De werkzaamheden bij de Afûk zijn onderverdeeld in drie afdelingen: taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. Die drie onderdelen staan niet op zichzelf. Waar dat moet of kan, zoeken wij verbindingen. Niet alleen intern maar ook extern met andere organisaties in Friesland en daarbuiten.

Taalpromotie
Met taalpromotie richt de Afûk zich op een brede doelgroep. Van jonge ouders tot overheden, van ouderenzorg tot mbo-student. Doel is om het taalbewustzijn van inwoners, bedrijven en organisaties in Friesland te vergroten. De ‘Praat mar Frysk’-campagne (met een ‘tútsje fan Doutzen’), Fries bij de overheid, Fries in de zorg, heit&mem, het Taalkado en Tomke zijn allemaal voorbeelden van succesvolle campagnes die de Afûk heeft ontwikkeld. Ze dragen bij aan een positieve houding voor het Fries, helpen om de taal zichtbaarder te maken en stimuleren het gebruik van de Friese taal in allerlei (dagelijkse) situaties. Mede door het culturele hoofdstadjaar en onze activiteiten daarvoor in het kader van Lân fan Taal (LF2018), is de Afûk niet alleen in Friesland en Nederland een ambassadeur voor de Friese taal, maar ook in het buitenland.

Taaloverdracht
Naast een breed cursusaanbod voor volwassenen in de hele provincie, verzorgt de Afûk ook cursussen, trainingen en workshops voor de zakelijke markt. Verder ontwikkelen we mooie, toegankelijke en moderne methoden voor het onderwijs en nieuw lesmateriaal dat de leerlingen uitdaagt. Zo worden de lessen Fries de leukste uren van de week. In samenwerking met de Friese ROC’s ontwikkelen we keuzedelen Fries voor het mbo. Studenten leren zo bijvoorbeeld ook wat de waarde van taal is voor de latere beroepspraktijk.

Cultuuroverdracht
Wij vinden dat de Friese taal niet alleen gesproken moet worden, maar ook gelezen en geschreven. De uitgeverij van de Afûk geeft boeken uit in allerlei genres en voor alle leeftijden. In het Fries, over het Fries, over Friesland. In onze gespecialiseerde boek- en kadowinkel verkopen we alle uitgaven van alle Friese uitgeverijen, maar ook leuke cadeau-artikelen die in link hebben met Friesland. Met promotiecampagnes en – acties, zoals bijvoorbeeld Boeken fan Fryslân, Dichter fan Fryslân, sutelaksjes, de Berneboeke-ambassadeur en het zoeken naar alternatieve vormen van boekverkoop, brengen wij taal en verhalen bij de mensen.