Rubinstein, Afûk en KNKB presenteren 4e Gouden Boekje over Sipke

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Vrije tijd
28 juni 2021
Op vrijdag 2 juli presenteren Afûk en Rubinstein in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond het Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op het keatsfjild. Topkaatser Tjisse Steenstra en auteur Lida Dijkstra geven het boekje die middag cadeau aan drie jeugdleden, voorafgaand aan de finale van de heren hoofdklasse bij kaatsvereniging ‘De Pompeblêdden’ in Heerenveen.

Over het boek
Het jaarlijkse familiekaatstoernooi is in volle gang. Sipke kijkt ademloos toe hoe het team van zijn Opa Spitsmuis het opneemt tegen de eekhoorns. Tot plotseling tante Aaf haar enkel verzwikt en niet verder kan spelen! Dan roept Opa Sipke op het veld. Maar de kleine spitsmuis heeft nog nooit gekaatst! Kan hij de wedstrijd redden…..?

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe’t it partoer fan pake Pipermûs it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar ús lytse pipermûs hat noch noait keatst! Kin er de wedstiid rêde…..?

Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild is alweer het vierde boekje in de serie over de kleine spitsmuis Sipke. De tweetalige boekjes zijn gecreëerd in samenwerking met de Afûk.

Boekgegevens:
Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
Auteur: Lida Dykstra / Illustraties: Harmen van Straaten
Uitvoering: gebonden
ISBN: 978 9047 628583
Verkoopprijs: € 8,99
www.afuk.frl
www.rubinstein.nl