Boeken fan Fryslân is dé organisatie voor de promotie van het Friese boek.

Boeken fan Fryslân zet zich in voor de lees- en verkoopbevordering van het Friese boek. Dat doen we door het opzetten van campagnes, het organiseren van samenwerkingsactiviteiten en met projecten zoals de Berneboeke-ambassadeur, de Sutelaksje en Dichter van Fryslân.

Kijk voor meer informatie op www.boekenfanfryslan.nl