Elbrich Ouderkerken: Winner Lytse Gysbert Japicxpriis 2021. Foto: Haye Bijlstra.

Wedstrijd Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 van start

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
26 april 2023
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Friesland kunnen weer meedoen aan de wedstrijd Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, dé prijs voor het beste Friese gedicht. Gedichten kunnen t/m 3 juli zowel individueel als per school ingestuurd worden. De uitreiking van de Lytse Gysbert Japicxpriis is op 14 oktober 2023 in de Martinikerk in Bolsward.

De dichtwedstrijd is in 2013 in het leven geroepen om Gysbert Japicx (Fries schrijver en dichter, 1603-1666) zijn naam en zijn werk levendig en in ere te houden. Historisch gezien heeft Gysbert Japicx een grote waarde voor onze provincie, omdat hij de grondlegger is van de geschreven Friese taal.

Voor scholen is het mogelijk om een online-lesprogramma te volgen, maar ook is het mogelijk om een educatief medewerker uit te nodigen op school om samen aan de slag te gaan met het maken van Friese gedichten.

Nieuw is dat er dit jaar ook gedichten ingestuurd kunnen worden die gemaakt zijn gedurende de poëzieweek, met als thema ‘Vriendschap’. Ook zullen de scholen meedoen die betrokken zijn bij het Tsjûkemarprojekt, een project waarmee kinderen geïnspireerd worden door hun omgeving en daarover Friese gedichten gaan schrijven. Kortom: als het maar een Fries gedicht is!

Gedichten kunnen t/m 3 juli zowel individueel als per school ingestuurd worden en kunnen dan na een voorselectie genomineerd worden voor deze bijzondere prijs. De jury, die dit jaar bestaat uit Tialda Hoogeveen (Berneboeke-ambassadeur Fryslân), Wybo Smids (Frysk akteur) en Tjitske van Dijk (schrijfster lesmateriaal Afûk), maakt de keuze van het uiteindelijk winnende gedicht 2023.

De uitreiking van de Lytse Gysbert Japicxpriis is op 14 oktober 2023 in de Martinikerk in Bolsward en wordt uitgereikt door Petra van den Akker, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. De prijs wordt uitgereikt als onderdeel van het programma van de provinciale Gysbert Japicxpriis, dé prijs voor oorspronkelijk Fries literair werk door de Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Kijk hier voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden.