Grip biedt een verscheidenheid aan evaluatie-instrumenten die docenten in en naast Searje 36 kunnen gebruiken om de Friese taalontwikkeling te volgen. Het 'referinsjeramt Frysk' (rrF) is daarbij het uitgangspunt.

Meer weten over wat het rrF is en hoe je het toe kunt passen? Lees dan verder op www.grip.frl.