Foto: heitenmem.nl

De Diet Huberprijs: nieuwe prijs voor illustratoren van Friese kinderboeken

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan
21 april 2022
Naast de Simke Kloostermanprijs voor de schrijver van het beste Friese kinder- of jeugdboek is er nu ook een prijs voor de beste Friese illustrator: de Diet Huberprijs. De prijs is genoemd naar de (kinderboeken)schrijfster en illustratrice Diet Huber (1924-2008), bekend van o.a. het dikwijls herdrukte Tutte mei de linten (1955; 12e druk 2012). De prijs zal deze herfst voor het eerst worden uitgereikt.

De Diet Huberprijs zal worden toegekend aan de maker van de beste illustraties van een in boekvorm verschenen Fries kinderboek. Het betreft dan illustraties van boeken voor kinderen tot en met 12 jaar die verschenen zijn in de drie jaar voorafgaande aan de prijsuitreiking. De drie leden van de jury zijn assistent-conservator van Museum Belvédère Susan van den Berg, beeldende kunstkenner Margaretha Cats en kinder- en jeugdboekenschrijver Dolf Verroen. Het is de bedoeling dat de jury voor 1 september met een advies komt en dat de prijs in oktober feestelijk uitgereikt wordt.

De prijs, bestaande uit een bedrag van € 2000,- en een oorkonde, zal eens in de drie jaar worden toegekend en is in het leven geroepen door de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), die voor dit doel een anonieme schenking kreeg.

Vragen kunt u zenden naar: ynfo@stiftingflmd.frl.