Voorleesbus geeft startsein voor Lês-mar-foar-wiken

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
6 september 2023
Van 11 tot en met 29 september zijn het de ‘Lês-mar-foar-wiken’! In die periode wordt overal in Fryslân voorgelezen: op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Want voorlezen is niet alleen gezellig, maar ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Zeker voor een minderheidstaal als het Fries. Alle peuters in Fryslân krijgen tijdens de Lês-mar-foar-wiken een prachtig nieuw Tomke-voorleesboekje en voor kinderen van 4 t/m 8 jaar verschijnt er een nieuw boekje van Keimpe de Krokodil. Voor de grote mensen is er een speciale editie van het tijdschrift heit&mem. Ook in de bibliotheken wordt extra aandacht besteed aan het voorlezen in het Fries en er worden allerlei voorleesactiviteiten georganiseerd. Zie voor meer informatie over de Lês-mar-foar-wiken op de spiksplinternieuwe website: www.lesmarfoar.frl.

Voorleesbus van Arriva
Op dinsdag 12 september wordt het startsein voor de Lês-mar-foar-wiken gegeven met een echte Tomke&Keimpe-voorleesbus! Om 11.00 uur rijdt de bus van Arriva het plein op bij IKC Toermalijn in Franeker, en vervolgens worden de kinderen van de peuteropvang en de onderbouw voorgelezen in de bus door een echte buschauffeur. Dat wordt een echt voorleesfeestje! De bus rijdt met de Lês-mar-foar-wiken door de provincie en doet daarbij ook nog een aantal andere peuteropvanglocaties en scholen aan.

Nieuw Tomke-boekje
Op de peuteropvang wordt voorgelezen uit een nieuw Tomke-boekje, dat dit jaar als thema ‘water’ heeft. Het boekje heet: ‘Lekker spatterje!’ en zit boordevol mooie verhaaltjes, liedjes en gedichtjes. Die gaan over van alles wat peuters kunnen beleven: elkaar natspuiten, bloemetjes water geven en lekker bootjevaren. Alle peuteropvanglocaties, kindercentra en deelnemende gastouders hebben een voorleespakketje gekregen, met daarin boekjes en een lesbrief met voorleestips. Na het voorlezen krijgen alle peuters een boekje mee naar huis. Het Tomke-boekje verschijnt dit jaar ook in het Stellingwerfs, Bildts, én voor het eerst ook in het Franekers.

Nieuw Keimpe-boekje
Keimpe de Krokodil wil graag, net als Tomke, dat kinderen meer Friese boeken en verhaaltjes lezen. Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar ligt daarom in de bibliotheken een gratis nieuw Keimpe-boekje klaar, ‘By ús thús’. Dat boekje bevat verhaaltjes en spelletjes over bijvoorbeeld een hut bouwen in de kamer, logeren bij oma en naar de ruimte. Alle scholen krijgen het boekje en de bijbehorende lesbrief toegestuurd, en kunnen het Fries (voor)lezen daarmee een extra stimulans geven.

Extra heit&mem
Speciaal voor de Lês-mar-foar-wiken verschijnt er een extra editie van de heit&mem. Met onder andere prachtige voorleesverhalen, een interview met schrijfster Annet Schaap over de Friese vertaling van ‘Lampje’, en de mooiste kinderboeken en voorleestips voor kinderen van alle leeftijden. De heit&mem Lês-mar-foar-editie wordt uitgedeeld op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen.

Feest in de bibliotheek!
In de bibliotheken zijn verschillende voorstellingen te zien. Janneke Brakels gaat zingen en muziek maken met de peuters en met Willy van Assen van Danswil kan er lekker gedanst worden in haar nieuwe voorstelling. In sommige bibliotheken kun je ook met Tomke op de foto. Grote mensen kunnen in de bibliotheek de speciale Lês-mar-foar-editie van het tijdschrift heit&mem ophalen. En heb je het nieuwe Tomke-temaboekje of Keimpe-boekje nog niet? Dat is ook verkrijgbaar in de bibliotheek!

Nog meer voorleesfeestelijkheden in de ‘Lês-mar-foar-wiken’
In het programma ‘Tsjil’ van Omrop Fryslân zijn – op televisie én online − weer gloednieuwe Tomke-avonturen te bekijken en daarnaast ook nog vier filmpjes van bestaande Friese prentenboeken. Op Tjitsfloch van Omrop Fryslân zijn alle verhaaltjes en liedjes uit het Tomke-boekje te horen!


Het Lês-mar-foar-project is een gezamenlijk initiatief van de Tomke- en de Keimpe-werkgroep en wil met een jaarlijkse campagne aandacht vragen voor het voorlezen in het Fries aan kinderen van 2 t/m 8 jaar.