Nieuw verschenen: ‘Kwek kwek minemyn’ van Hindrik van der Meer

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
4 mei 2023
Bij uitgeverij Afûk is verschenen: ‘Kwek kwek minemyn’ van Hindrik van der Meer. Onderweg op de fiets van zijn woonplaats Goënga naar zijn werk als muziekleraar aan pabo ‘De Him’ in Sneek bedacht Hindrik van der Meer vaak de teksten voor de kinderliedjes die hij schreef voor de Friese schoolradio. En die liedjes werden volop gezongen, want wie is er niet opgegroeid met Bijke, Kees Kikkert, Flip flap flinterke… en al die andere onvergetelijke liedjes. In deze nieuwe Kwek kwek minemyn is een verzameling van de bekendste dierenliedjes bij elkaar gebracht, met de noten en akkoorden erbij.

In de loop der jaren verschenen de liedjes in verschillende boeken: Kwek kwek minemyn (1976), Hup sûpen grottenbrij (1980), Retteketet tsjyng boem (1992) en De bisteboel fan omke Roel (2011, met verhalen van Thys Wadman en nieuwe arrangementen van Kees van der Meer). Bij deze boeken verschenen respectievelijk ook elpees, cassettebandjes en cd’s. Tegenwoordig zijn de liedjes te beluisteren via Spotify, maar ze waren niet meer in boekvorm verkrijgbaar. Daar is nu verandering in gekomen.

Op het symposium en zangfeest dat eind april voor hem en zijn vrouw georganiseerd werd in Tresoar, gaf Hindrik van der Meer aan te vrezen dat er steeds minder overblijft van het samen zingen en spelen: “Dêr meitsje ik my soargen oer. Op skoallen wurdt der hast net mear songen, wylst dat tige wichtich is. Lieten ferbine, je sjonge allegear deselde wurden.”

In deze nieuwe Kwek kwek minemyn is een verzameling van de bekendste dierenliedjes bij elkaar gebracht, met de noten en akkoorden erbij. Zingen en spelen maar!
Hindrik van der Meer (1938) heeft honderden (kinder)liedjes gecomponeerd en kreeg in 2009 de Fryske Anjer voor zijn grote verdiensten voor de Friese cultuur, vooral op muzikaal gebied.

Boekgegevens
Titel: Kwek kwek minemyn
Auteur: Hindrik van der Meer Illustraties: Aizo Betten
Uitvoering: ingebonden Aantal pagina’s: 48
ISBN: 978 94 9331 8045
Verkoopprijs: € 18,95
Hier te koop.