In september, bij het begin van het nieuwe (school)jaar, zijn er een hele maand lang 'lês-mar-foar-wiken'. In die periode wordt overal in Friesland voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje. Na het voorlezen krijgen alle peuters het boekje mee naar huis zodat kinderen en ouders ook thuis kunnen genieten van de avonturen van Tomke en zijn vriendjes. Alle peuteropvanglocaties, kindercentra en gasthouders kunnen meedoen.

Naast het voorlezen aan peuters, zijn er ook activiteiten in de bibliotheken en ligt daar voor kinderen van 4-8 jaar een gratis Keimpe-boekje klaar. Ook zijn er nieuwe avonturen van Tomke te zien op Omrop Fryslân.

De ‘lês-mar-foar-wiken’ worden georganiseerd door de Tomke-werkgroep (Fers, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân en Afûk) en komen met ingang van 2022 in de plaats van de ‘Fryske Foarlêswike’ zoals die eerder werd georganiseerd. Meer informatie over de ‘lês-mar-foar-wiken’ vind je op tomke.frl.