Foto: Majanka Fotografie

Nieuwe locatievoorstelling Kneppelfreed: een theatraal proces over de Friese identiteit

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
2 september 2021
'Kneppelfreed' (Knuppelvrijdag) gaat over het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een proces over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, dat uitliep op een historische rel. Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling.

Onder regie van Sjoeke-Marije Wallendal en artistieke leiding van Jos Thie speelt een topcast, met onder andere Joke Tjalsma en Ali Zijlstra, een tekst van Bouke Oldenhof. De voorstelling heeft de vorm van een bijzondere rechtszaak en voert de toeschouwer door de tijd langs drie rechtszaken waarin de taal een rol speelt. Het gaat daarin niet alleen over het Fries maar ook over diversiteit in het algemeen. Het betoog van mr. Abel Hertzberg uit 1951 is nog altijd prikkelend actueel.

Kneppelfreed is een coproductie van De Harmonie en Pier21. De voorstelling is net als de historische rechtszaken zowel Fries- als Nederlandstalig.

Van 29 oktober t/m 28 november 2021 is de voorstelling Kneppelfreed te bewonderen op een unieke locatie, namelijk het Paleis van Justitie in Leeuwarden.

Kijk voor meer informatie en beschikbare kaarten op Kneppelfreed.frl.