De Afûk heeft sterke internationale connecties met andere minderheidstaalregio's en -organisaties op het gebied van taalpromotie en educatie. Wij vinden het zeer waardevol om kennis en expertise uit te wisselen met onze Europese partners. We werken graag mee aan voor ons relevante internationale projecten en richten ons op duurzame samenwerking. De Afûk werkt samen met het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren en is lid van het NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) en ELEN (European Language Equality Network).

Netwerken

De Afûk is geïnteresseerd in internationale samenwerking en is een betrouwbare projectpartner. De Afûk werkt momenteel samen met of is lid van:

Mercator European Research Center on Multilingualism and Language Learning, onderdeel van de Fryske Akademy, onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa. Het is een onafhankelijke en erkende kennisverstrekker voor beleidsmakers en andere belanghebbenden. Het Mercator Europees Kenniscentrum brengt Europa naar Fryslân en Fryslân naar Europa.

Het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) is een Europees netwerk dat werkt op het gebied van taalbeleid en planning voor constitutionele, regionale en kleine staatstalen (CRSS) in heel Europa. Zowel nationale als regionale overheden, universiteiten en taalorganisaties zijn lid van het NPLD.

Het European Language Equality Network (ELEN) heeft als doel de bevordering en bescherming van Europese regionale en minderheidstalen (RML’s). De leden van ELEN werken aan rechtsgelijkheid voor deze talen, en meertaligheid, binnen het bredere kader van de rechten van de mens, en is een stem voor de sprekers van deze talen op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Projecten

2019-2021: LISTEN (Erasmus+)
Het voortbestaan van een taal hangt in hoge mate af van de sprekers die het gebruiken, zo vrij en vaak mogelijk. In veel situaties komt het voor dat sprekers een zelfcensurerende houding aannemen en hun taal niet gebruiken, maar overschakelen naar de meerderheidstaal, zelfs als hun gesprekspartner de minderheidstaal zonder problemen begrijpt, bijvoorbeeld wanneer de minderheidstaal ook officieel wordt erkend, of wanneer de taal wel wordt begrepen binnen de context van de situatie.

Assertiviteit houdt in dat je zelfverzekerd bent en zelfvertrouwen hebt zonder agressief te zijn. Het is een kwaliteit e een manier van communiceren die je kunt leren. Wanner je dit toepast op talen, betekent dit dat mensen worden getraind om zich in hun eigen taal uit te drukken terwijl ze zich kalm en zelfverzekerd voelen, ook als ze niet zeker weten of hun gesprekspartners hen wel kan verstaan.

Het doel van het LISTEN-project is om de sprekers van een minderheidstaal te trainen en handvatten te geven om hun taalhouding en -gedrag te veranderen door strategieën van taalassertiviteit toe te passen.

Partners: Universitat de Valencia, ELEN, Conradh na Gaeilge, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, IAITH: Welsh centrum voor taalplanning, Universitatae Sapientia Din Municipiul Clujnapoca.

Kijk ook http://www.listen-europe.eu/.

2019-2020: European Charter Classroom Activities (NPLD)
Dit is een pilotproject dat is gericht op het gebruik en de uitvoering van de “Classroom Activities on the European Charter for Regional and Minority Languages” die in februari 2019 door de Raad van Europa zijn gepubliceerd. Deze activiteiten worden als essentieel beschouwd om de inhoud van het ECRML te presenteren en te verspreiden op een laagdrempelige manier, voor een breed publiek en op scholen, met de bedoeling alle minderheidsgemeenschappen bewust te maken van hun rechten, de status van hun taal en de mogelijkheden die het Handvest zelf biedt.

Deelnemers: Provinsje Fryslân, ARLeF, University of Udine-CIRF, Xarxa Vives d’Universitats, Partium Christian University, Afûk. Het project wordt geleid door Comun-generaal de Fascia.

Meer informatie: https://thisismylanguage.eu/.