Foto: provinsje Fryslân

Fryske ynsprekmaraton van start

Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
27 oktober 2022
In het Fries tegen je mobiele telefoon of een app praten? Dat is nu nog niet mogelijk. De Fryske ynsprekmaraton moet daar verandering in brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf vandaag samen met de Fryske vlogger Eduard Rekker bij het radioprogramma Goeiemiddei van Omrop Fryslân het symbolische startschot. Met dit project wil de provincie samen met haar partners 300 uur ingesproken Fries verzamelen. Iedereen die Fries spreekt kan meedoen via ynsprekmaraton.frl. De Fryske ynsprekmaraton loopt tot 21 februari 2023, de internationale dag van de moedertaal.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Foar de takomst fan it Frysk is it wichtich dat wy it Frysk ek brûke kinne yn ús kommunikaasje mei de mobile telefoan of apps. Sa bliuwt ek de nije generaasje it Frysk brûken en bliuwt de taal fitaal. Mei dizze ynsprekmaraton kinne wy in grutte stap sette om it Frysk ek digitaal in plak te jaan. Ik nûgje alle Friezen út om harren stim hearre te litten.’’

Voor het behoud van de Friese taal is het belangrijk dat Friezen de taal ook in de digitale wereld kunnen gebruiken. Met de inspreekmarathon werkt de provincie aan een verzameling van in het Fries gesproken zinnen. Zo’n ‘dataset’ is de basis voor het maken van spraaktechnologie. Voor een goede dataset zijn zo’n 300 uur gesproken Fries nodig. De provincie maakt hiervoor gebruik van de software Mozilla Common Voice. Met deze dataset kan bijvoorbeeld een technologiebedrijf spraakgestuurde toepassingen maken voor de Friese taal. Ook hobbyisten kunnen er mee aan de slag.

Ynsprekmaraton.frl
Iedereen die Fries spreekt kan online zinnen inspreken op de website: ynsprekmaraton.frl Dat kan simpel via zowel de telefoon, tablet of computer. Verschillen in regionale uitspraak zijn geen probleem. Dat is juist belangrijk bij het opbouwen van de dataset. Zo is het ook belangrijk dat er zowel opnames zijn van mannen- als vrouwenstemmen in alle leeftijden. Er is tot nu toe 135 uur aan materiaal verzameld.

Om de Fryske ynsprekmaraton bekend te maken onder de Friezen reist Eduard Rekker, de Fryske vlogger en ambassadeur van het project, met zijn inspreekcamper langs verschillende evenementen in Fryslân. Ook zijn er verschillende vlogs om Friezen op te roepen om mee te doen aan de inspreekmarathon. De provincie werkt voor dit project samen met Mozilla Common Voice, Afûk, Fryske Akademy, NHL Stenden, Omrop Fryslân, RUG Campus Fryslân en Tresoar.