Agenda overzicht

20 september

Sutelaksje Akkrum

Roeiferiening De Waterheksen komt vandaag tussen 16.30 en 19.30 uur met kruiwagens vol met de mooiste Friese boeken aan de deur. Met de aanschaf van zo’n boek doe je niet alleen jezelf een plezier maar je sponsort de vereniging er ook nog mee, want 25% van de opbrengst gaat naar de clubkas! Kijk voor meer informatie op www.boekenfanfryslan.frl.

21 september

Agrarische Markt

Van woensdag 18 september t/m zondag 22 september zijn de Agrarische Dagen in Franeker. Met iedere dag van alles te doen, te luisteren en te zien. Op zaterdag 21 maart o.a. de traditionele jaarmarkt. Ook de Afûk is daar vertegenwoordigd met Boeken fan Fryslân en de allermooiste Friese boeken! Kom je ook? Voor meer informatie over de Agrarische Dagen kijk je hier.

21 september

CD presintaasje WIEBE

Wiebe Kaspers (zang, toetsen), Florian den Hollander (bas) en Daan Slagter (drums) maken progressieve popmuziek met Engelse en Friestalige teksten. Vandaag presenteert de band WIEBE de nieuwe CD ‘Y’ in de Noorderkerkzaal van Poppodium het Bolwerk in Sneek. De nieuwe CD verschijnt in samenwerking met uitgeverij Afûk als ‘albumboek’. Het concert bijwonen? Kijk voor meer info op www.hetbolwerk.nl. Pssssst! Zaterdag 26 oktober tourt WIEBE ter promotie van de CD langs verschillende boekhandels!

21 september 5 januari

Tentoonstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ in Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbinder en -verkoper – is een van de belangrijkste grondleggers van de Friese literatuur. Bijna 75 jaar lang leerde deze auto-didact de Friezen hun eigen taal te lezen en te schrijven, erin te zingen en toneel te spelen. Zijn maatschappijkritische toon, strijd voor het Fries en inzet voor sociale gerechtigheid en emancipatie verdienen meer dan honderd jaar na zijn dood nieuwe aandacht. Met de tentoonstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ brengt Tresoar de schrijver weer terug in het Fryslân van vandaag. Plaats: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Kijk ook hier voor activiteiten.

26 september

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

26 september

Europeese dag van de talen

De dag van de talen wordt georganiseerd door de Raad van Europa en de Europese Unie met als doel zoveel mogelijk mensen te laten weten hoe belangrijk het is om een taal te leren, om meertaligheid en het intercultureel begrip te vergroten, om een rijke taalkundige en culturele diversiteit in Europe te bevorderen en om een leven lang talen leren aan te moedigen. Meer weten? Kijk op https://edl.ecml.at/.

26 september

Lancering podcast Boekekast

Helemaal hip en booming op dit moment: de podcast. Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân hebben samen de podcast-serie Boekekast opgezet. In Boekekast wordt iedere week een nieuw Fries verhaal of deel van een roman als podcast gebracht. Dit met als doel de Friese literatuur eens op een andere manier onder de aandacht van het publiek te brengen. Vandaag, de dag van de moedertaal, wordt de serie gelanceerd. Vanaf zondag 29 september is dan 16 weken lang, iedere zondag een nieuwe podcast te beluisteren via www.omropfryslan.nl/podcast.

26 september

Eb en Floed: Frysk-Grunneger literaire avond

In het kader van de Europese Talendag organiseert het EBLT een literaire avond met voordrachten en zang uit Friesland en Groningen. Eb en vloed, de zee en de wadden, zijn elementen die onze taalgebieden verbinden. Op deze avond hoor je daarom Grunnegers uit het oosten, noorden en westen van Groningen en Bildts en Fries uit Friesland. De dichters die optreden zijn Aly Freije, Hein Jaap Hilarides, Sytse Jansma, Tonko Ufkes, Harry van Velsen en Carla van der Zwaag. Singer-songwriter Gert Sennema, bekend van de band Westkantstad, zingt zijn Grunneger nummers. Locatie: Tromptheater Leeuwarden, inloop vanaf 19.30 uur en toegang gratis.

