Rely Jorritsma, foto: FLMD

Rely-prijsvraag 2020 opengesteld

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
27 januari 2020
De 'Rely Jorritsmapriisfraach' voor Friese verhalen en gedichten 2020 is opengesteld. Het is de 66ste keer dat de prijsvraag wordt georganiseerd. Wie mee wil dingen, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kan aan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten een prijs toekennen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,-. Inzenden kan tot en met zondag 10 mei a.s. De jury voor 2020 bestaat uit Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) bepaalde bij testament dat er ieder jaar een prijsvraag uitgeschreven moet worden voor de beste vijf gedichten en beste vijf verhalen in de Friese taal. Sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd. Het bestuur van het Rely Jorritsma fonds wordt gevormd door het college van b en w van de gemeente Leeuwarden, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum. De Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) behartigt het organisatorische deel.

Inzendingen moeten digitaal als bijlage worden gestuurd aan ynfo@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzender moeten in de mail worden vermeld, maar blijven geheim voor de jury. Voor meer informatie kijk je op de webside www.stiftingflmd.frl of bel met Antje Postma, tel. (06)53127799.