Taal is bepalend voor het welzijn van mensen die zorg nodig hebben. Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? En dat gevoel hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgden.

Kijk voor meer informatie over Fries in de zorg bij Op het werk of ga rechtstreeks naar de website www.friesindezorg.frl.

© foto Hoge Noorden / Jacob van Essen