Opgroeien met meer dan één  taal is geen uitzondering. In Friesland groeien veel kinderen op met de Nederlandse en de Friese taal en soms ook nog met een streektaal en/of buitenlandse taal. Onderzoek wijst uit dat meer dan één taal leren niet alleen leuk is, maar ook veel voordelen heeft.

In Friesland als tweetalige provincie kan iedereen daar zijn voordeel mee doen. Dat begint natuurlijk al op jonge leeftijd. De Afûk wil jonge kinderen, hun ouders en de professionals in de kinderopvang aanmoedigen om het Fries te gebruiken en zo de meertaligheid te stimuleren. Lees meer over meertaligheid in de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lees de artikelen over taalontwikkeling en meertalig opvoeden bij heit&mem.

 

Taalkado

Alle ouders die in Friesland aangifte doen van de geboorte van hun kindje krijgen van de provincie een ‘Taalkado’ (m.u.v. gemeente Weststellingwerf en de waddeneilanden). Het Taalkado bestaat uit een mooie kartonnen bewaardoos met informatie over meertalig opvoeden en taalontwikkeling, maar ook een aantal leuke en praktische artikelen zoals een feestelijk wimpellijntje, een Tomke kartonboekje, een zachte ‘koesdoek’ en een set vrolijke herinneringskaarten. Lees meer over het Taalkado op de website van heit&mem of op die van de provincie Fryslân.

Tomke

Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. Meer

Tomke voor thuis

Op www.tomke.frl vind je ook spelletjes, verhaaltjes, filmpjes, liedjes en printmateriaal voor thuis. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief via de website, dan krijg je voortaan al het nieuw over Tomke in je mailbox. Kijk ook eens op  Facebook en Pinterest voor verhaaltjes, foto’s, printables en ideeën voor activiteiten.

Tomke voor professionals

Werk jij met peuters? En wil je ook invulling geven aan de Friese taal? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteiten-map iets voor jou. Deze gratis activiteitenmap sluit aan op de veelgebruikte Nederlandstalige methoden en geeft suggesties voor activiteiten aan leidsters, zodat zij op eenvoudige wijze met de kinderen met de Friese taal aan de slag kunnen. In de ‘Tomketeek’ vind je daarnaast bij alle thema’s digitale (Friestalige) materialen zoals verhaaltjes, liedjes, knutselwerkjes, filmpjes, praatplaten, opzegversjes en boeketips. Meer weten over Tomke voor professionals? Kijk op tomke.frl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meertaligheid bevordert de talige, de sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Het SFBO helpt leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vormgeven van het taalbeleid en het in de praktijk brengen. Voor meer informatie over het SFBO kijk je op hun website.

Apps voor kleintjes

Wil je met jouw peuter ook in het Fries spelen op de tablet? Er zijn prachtige Friese apps gratis te downloaden in de Appstore of Google Playstore. Apps speciaal voor peuters zijn bijvoorbeeld TomkeLytskesHantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek. Bekijk hier de folder ‘Apps foar lytskes’ of vraag een gratis exemplaar aan via ynfo@afuk.frl.

‘Lês-mar-foar-wiken’

Elk jaar in september worden de Lês-mar-foar-wiken (Lees-maar-voor-weken) georganiseerd. In die periode wordt in het voorschools onderwijs, het basisonderwijs en via de bibliotheken extra aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van 2 t/m 8 jaar zo vaak mogelijk in het Fries voorgelezen worden. Meer

Voorlezen

Voorlezen versterkt de band met je kindje en is goed voor het opbouwen van de woordenschat en verdere taalontwikkeling. Voor het tweetalig opvoeden van kinderen is het actief stimuleren van de Friese taal vanaf de geboorte belangrijk. Meer

Taalplan Frysk 2030

Met het Taalplan Frysk investeren wij in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en op alle onderwijsniveau’s. Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk dan op www.taalplan.frl.