Rely Jorritsma, foto: FLMD

Relypriis 2022 voor 4 verhalen en 4 verzen

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
3 augustus 2022
Voor de 'Rely Jorritsmapriisfraach' zijn 74 inzendingen binnen gekomen, 32 korte verhalen en 42 gedichten. De jury, bestaande uit Rianne Blokzijl, Oene Spoelstra en Beart Oosterhaven, kreeg de inzendingen anoniem ter beoordeling en heeft vier verhalen en vier gedichten bekroond.

In de categorie verhalen vielen De Dûns van Wilco Berga, De sjongende ridder van Sjoerd Bottema, Skaakles van Sipke de Schiffart en Scapa Flow van Geert Nauta in de prijzen.
Wy bin’ klaai van Edwin de Groot, Vox Celeste van Fedde Dijkstra, Biografy van Elmar Kuiper en In Winter van Minne Velstra waren de beste gedichten.

De prijzen van 1.000 euro elk worden op zaterdag 1 oktober uitgereikt op het stadhuis van Leeuwarden.

Dichter en schrijver Rely Jorritsma (1905-1952) heeft in zijn testament bepaald dat er elk jaar een prijsvraag moest worden uitgeschreven voor de beste gedichten en verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd.

Kijk ook www.stiftingflmd.frl.