Gratis Fries e-book voor kinderen over het coronavirus

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
1 mei 2020
'Coronafirus, in boek foar bern' is een gratis Friestalig e-book over het coronavirus, speciaal gemaakt voor kinderen en hun families. Medische experts, kinderpsychologen en leraren hebben samen gezorgd voor eenvoudige uitleg over het coronavirus voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar.

Door middel van illustraties en situatieschetsen leren kinderen wat het coronavirus is, wat er met je gebeurt wanneer je het virus oploopt, of er al een medicijn is, waarom de meeste activiteiten nu niet door kunnen gaan en hoe kinderen zelf kunnen helpen. Een mooie tool om kinderen uitleg te geven over het coronavirus.

Dit coronavirus e-book is een uitgave van de NosyCrow uit Londen en door de Afûk beschikbaar gesteld in het Fries. Verkrijgbaar via de Afûk websjop.