In Friesland zijn ontzettend veel musea die het verhaal van de (lokale) geschiedenis en de omgeving vertellen, of die kunst of verzamelingen tentoonstellen. Wij lichten er hier 3 musea uit die gaan over de geschiedenis van Friesland en het Fries: het Fries Museum, het Gysbert Japicxhûs en museum Hert fan Fryslân in Grou. Ook geven we hier aandacht aan Tresoar. Niet echt een museum maar wel dé bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân.

Fries Museum

Van Mata Hari tot Grutte Pier, alle iconen uit de Friese geschiedenis kom je tegen in het Fries Museum. Hier vind je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water en de zoektocht naar de Friese identiteit en de plaats van Friesland in de wereld.

Gysbert Japicxhûs

Het geboortehuis van Gysbert Japicx in Bolsward is museum, Friese tekstwinkel en souvenir- en vvv-winkel. Gysbert Japicx is de grondlegger van het Fries zoals we dat nu kennen. Het leven en werk van deze belangrijker dichter en schrijver, worden in het Gysbert Japicxhûs uiteengezet in 16 panelen. In de Friese tekstwinkel kun je ‘eigen’ Friese kaarten laten maken.

Hert fan Fryslân

In het souterrain van het oude gemeentehuis in Grou zit museum Hert fan Fryslân. Er zijn exposities over typisch Friese en Grouster thema’s, zoals water, de Halbertsma’s en Sint Piter, en een collectie diggels, goud, zilver en textiel uit het legaat van mevrouw Attje Gaastra.

Tresoar

Tresoar is dé bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen en nog veel en veel meer! Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. Regelmatig organiseert Tresoar activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.