Foto: Hoge Noorden, Jacob van Essen

Keimpe de Krokodil gaat op reis

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
8 juli 2021
Als het vooruitzicht klopt zullen er steeds meer bezoekers van binnen en buiten de provincie een bezoekje brengen aan de horeca in Fryslân. Dat is een goed moment om de gasten kennis te laten maken met het Fries en de rijke taalvariatie in Fryslân. Daarom introduceerde de Afûk vanmiddag bij Partycentrum & Restaurant De Pleats in Burgum een aanbod voor restaurants, bestaande uit een placemat vol spelletjes en het meertalige leesboekje ‘Iis foar Eef’ voor de jongste gasten: Keimpe op reis.

Het idee voor het nieuwe aanbod komt van studenten van het ROC Friesland College. Zij hebben de afgelopen tijd onderzoek uitgevoerd naar klantenbinding aan de hand van de Friese taal. Volgens studenten van de opleiding Travel & Hospitality is vooral het wachten op eten lastig voor kinderen. Allerlei meertalige spelletjes op een placemat zorgen ervoor dat wachten leuk wordt. Als de kinderen ook nog een grappig leesboekje mee naar huis krijgen is het feest compleet.

Bij Keimpe op reis staan de autochtone talen van Fryslân centraal. De spelletjes en verhaaltjes worden altijd in het Fries aangeboden en daarnaast, in de betreffende regio’s of plaatsen in de eigen taalvariëteit (Bildts, Dokkumers, Franekers). Natuurlijk worden de gasten die de talen ()nog) niet machtig zijn bij de hand genomen in het Nederlands of Engels. Zo zijn de producten aansprekend voor hen die Fries, Bildts, Dokkumers of Franekers spreken, maar ook interessant voor bijvoorbeeld toeristen van buiten de provincie, die niet bekend zijn met de talen.

Met dank aan de gemeenten Achtkarspelen, Noard-Eastfryslân, Waadhoeke en Tytjerksteradiel kunnen bedrijven uit die gemeenten gratis gebruik maken van het aanbod.

Deelnemende restaurants
De Pleats in Burgum, Restaria ’t Luifeltje in Burgum, Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie, Wapen van Baarderadeel in Jorwerd, De Viersprong in Kootstertille, De Hûskeamer in Oudega(Sm), De Winze in Wyns, HCR de Harmonie in Sexbierum, ‘t Posthús in Burdaard, de Blikvaart in Sint Annaparochie, Land- en Zeezicht in Holwerd, De Dikke Draai in Surhuisterveen, Veldzicht in Metslawier, de Pater in Engwierum, De Leyen in Rottevalle, Bloemketerp in Franeker en The Friezinn in Westhoek. Overige bedrijven kunnen zich aanmelden via www.keimpe.frl.

Meer informatie en aanmelden voor Keimpe op reis kan via www.keimpe.frl.