Friese voorleesweek maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
16 september 2021
In de laatste week van september gaan weer ruim 600 voorlezers op pad om overal in de provincie Friesland voor te lezen aan zo'n 12.500 peuters. De voorlezers nemen traditiegetrouw ongeveer 20.000 nieuwe Tomke-boekjes mee. De peutertjes krijgen het boekje, na het voorlezen op peuterspeelzalen, bij kinderopvang en bij gastouders, gratis mee naar huis. De 'Fryske Foarlêswike' (Friese voorleesweek) wordt georganiseerd door het 'Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse' in samenwerking met de Tomke-werkgroep/Afûk. De organisatie van de voorleesweek wordt gedragen door vrijwilligers en ontvangt mede daardoor een structuele subsidie van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Voorlezen op meer dan 400 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
‘Grutsk kinne wy melde dat foar it earst mear as 400 lokaasjes harren oanmeld ha foar de Foarlêswike’, zo zegt Geeske Frieswijk van het Selskip. ‘Ek ûngefear 250 gastâlders sille meidwaan. No hoopje wy dat der ek echt foarlêzen wurde kin en dat koroana net op ’e nij in spulbrekker is.’

Tiid foar Tomke!
Het nieuwe Tomkeboekje ‘Tiid foar Tomke!’ is in speciaal jubileumboekje, namelijk nr. 25. Het boekje staat weer vol met verhaaltjes en versjes en speciaal voor deze editie is een jubileumspelletje toegevoegd. Meer informatie over Tomke vind je op www.tomke.frl.

Tomkeboekjes in het Bildts
Voor de 10e keer verschijnt het Tomkeboekje ook weer in het Bildts. Zo kunnen de peuters op het Bildt ook worden voorgelezen in hun eigen taal. Daarnaast verschijnt er ook ieder jaar een Tomkeboekje in het Stellingwerfs.

Keimpe de Krokodil
Naast het Tomkeboekje is er in de bibliotheken nog een cadeautje te vinden. Het tweede Keimpe de Krokodil-boekje! Keimpe de Krokodil wil kinderen van 4-8 jier (en hun ouders en leerkrachten) aanmoedigen om (ook) te kiezen voor Friese boeken en verhalen. Daarmee wordt waarde gegeven aan het Fries als moedertaal en als tweede taal. In het Keimpe-boekje ‘De winskmasine’ staan verhaaltjes om voor te lezen en ook voor beginnende lezertjes om zelf te lezen. Keimpe de Krokodil laat zien dat het leuk is om Fries te lezen en ook dat dat helemaal niet zo ingewikkeld is.