Foto: Omrop Fryslân

Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Over het Fries Vrije tijd
9 maart 2020
Er is veel  belangstelling voor het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) dat op 21 april wordt gehouden. Vanaf medio februari hebben al  200 mensen het kwalificatiedictee gemaakt. De voorzitter van de organisatie van het  Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is opgetogen: “Nog niet eerder waren er zoveel mensen die kans wilden maken op een plaatsje in de statenzaal om te strijden voor het Gouden dakje."

Het Grut Frysk Diktee werd voor het laatst gehouden in het Culturele Hoofdstadjaar 2018.  Aan die speciale open editie op het Oldehoofsterkerkhof deden meer dan 600 mensen mei. Ik denk dat we nu profiteren van de bijzondere avond die we toen met elkaar hebben gehad. In de statenzaal zijn  54 plaatsen beschikbaar, daarom is er dit jaar weer een voorselectie.

Kwalificeren kan nog
Mensen die nog mee willen doen, kunnen online via via de website www.fryskdiktee.nl het kwalificatiedictee maken. . Naast de kandidaten die zich kwalificeren, zijn er vijf plaatsen beschikbaar voor de beste eindexamenkandidaten havo/vwo Fries. Het Grut Frysk Diktee wordt op dinsdagavond 21 april gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis te Leeuwarden.

Live meeschrijven
Het dictee kan thuis live meegeschreven worden via de  website www.fryskdiktee.nl. Na afloop weten de thuisdeelnemers gelijk hoe ze het er van af hebben gebracht. Het dictee heeft dit jaar als thema Vrijheid en is geschreven voor schrijver en Dichter van Fryslân Nyk de Vries. Meepraten over het dictee of over de uitzending kan op de sociale media via #diktee2020.

Organisatie
De organisatie van dit dictee ligt in handen van  de Afûk, Cedin Expertisecentrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en Provincie Fryslân. Volg de  Facebookpagina fan it Grut Frysk Diktee https://www.facebook.com/fryskdiktee/  voor het laatste nieuws en schrijftips.