Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
8 september 2020
Begin dit jaar deed Frysk literêr tydskrift Ensafh een oproep voor het schrijven en insturen van zeer korte verhalen van hoogstens 250 woorden. De redactie van het tijdschrift deed dat, omdat zij vinden dat er binnen de Friese literatuur meer aandacht moet zijn voor proza. De oproep heeft gewerkt: met 39 inzendingen kan wel worden geconcludeerd dat het korte verhaal springlevend is.

De jury, bestaande uit Gerbrich de Jong, Nyk de Vries en Anne Feddema, heeft in totaal 14 verhalen bekroond. De winnaars zijn: Anneke Augusteijn, Ytsje Hettinga, Trevor Scarse, Friduwih Riemersma, Henk Wolf, Berber Spliethoff, Johannes Dijkman, Baukje Zijlstra, Elske Kampen, Amarens Hibma, Bregtje Sijtsma, Elmar Kuiper, Sipke de Schiffart en Angelique van der Veen.

Alle veertien verhalen krijgen een plekje op de Lange koartproazajûn van 27 november in De Bogt fan Guné. De verhalen van de laatstgenoemde zeven schrijvers zijn door de jury als de allerbeste korte verhalen bestempeld en worden daarom ook nog gepubliceerd in het novembernummer van Ensafh.

Op de Lange koartproazajûn zullen alle prijswinnende verhalen worden voorgelezen. Ook geeft de Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, een optreden. Binnenlopen kan vanaf 19:30 uur in De Bogt fen Guné (Fiverstrjitte 1, 8801 TT Frjentsjer). Ivm corona is de avond onder voorbehoud.

Frysk literêr tydskrift Ensafh verschijnt 6 maal per jaar op papier en op www.ensfh.nl verschijnt iedere drie dagen een nieuwe bijdrage.