Foto: Reyer Boxem

Winnaars Poëzieposter-wedstrijd Dichter van Fryslân bekend

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
7 augustus 2023
Bauke Vermaas, Berber Spliethof, Lara Kool-De Vries, Neeltje Terpstra en Sietske Boonstra zijn de winnaars van de poëziewedstrijd van de Dichter van Fryslân. De winnaars ontvangen €200,- en de gedichten worden als poëzieposters verspreid onder alle middelbare scholen in Friesland.

Sigrid Kingma, Dichter fan Fryslân: ‘Ik ben heel tevreden over de inzendingen. Mooi is ook dat de vijf beste gedichten los van elkaar een ander schoolvak vertegenwoordigen. Het doel van het project is om de zichtbaarheid van Friese poëzie in het voortgezet onderwijs te vergroten. Dus ik hoop dat de scholen de poëzieposters een mooie plek in de lokalen gunnen.’

Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, schreef de Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma, een poëziewedstrijd uit met een thema binnen een exact vak, zoals wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, scheikunde of economie. Het gedicht moest de lezer op een andere manier naar de lesstof laten kijken. De winnende gedichten worden als poster opgemaakt en vormgegeven door Silke Boersma.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân. Het wordt uitgevoerd door Boeken fan Fryslân. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie. Kijk voor meer informatie en de winnende gedichten op: www.dichterfanfryslan.nl.