27 september 28 september

Nije foarstelling én boek fan Bennie Huisman

Zuidwestelijk van Sneek ligt Sandfirden (Sânfurd). Het dorpje inspireerde Bennie Huisman 20 jaar terug tot een lied en een novelle. Die novelle is nu uitgegroeid tot een roman.: Sanfirdo. Over de thema’s uit de roman – beleven van liefdes, zoeken naar een plek op de wereld, een thuis -, over de roman zelf, over de vragen, de mogelijke antwoorden maar vooral over de zoektocht gaat de ‘kamervoorstelling’ Thús. Roman en voorstelling komen tegelijkertijd ‘ûnder de minsken’. Plaats en tijd: kerk Sânfurd, beide avonden om 20.00 uur. Aanmelden via info@benniehuisman.nl. Kijk ook www.sanfurd.nl.

3 oktober

Congres meertaligheid

Een congres voor professionals  op het gebied van taalontwikkeling en -onderwijs. Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Wat zijn de verschillen in talige en cognitieve ontwikkeling tussen één- en meertalige kinderen? Hoe houd je daar in de praktijk rekening mee? Hoe geef je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier taalgericht vakonderwijs aan meertalige kinderen? Op deze en andere, aanverwante vragen, zullen de sprekers op deze dag hun antwoorden geven. Locatie: Pullman Cocagne – Eindhoven. Voor meer informatie en aanmelding kijk je op  www.congresburo.com.

3 oktober

Bolletongersdei

Grote jaarmarkt in Bolsward met heel veel kramen. De Afûk is er natuurlijk met Boeken fan Fryslân: de allermooiste Friese boeken voor klein en groot! Daarnaast kun je ook nog naar de kermis en zijn er de traditionele kalverkeuring en ringrijderij. Kijk ook op www.bolsward.nl.

4 oktober

Nationale Ouderendag: tijd voor de Voorleeslunch

Op Nationale Ouderendag wordt dit jaar voor de zevende keer de Nationale Voorleeslunch georganiseerd. Bekende en onbekende Nederlanders (en Friezen) lezen dan voor aan ouderen in heel Nederland. Met de Nationale Voorleeslunch wil de Leescoalitie laten zien dat voorlezen ook voor ouderen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. Sinds een aantal jaren wordt het voorleeslunchverhaal ook vertaald en voorgelezen in het Fries. Het verhaal van dit jaar is geschreven door Maarten Spanjer. Meer informatie volgt. Kijk ook op www.datwiedoesa.nl.

4 oktober

Dierendag

Vandaag is het dierendag. Geef je huisdier daarom vandaag een extra knuffel, wat lekkers te eten, een nieuw dekentje om op te liggen of … een boek! Voor alle honden in Friesland is het vandaag een extra speciale dierendag. Alle baasjes moeten vandaag met hun hond naar de Afûk. Hoe dat zit? Meer informatie volgt.

5 oktober

Sutelaksje Wergea

Filmcafé Bagdad komt vandaag tussen 10.30 en 13.00 uur met kruiwagens vol met de mooiste Friese boeken aan de deur. Met de aanschaf van zo’n boek doe je niet alleen jezelf een plezier maar je sponsort de vereniging er ook nog mee, want 25% van de opbrengst gaat naar de clubkas! Voor meer informatie kijk je op www.boekenfanfryslan.frl.

6 oktober

Streekmarkt It Flinkeboskje

Dit is de laatste streekmarkt van dit seizoen op de Flinkefarm. Mooie producten, lekker eten, gezelligheid. De Friese streekmarkt op de Flinkefarm in Hemelum staat garant voor alle drie. Natuurlijk is de Afûk daar dan met Boeken fan Fryslân aanwezig met de allermooiste Friese boeken. Entree € 2,00 (kinderen tot 12 jaar gratis). Oant sjen! Meer over deze bijzondere streekmarkt lees je op www.itflinkeboskje.nl.

9 oktober

Fryslândag in Brussel

Provincie Fryslân organiseert vandaag haar jaarlijkse ‘Fryslândei’ voor de Europese Unie. Deze dag valt -niet toevallig- in de European Week of Regions and Cities en staat in het teken van de waarde van minderheidstalen in de Europese context. De provincie presenteert Fryslân op die dag aan een groot, internationaal publiek. Het is voor de derde keer dat zo’n dag wordt georganiseerd in Brussel. De avond voorafgaand is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de SNN (Coalition of the Northern Netherlands), als onderdeel van de ‘European week of Regions and Cities’. Vertegenwoordigers van de Afûk zijn bij de ‘Fryslândei’ aanwezig.

11 oktober

Sutelaksje Holwert

Muziekvereniging Crescendo komt vandaag tussen 18.00 en 20.30 uur met kruiwagens vol met de mooiste Friese boeken aan de deur. Met de aanschaf van zo’n boek doe je niet alleen jezelf een plezier maar je sponsort de vereniging er ook nog mee, want 25% van de opbrengst gaat naar de clubkas! Ook een ‘sutelaksje’ organiseren? Kijk voor meer informatie op www.boekenfanfryslan.frl.

