In Friesland zijn ontzettend veel musea die het verhaal van de (lokale) geschiedenis en de omgeving vertellen, of die kunst of verzamelingen tentoonstellen. Wij lichten er hier 3 musea uit die gaan over de geschiedenis van Friesland en het Fries: het Fries Museum in Leeuwarden, het Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward en museum Hert fan Fryslân in Grou. Ook geven we hier aandacht aan Tresoar. Niet echt een museum maar wel dé bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân.

Fries Museum

Van Mata Hari tot Grutte Pier, alle iconen uit de Friese geschiedenis kom je tegen in het Fries Museum. Hier vind je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water en de zoektocht naar de Friese identiteit en de plaats van Friesland in de wereld.

Cultuur Historisch Centrum De Tiid yn Boalsert

Sinds september 2021 is het eerdere Gysbert Japicxhûs – museum, Fryske tekstwinkel, souvenirwinkel en VVV-kantoor in het geboortehuis van Gysbert Japicx – onderdeel van Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. Gysbert Japicx is de grondlegger van het hedendaagse Fries. Leven en werk van Gysbert Japicx hebben nu een plek in de vast collectiepresentatie van De Tiid. De Gysbert Japicx Holckema Stichting die als doel heeft om de nagedachtenis aan de Bolswarder Friese dichter in ere te houden en eerder het beheer had over het huis van Gysbert, werkt ook aan projecten op het gebied van taal, meertaligheid en educatie. Die projecten worden nu ook georganiseerd vanuit De Tiid. Kijk voor meer informatie op www.gysbert.frl.

Hert fan Fryslân

In het souterrain van het oude gemeentehuis in Grou zit museum Hert fan Fryslân. Er zijn exposities over typisch Friese en Grouster thema’s, zoals water, de Halbertsma’s en Sint Piter, en een collectie diggels, goud, zilver en textiel uit het legaat van mevrouw Attje Gaastra.

Tresoar

Tresoar is dé bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen en nog veel en veel meer! Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. Regelmatig organiseert Tresoar activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.