Vers van de pers: de Moanne nr. 4

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
8 oktober 2020
Dit weekend bij alle abonnees door de brievenbus: ‘de Moanne’ nummer 4. Met zoals gebruikelijk een interessante en prikkelende mix van collumns, interviews, (achtergrond)verhalen en andere bijdragen in het Frysk en het Nederlands. Losse nummers te koop in de boekhandel.

Een abonnement op ‘de Moanne’ kost € 40,00 per jaar (buitenland € 50,00). Abonnementen lopen parallel met een kalenderjaar en kunnen voor 1 januari worden opgezegd. Neem je een abonnement gedurende het jaar, dan betaal je naar rato.

de Moanne uitproberen of cadeau geven?
Jawis, dat kin! In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. Sikest in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’sto dy kado jaan wolst. En do krigest dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Kijk ook eens op www.demoanne.nl!