Yllustraasje: Luuk Klazenga

3e druk van activiteitenmap ‘Doch mear mei Tomke’ nu verkrijgbaar

Leren & onderwijs Over het Fries
4 februari 2022
Hij is er weer: de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteitenmap! Deze activiteitenmap is bedoeld voor professionals werkzaam in de kinderopvang of op peuterspeelzalen en geeft suggesties voor activiteiten met de kinderen om op eenvoudige wijze met de Friese taal aan de slag te gaan. Handig daarbij is dat de thema's en activiteiten aansluiten bij de veelgebruikte Nederlandse methodes ‘Uk en Puk’ en ‘Piramide’.

Met de ‘Doch mear mei Tomke’- activiteitenmap wordt aan de hand van 12 thema’s al pratend, lezend, zingend, dansend, spelend en knutselend de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Maar evenzeer ook de emotionele, sociale en motorische ontwikkeling.

Inhoud
De map bestaat uit 12 themaboekjes, praatplaten bij ieder thema, dagritmekaarten en natuurlijk een handleiding. Nieuw in de laatste druk zijn de QR-codes die leiden naar onderwerpen in de Tomketeek en naar liedjes op tomke.frl.

Bestellen
Wie de map bestelt, kan hem gratis ophalen bij de Afûk boek- en kadowinkel in Leeuwarden. Je kunt er ook voor kiezen om de map op te laten sturen. In dat geval betaal je € 10,00 verzendkosten per pakket. Bestellen kan via dit formulier.