Stern Nijland & Linda de Haan. Tegelijk met de Nederlandse editie verscheen het sprookje over de twee koningen ook in het Fries, Duits en Deens. De koningen uit het prentenboek leven […]

Vers van de pers: de Moanne nr. 4

Dit weekend bij alle abonnees door de brievenbus: ‘de Moanne’ nummer 4. Met zoals gebruikelijk een interessante en prikkelende mix van collumns, interviews, (achtergrond)verhalen en andere bijdragen in het Frysk en het Nederlands. Losse nummers te koop in de boekhandel.

Zaterdag 3 oktober 2020 in de Leeuwarder Courant

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

‘Het beest met de kracht van tien paarden’ van Lida Dijkstra genomineerd voor Boekenleeuw

Vanmiddag werd bekend gemaakt dat schrijfster én ‘Berneboeke-ambassadeur’ Lida Dijkstra met haar boek ‘Het beest met de kracht van tien paarden’ is genomineerd voor de Boekenleeuw. De Boekenleeuw is de Vlaamse prijs voor het beste kinderen- en jeugdboek van Vlaanderen en Nederland. Op 2 november a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt.

Mindert Wijnstra (1945-2020)

Na een lang ziekbed is schrijver en verhalenverteller Mindert Wijnstra op 74 jarige leeftijd overleden. Kortgeleden gaf hij zelf, in interviews met de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, al aan dat hij voelde dat zijn krachten afnamen. Bij Mindert denken we bij de uitgeverij van de Afûk in de eerste plaats aan een energieke, vrolijke […]

Afscheid van ‘meester Thys’ met aanbieding van zijn nieuwste boek

Thys Wadman nam gisteren op bijzondere wijze afscheid na een lange carrière van 42 jaar in het onderwijs. Tegelijk met zijn afscheid verscheen ook zijn nieuwste boek Jorrit & Philo begjinne in klup. In die reeks verschenen eerder De fûgelklup en De hûneklup en nu is er dus een gloednieuw deel aan toegevoegd: De autoklup.

Dit is onze Boekentip 10 voor oktober!

Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is.  Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is […]

Het Fries verweven met andere schoolvakken? Dat doe je met Spoar 8

‘Het Fries moet verweven zijn met andere schoolvakken’, dat is de kop van het artikel in het Friesch Dagblad vandaag naar aanleiding van een digitaal symposium van docenten en andere deskundigen op het gebied van onderwijskunde en beleid dat gisteren plaatsvond. Het moet normaal worden om ook bij andere vakken het Fries te gebruiken en […]

Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân

Vandaag publiceert Dichter fan Fryslân Nyk de Vries alweer zijn zevende gedicht, deze keer heeft hij zich laten inspireren door het toenemende bezit van messen op straat.

Ondertussen in Culturele Hoofdstad Galway …

Schrijver, muzikant en schilder Anne Feddema uit Leeuwarden doet mee aan één van de projecten van culturele hoofdstad Galway (Ierland), waarbij de Afûk als partnerorganisatie betrokken is. Feddema maakte met andere kunstenaars een multidisciplinaire voorstelling: Óró. De Irish Times schreef er een mooie recensie over.

Operaasje Fryske flagge

In de zomer van 2020 was het startschot van een grote internationale operatie. Zorgen dat de Friese vlag een emoji krijgt, zodat die straks gebruikt kan worden op sociale media zoals WhatsApp en Facebook. De online redactie van Omrop Fryslân deed een oproep aan ‘Friezen om utens’ om een foto met een Friese vlag in […]

Schrijver Sam McBratney van het bekroonde prentenboek Witst wol hoe mâl ik mei dy bin? overleden

Vorige week maakte uitgeverij Walker Books bekend dat op 77-jarige leeftijd de geestelijk vader van Lytse en Grutte Ljochtbrune Hazze overleden is. Zijn wereldberoemde prentenboek ‘Guess how much I love you’, met illustraties van Anita Jeram, verscheen in maar liefst 57 talen, waaronder het Fries. ‘Sa fier as de moanne, sa mâl bin ik mei […]

