Wethâlder Breeuwsma jout earste boek oan Izaak en Gabe. Foto: gemeente Noardeastfryslân

15e editie ‘Jou in bern in boek’ in Noardeast-Fryslân

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Over het Fries
5 november 2021
Elk jaar krijgen alle kinderen van groep 5 in de gemeente Noardeast-Fryslân een Fries boek cadeau van de gemeente Noardeast-Fryslân en de Bibliotheek Noord Fryslân. Dit jaar is de 15e editie van Jou in bern in boek. Op 5 november reikte wethouder Fedde Breeuwsma in Hallum het eerste boek van de 15e editie uit.

Al 15 jaar aandacht voor Fries lezen en schrijven
Dit jaar krijgen alle kinderen van groep 5 (ongeveer 530) het boek Hero cadeau. Het boek is geschreven door Martha Attema en uitgegeven door de Afûk. Het boek is tweetalig: Fries en Engels. Wethouder Fedde Breeuwsma overhandigde het eerste exemplaar aan de hoofdpersonen van het boek, Izaak en Gabe. Ze kwamen aan op een Fries paard. Wethouder Breeuwsma: “Ik vind het belangrijk dat kinderen niet alleen in hun moedertaal spreken maar het ook regelmatig lezen en schrijven. Ik ben blij dat wij hier al 15 jaar een bijdrage aan leveren.”

Feestelijke start 15e editie
Zo’n 90 kinderen van groep 5 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Ferwerderadiel hadden een feestelijke ochtend in Hallum met een uitgebreid programma rondom het boek. De kinderen konden via een online verbinding praten met de schrijfster van het boek, Martha Attema. Ze woont in Canada en kwam hier speciaal voor uit haar bed midden in de nacht. Willem Sonnema van het Koninklijk Fries Paarden-Stamboek vertelde over de bijzondere Friese paarden. Vertaalster Martsje de Jong legde de kinderen uit hoe ze het boek Hero van het Engels naar het Fries vertaalde. En er werd ook nog geknutseld. Alle kinderen gingen met het boek onder de arm naar huis.

De komende weken gaan de leesconsulenten van Bibliotheek Noord Fryslân op alle scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân langs met de boeken voor groep 5. Ook is er een lesbrief ontwikkeld met aanvullende informatie en opdrachten.

Over Jou in bern in boek
Het project Jou in bern in boek is 15 jaar geleden gestart in de gemeente Ferwerderadiel. Het maakt deel uit van een actief Fries taalbeleid. Na de gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Noardeast-Fryslân het project voortgezet. De werkgroep bestaat momenteel uit Joke Scheffer (leerkracht), Jan Jarig van der Tol (raadslid), Christina Walda (leerkracht), Sietske Hannema (leesconsulent BNF), Aukje Dijkstra (beleidsmedewerker Fries) en Annet Koopmans (communicatieadviseur Frysk Taalbelied).