12 oktober

Sieperda Symposium

‘De legacy fan kening Redbad’ biedt een interessant dagvullend programma over de Friese taal en cultuur. Onderzoekers uit Nederland, Duitsland en IJsland nemen u mee op een tijdreis naar de 7e en 8e eeuw na Christus, de periode dat koning Redbad bijna 40 jaar lang heerser was van het Magna Frisia, het grote Friese rijk. Locatie: Historisch Centrum Leeuwarden. Lees hier meer over het programma en aanmelden. In de koffie- en lunchpauzes is er in de hal een boekentafel van de Afûk, met interessante boeken over Redbad en de Friese historie, de laatste Friese literatuur en originele souvenirs.

13 oktober

Berneboekedei Terherne

Vandaag ga je gezellig met de hele familie naar de Kinderboekendag in Terherne. Alles staat die dag in het teken van kinderboeken: ontmoet schrijvers, dans, geniet van straat- en theateracts, luister naar muziek en nog veel meer. Laat je verrassen en verwonderen! Van 13.00-17.00 uur in Terherne, toegang gratis. Meer informatie op www.berneboekedei.frl.

16 oktober 20 oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.

18 oktober

Praat mar Frysk kroechkwis yn Wergea

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ’s Lands Welvaren yn Wergea. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.

25 oktober 26 oktober

DRONGO Talenfestival

Op it DRONGO talenfestival gaat het niet alleen om wat taal is, maar vooral ook om wat taal doet. Als middel voor ontwikkeling en als bron van plezier, als oorzaak van ongelijkheid en als resultaat van fantasie. Voor taalprofessionals en -geïnteresseerden. De 8e editie van het festival heeft als thema ‘De impact van taal’ en vindt plaats in het Elinor Ostrom gebouw van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Lees er alles over op www.drongotalenfestival.nl.

26 oktober

Promotietournee WIEBE

Op zaterdag 21 september jl. verscheen de bijzondere cd ‘Y’ van de band WIEBE. Een album met meer dan alleen muziek. Vandaag tourt de band met frontman Wiebe Kaspers langs diverse boekhandels. Wees er bij! Om 11.00 uur bij boekhandel Van der Velde in Groningen en daarna nog in Heerenveen, Sneek, Leeuwarden en Burgum. Naast een signeersessie spelen ze natuurlijk nummers van het nieuwe album. Bekijk hier het tourschema en lees ook het nieuwsbericht.

4 november

Literaire avond met Willem Schoorstra en Jack Bottleneck: Rosmos & The Blues

Smeuïge verhalen, gekke invallen en te gekke muziek! Na de succesvolle toernee in de Moanne fan it Fryske Boek treden schrijver Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck nog één keer samen op met hun programma over de ‘blues’ in de breedste zin van het woord. Plaats: Bibliotheek Heerenveen, 19.30-21.30 uur en toegang gratis! Deze literaire avond is een activiteit van Boeken fan Fryslân.

9 november

10 jier heit&mem: it feestje

heit&mem bestaat dit jaar precies 10 jaar. Alle reden voor een feestje. En hoe kan het anders dan dat dit een feestje wordt voor … jazeker, heiten en memmen, papa’s en mama’s! Wat, waar en hoe verklappen we nog niet maar ‘save the date’ en regel alvast een oppas voor deze middag! Meer informatie volgt binnenkort via deze website en natuurlijk de diverse (social media) kanalen van heit&mem!

15 november

Verhalenavond in Friesland

De succesvolle verhalenavond LF2018 krijgt een vervolg. Vanavond van 19.00 tot 22.00 uur ontmoet heel Friesland elkaar opnieuw in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bedrijven, enz. Meer weten? Meedoen? Kijk op www.verhalenavond.nl.

16 november

Uitreiking Gysbert Jacpicx priis

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt in de categorie proza. De Gysbert Japicxpriis wordt vandaag in Bolsward uitgereikt aan één van de vijf genomineerden: De trekker fan Troje van Hein Jaap Hilarides, De Achttjin van Aggie van der Meer, Wurk van Elske Schotanus, Renger van Nyk de Vries en Famke famke van Ales S. Zandbergen. Kijk ook bij nieuws.

30 november

Praat mar Frysk kroechkwis op De Jouwer

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ’t Hert op De Jouwer. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.