Eén, twee, los! Fryske Foarlêswike van 26 o/m 30 oktober

Gewoonlijk is de Fryske Foarlêswike in de eerste volle week van juni. Honderden vrijwilligers zijn dan onderweg om door de hele provincie voor te lezen aan peuters bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij gastouders. In 2020 gaat alles anders. Dit jaar is de voorleesweek van 26 t/m 30 oktober. Ook komen er dit jaar geen voorlezers […]

Dichter fan Fryslân start zijn schooltour in Wolvega

De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, is begonnen met een tournee langs middelbare scholen in de provincie. Als eerste was dinsdag het Terra Wolvega aan de beurt, nota bene een gebied waar van oudsher geen Fries maar Nedersaksisch wordt gesproken. De Vries las korte Friestalige fragmenten voor op muziek. De leerlingen vonden het “leuk […]

Eerste educatieve escaperoom over pesten nu beschikbaar voor basisscholen

Met elkaar in plaats van tegen elkaar, dat is de enige manier waarop leerlingen met dit interactieve spel uit de greep van hacker Anno N. kunnen komen. Anno N. fersus skoalbern is een nieuw ontwikkeld educatief escape(class)room-spel voor het basisonderwijs. Met dit vernieuwende project pakken de Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College het pesten […]

Streektalen en Tsead Bruinja op Europese Talendag

Op de Europese Talendag, zaterdag 26 september 2020, zullen streektalen van Nederland te horen zijn bij de meertalige viering met Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Groninger dichteresse Fieke Gosselaar, Bildtse muzikant Jan de Vries en Liesbeth Terpstra, met een presentatie van Nijntje in het Franekers.

Startsein ‘Taal yn it sosjaal domein’ mei oanbieden magazine

Vandaag werd het startsein gegeven voor de campagne ‘Taal yn it sosjaal domein’ door het aanbieden van een spceciaal magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord. In samenwerking met de Friese gemeenten zet de Afûk met het project ‘Frysk yn ‘e soarch’ in op het vergroten van het taalbewustzijn van zorgprofessionals in het […]

Start informatiecampatne ‘Taal in het sociaal domein’

Professionals bepalen vaak de taal die gesproken wordt in het onderling contact met zorgvragers. Door aandacht te schenken aan de moedertaal van de zorgvrager kun je dienstverlening verbeteren. Mensen voelen zich beter op hun gemak en geven meer en betere informatie wanneer ze dat in hun eigen taal kunnen doen. Samen met de Friese gemeenten […]

Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn

Begin dit jaar deed Frysk literêr tydskrift Ensafh een oproep voor het schrijven en insturen van zeer korte verhalen van hoogstens 250 woorden. De redactie van het tijdschrift deed dat, omdat zij vinden dat er binnen de Friese literatuur meer aandacht moet zijn voor proza. De oproep heeft gewerkt: met 39 inzendingen kan wel worden […]

Schrijver Anne Feddema in Culturele Hoofdstad Galway: ‘zwoegen als een gek’

Dansen, springen, zingen en schrijven, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Schrijver, muzikant en schilder Anne Feddema uit Leeuwarden moet vol aan de bak in Ierland, waar hij met andere kunstenaars werkt aan een multidisciplinaire voorstelling. ‘Ik ben helemaal gesloopt aan het einde van de dag.’ Toch zou Feddema dit voor geen goud […]

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra op tournee door Opsterland

De werkgroep ‘schrijvers in school’ van de gemeente Opsterland is met ‘Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân’ Lida Dykstra overeengekomen dat zij in de maanden september en oktober alle 22 basisscholen in de gemeente zal bezoeken. Maandag 7 september gaat ze met haar tournee van start bij OBS De Treffer in Gorredijk.

Twa kear trije is fjouwer: Pippi Langkous in het Fries binnenkort bij uitgeverij Afûk

De avonturen van Pippi Langkous verschijnen begin november bij uitgeverij Afûk in het Fries. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Zweedse schrijver Astrid Lindgren (1907-2002) het meisje Pippi Langkous introduceerde. Eerst verscheen het stoere meisje met de rode vlechten in boeken en later kwam ze ook op televisie. Binnenkort verschijnt nu ook […]