Schrijfster Lida Dykstra is de Kinderboekenambassadeur (Berneboekeambassadeur of kortweg BBA) van Friesland. Vanaf januari 2020 geeft Dykstra twee jaar lang een gezicht aan de promotie van Friese kinderboeken en de Friese taal.

Het ambt van Berneboekeambassadeur is niet nieuw. In landen zoals Zweden, Engeland, Amerika, Australië en ook Nederland heeft de functie van Children’s Laureate/National Ambassador for Children’s Literature/ Kinderboekenambassadeur zich al bewezen. De BBA heeft als taak Friese kinderboeken, taal en lezen te promoten, Fries taalplezier, leesplezier en woordenschat te verbeteren.

De Berneboekeambassadeur is een vraagbaak voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in de Friese kinderliteratuur en  taal. Ze wil een brug slaan tussen lezers en gebruikers van de Friese taal en organisaties. Boeken fan Fryslân steunt de Berneboekeambassadeur in haar activiteiten. Scholen, bibliotheken en andere instellingen kunnen gratis een beroep doen op de BBA. Dykstra komt dan langs, leest voor, vertelt over boeken en verzorgt gastlessen of workshops. Ze kan zitting nemen in jury’s en zal een aantal lesbrieven bij Friese kinderboeken ontwikkelen. De BBA is te volgen via een eigen website en social media.

Voor meer informatie kijk je op https://berneboekeambassadeur.frl/.

Foto: Afûk, Elske Roorda