Friesland kent veel traditionele sporten. Zo doet men in de zomer veel aan kaatsen en fierljeppen, polsstokverspringen. In de bouwvak is er 3 weken lang skûtsjesilen en daarnaast kennen we de denksport Fries Dammen.

Kaatsen

Kaatsen is een balsport met twee teams van drie mensen tegen elkaar op gras,waarbij het ene team de opslag verzorgt en het andere team terugslaat vanuit het perk. Beide teams kunnen punten scoren. Met een opslagbal (een onderhandse slagbeweging met de blote hand naar het perk) kun je meteen een punt maken. Met een terugslagbal (bovenhands of onderhands, meestal met een kaatshandschoen) kun je door ver te slaan (een ‘boppeslach’) ook meteen een punt scoren. Meestal komt de bal ergens in het speelveld te liggen, en dat betekent een onbesliste slag. Die wordt gemarkeerd met een houten blokje, de kaats. Als de teams wisselen van functie, wordt de onbesliste slag verkaatst. Als het team in het perk de kaats voorbij slaat krijgt die het punt, als de bal niet voorbij de kaats komt scoort het team aan de opslag een punt. Kijk voor meer informatie over deze sport op de website van de kaatsbond.

Fierljeppen/polsstokverspringen

Bij het fierljeppen probeert een atleet om met een polsstok zo ver mogelijk over een sloot te springen. Er wordt gesprongen in wedstrijdverband in de provincies Friesland, Groningen en Utrecht. In augustus 1767 werd de eerste wedstrijd fierljeppen gehouden in Baard. In 1957 werd in Winsum de eerste officiële fierljep-wedstrijd van het Frysk Ljeppers Boun georganiseerd, onder auspiciën van de Bond van Friese Vogelwachten BFVW. Meer informatie is te vinden op fierljeppen.frl.

Skûtsjesilen

Wedstrijdzeilen met vrachtschepen, platbodems die begin 20e eeuw gebouwd werden om turf, mest en andere lading mee te vervoeren. Dat is skûtsjesilen. In de periodes dat de schippers niet zoveel te doen hadden, hielde ze wedstrijden om een extra zakcentje mee te verdienen. Tegenwoordig is het hoogtepunt van het skûtsjesilen het SKS kampioenschap in de bouwvak. De schipper die de minste punten heeft over 11 wedstrijden, wordt kampioen. Het SKS kampioenschap is besloten, er mogen maat 14 skûtsjes aan meedoen en schippers moeten uit een schippersgeslacht afkomstig zijn. Daarom is er sinds 1982 ook het Open Fries Kampioenschap Skûtsjesilen (IFKS), in 4 klassen en waar iedereen aan mee kan doen.

Fries Dammen

Al meer dan 3 eeuwen wordt er in Friesland aan dammen gedaan. Voor 1900 gebeurde dat alleen op de manier die we nu onder de naam ‘Fries Dammen’ kennen. Vroeger werd dat ook wel ‘over alles’ genoemd, omdat je niet alleen schuin maar ook rechtdoor/overdwars mag slaan. Bij het Hollands dammen mag je alleen schuin (ook wel ‘hoeks’) slaan. Sinds 1932 bestaat de Dambond Frysk Spul en worden er kampioenschappen in meerdere klassen gehouden. Het hoogtepunt is het jaarlijkse clubkampioenschap dat elke derde zaterdag van januari gespeeld wordt in Oosterend. Kijk voor meer informatie op friesdammen.nl.