Foto: provinsje Fryslân

Schrijfster Baukje Wytsma ontvangt koninklijke onderscheiding

Over het Fries
29 november 2018
Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij een bijeenkomst die speciaal voor haar in haar woonplaats werd georganiseerd reikte commissaris van de Koning Arno Brok de versierselen uit. Wytsma ontving de koninklijke onderscheiding voor haar grote verdienste voor de Friese taal.

Sinds de zeventiger jaren heeft Wytsma o.a. gedichtenbundels, kinderboeken, toneelstukken en liedteksten in de Friese taal geschreven. In haar teksten komen diverse maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ook schreef ze voor diverse dag- en maandbladen. Voor het Culturele Hoofdstadjaar schreef ze de tekst voor ‘Hee daar!’, een theaterstuk over het kaatsen, in juli opgevoerd op het ‘Sjûkelân’ in Franeker.

In 2007 kreeg ze voor haar inzet de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland. Ze maakte tientallen boeken en liet de jeugd met ‘Frou Hilarides en Buorfrou Flap’ verder kennis maken met de Friese taal.

Volgens commissaris Brok heeft Wytsma het Fries toegankelijker gemaakt voor een grote groep mensen: ‘Sûnder har wie it Frysk net wurden wat it Frysk no is.’ Vanwege haar betekenis voor het Fries vond de heer Brok het passend om te vragen of de benoeming plaats kon vinden in het jaar van Culturele Hoofdstad.