Foto: Taalplan Frysk 2030

Nieuwe webshop Taalplan Frysk 2030 vanaf vandaag live voor al het Friese lesmateriaal

Leren & onderwijs Over het Fries
14 februari 2022
Vandaag gaat de nieuwe webshop van Taalplan Frysk 2030 live. Op www.websjop.taalplan.frl is vanaf nu al het materiaal voor het onderwijs in het Fries beschikbaar: om het Fries zichtbaar te maken, het Fries lezen te bevorderen, aan het vak Fries vorm te geven of juist de plek van het Fries bij andere vakken te versterken. In de webshop zijn boeken, lesmateriaal en promotiemateriaal te koop voor scholen in alle onderwijssectoren en op alle niveaus.

Alex de Jager, directeur van de Afûk: “Mei dizze websjop fan Taalplan Frysk 2030 ha wy no, yn gearwurking mei de oare partijen fan Taalplan, foar it ûnderwiis yn Fryslân ien plak ûntwikkele dêr’t ienfâldich al it materiaal besteld wurde kin. De fysieke winkel van de Afûk is natuurlijk ook altijd beschikbaar om het materiaal in te zien en te ontdekken.”

Subsidieregeling ‘Frysk foar no en letter’
De webshop gaat live op de datum dat ook de subsidieregeling ‘Frysk foar no en letter’ voor het Fries onderwijs opengesteld wordt. Met die regeling, onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030, wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Zo kunnen de kosten voor les- en leesmateriaal voor de Friese taal voor 80% gesubsidieerd worden. Voor scholen is het daarbij ideaal dat zij naast deze regeling nu eenvoudig al het Friese onderwijsmateriaal van verschillende uitgeverijen, taal- en onderwijsinstellingen op één plek kunnen bestellen: websjop.taalplan.frl.

Implementatie van het lesmateriaal, begeleiding bij het gebruik en cursussen en workshops worden ook verzorgd door de verschillende partners van Taalplan Frysk 2030.

Samenwerking
Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van de taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Underwiisburo Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de provincie Fryslân. Met het project wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus.