Nynke Duijff winner Grut Frysk Diktee – foto: Hoge Noorden Jacob van Essen

Nynke Duijff is de winnaar van het Grut Frysk Diktee

Over het Fries Vrije tijd
25 april 2024
It Grut Frysk Diktee 2024 is gewonnen door Nynke Duijff uit Damwâld. Met maar 2,5 fouten was dat resultaat goed voor het Gouden Dakje. Extra bijzonder omdat bij Nynke een aantal jaar geleden de spierziekte ALS is vastgesteld. Daardoor is zij haar spraakvermogen nagenoeg kwijtgeraakt en ondervindt ze telkens meer problemen met bewegen. Daarom heeft zij het dictee in de statenzaal gemaakt op een speciale laptop. Samen met haar zoon Willem Duijff nam zij het gouden dakje in ontvangst.

Tweede werden Mariska Velstra en Hessel Yntema, derde Doutsen Jellema en Siegbert de Jong. Dit jaar deden er vijf teams mee. Die streden tegen elkaar en waren de Vrienden van Friese instellingen met gemiddeld 12,6 fouten het winnende team. Ze werden gevolgd door de studenten uit Amsterdam (met een gemiddelde van 26,5 fouten) en de derde plaats was voor het team van de Harkemase Boys (gemiddeld 39,9 fouten).

De tekst van het dictee was geschreven door weer- en klimaatdeskundige Gerrit Hiemstra en had als titel ‘Ofskied fan ‘e winter’ (Afscheid van de winter). In zeven zinnen gaf Hiemstra aan dat het klimaat verandert. Als we daar wat aan willen doen, dan moeten we afscheid nemen van onze huidige leefwijze, er moet een transitie komen, vooral, vooral in het denken. De voormalige weerman maakte de deelnemers bang met  kerbûstich (winderig) en ûnlijich (onstuimig) weer en woorden als eazjende stjalprein (hevige plensbui). Ek Jûkelburd en Rûchburd, as aanduidingen voor Koning Winter kwamen langs om de deelnemers te plagen.

Sjuery
De jury bestond uit docente Fries Rianne Blokzijl, onderwijsadviseur Grietje van der Weg (Cedin) en taalkundige Hindrik Sijens (Fryske Akademy). It Grut Frysk Diktee wordt georganiseerd door de Afûk, het Cedin, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en Provincie Fryslân.

Weromsjen
Het dictee is terug te kijken bij Omrop Fryslân.