Rely Jorritsma, foto: FLMD

Rely Jorritsmaprijsvraag 2024 opengesteld

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
28 februari 2024
De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opgengesteld. Het is de 70ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,-. De inzendtermijn sluit 1 mei a.s.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) bepaalde bij testament dat er ieder jaar een prijsvraag uitgeschreven moet worden voor de beste vijf gedichten en vijf verhalen in de Friese taal. Sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd.  Het college van B. en W. van Leeuwarden, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum, is toezichthouder van het Rely Jorritsmafonds en heeft de organisatie in handen gelegd van de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).

De inzendingen dienen digitaal als bijlage te worden verzonden aan rely@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzender moeten apart in de e-mail worden vermeld maar blijven geheim voor de jury. Voor meer informatie kijk je de website www.stiftingflmd.frl.