De meeste Friese bedrijven en organisaties staan positief tegenover het Fries. Het gebruiken van de taal van de klant vergroot de klanttevredenheid, versterkt de identiteit als Fries bedrijf en het is een goede klantenbinder. Gastvrij Fries noemen we dat. Maar hoe kun je nu het gebruiken van het Fries stimuleren? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar? Hoe doen andere bedrijven dat en wat kun jij daar van leren? Praat mar Frysk verzorgt workshops, Friese bedrijfsvideo’s en een stemmenbank.

De Afûk geeft advies en denkt met je mee. Praat mar Frysk verzorgt workshops, Friese bedrijfsvideo’s en een stemmenbank. maar ook een cursus Frysk voor bijvoorbeeld medewerkers organiseren wij graach. Kijk ook bij Op het werk.

Durk Boer fan Albert Heijn Damwâld, foto: Praat mar Frysk