Agenda overzicht

17 september

Ljouwert City of Literature zoekt verhalen over schoonheid

Voor het project Uitgesteld geluk zoekt Leeuwarden UNESCO City of Literature honderd verhalen over schoonheid. De deadline voor het insturen van verhalen is 17 september. Uitgesteld geluk maakt in het voorjaar van 2022 deel uit van kunstmanifestatie Arcadia. Er worden dan – geïnspireerd door het 14e eeuwse meesterwerk Decamerone – in honderd dagen honderd verhalen verteld, geschreven door (semi-)professionele schrijvers uit Friesland, Nederland en daarbuiten. Meer informatie vind je op www.leeuwardencityofliterature.nl.

17 september 20 oktober

Sutelaksjes

De kruiwagens met Friese boeken komen weer naar je toe! Op 17 september in Kimswerd (Keatsferiening De Helfrichs), 20 september in Balk (Streekharmonie Concordia), 25 septimber in Terwispel (TF Sizze en Dwaan), 7 oktober in Jorwert (Iisklup), 8 oktober in Rottevalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober in Warga (Filmkafee Bagdad) en 20 oktober in Oosterwierum (Dorpshuis de Tysker). Zelf eens met jouw vereniging of club een ‘sutelaksje’ organiseren? Kijk hjir voor alle informatie.

18 september

Tomkes verjaardagsfeestje

Je zou het niet zeggen, maar Tomke wordt dit jaar 25 jaar! Wie jarig is trakteert en daarom verschijnen er dit jaar diverse feestelijke nieuwe producten van Tomke en organiseren we ook verschillende feestelijke activiteiten rondom het kleine mannetje. Vandaag houdt Tomke bij paviljoen MeM in Buitenpost zijn verjaardagsfeestje, compleet met slingers, taartjes, verhaaltjes, muziek en zingen, spelletjes en een superleuke speurtocht. Koop hier je kaartjes en wees er bij! Meer informatie en nieuws rondom de feestelijkheden vind je op de Tomke webside, de Tomke socials en in de Tomke nieuwsbrieven!

23 september

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om plusminus 15.10 uur naar het ‘Taalpraatsje’ van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ wordt je dan bijgepraat over interessante nieuwtjes en leuke tips over het Fries. Bijvoorbeeld over projecten, activiteiten en acties, over nieuwe boeken en apps, over optredens van schrijvers en dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Sito in de uitzending.

24 september 25 september

Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber

Als muren konden spreken, de muren van Theresienstadt … Dankzij Ilse Weber (1903-1944) weten we wat ze hebben gezegd, zij heeft de muren hun verhaal laten doen. Op 24 en 25 september speelt de voorstelling Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber van en door Inez Timmer en Tseard Nauta in het Kazematten Museum. Naar aanleiding van deze voorstelling verscheen vorig jaar bij de Afûk de tweetalige bundel Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt, geschreven in het Duits door Ilse Weber en vertaald naar het Fries door Eppie Dam. Meer info over de voorstelling op kazemattenmuseum.nl.

26 september

Europeeske Dei fan de Talen 2021

De dag van de talen wordt sinds 2001 jaarlijks op 26 september georganiseerd door de Raad van Europa en de Europese Unie met als doel: zoveel mogelijk mensen laten weten hoe belangrijk het is om een taal te leren, maar ook om meertaligheid en het intercultureel begrip te vergroten, om een rijke taalkundige en culturele diversiteit in Europe te bevorderen en om een leven lang talen leren aan te moedigen. Meer weten? Kijk op edl.ecml.at.

27 september 1 oktober

Fryske Foarlêswike 2021

Ook deze week gaan weer honderden voorlezers op bezoek bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders om daar voor te lezen. Speciaal voor de Friese voorleesweek is er natuurlijk ook dit jaar een nieuw Tomkeboekje dat de peuters na het voorlezen gratis mee naar huis krijgen. Meer informatie over Tomke en de Friese voorleesweek vind je op Tomke.frl. Voor de wat oudere kinderen (4-8 jaar) is er Keimpe de Krokodil. Het nieuwe Keimpe-boekje ‘De winskmasine’ ligt gratis klaar bij jouw bibliotheek en ook alle basisscholen in Fryslân ontvangen het boekje met bijbehorende lesbrief om mee aan de slag te gaan tijdens de Fryske Foarlêswike.

30 september

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om plusminus 15.10 uur naar het ‘Taalpraatsje’ van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ wordt je dan bijgepraat over interessante nieuwtjes en leuke tips over het Fries. Bijvoorbeeld over projecten, activiteiten en acties, over nieuwe boeken en apps, over optredens van schrijvers en dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Fokke in de uitzending.

1 oktober

Nationale Voorleeslunch

Op ‘Nationale Ouderendag’ wordt traditiegetrouw de ‘Nationale Voorleeslunch’ georganiseerd. Bekende en onbekende Nederlanders lezen dan in het hele land voor aan ouderen. Met de ‘Nationale Voorleeslunch’ wil de Leescoalitie laten zien dat voorlezen ook voor ouderen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. Sinds een aantal jaren wordt het voorleeslunchverhaal ook vertaald en voorgelezen in het Fries. Meer informatie daarover volgt. Het verhaal van dit jaar is geschreven door Mensje van Keulen. Kijk ook friesindezorg.frl.

2 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Vandaag om 15.00 uur in Lewinski, Sneek (inloop vanaf 14.30 uur). De schrijvers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides houden een korte lezing over hun werk, lezen voor en gaan in gesprek met elkaar én met het publiek. De lezingen worden afgewisseld met live boogiewoogie-muziek door Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organiseert in oktober zestien literaire avonden met vier schrijversduo’s op diverse locaties in Friesland. Kijk voor meer informatie over de optredens, data en plaatsen op www.boekenfanfryslan.frl.

 

6 oktober 17 oktober

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil

Ieder kind kan worden waar het van droomt. En kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over bijvoorbeeld beroepen na te denken en te fantaseren over wat jij later wilt worden als je groot bent. Daarom is het thema voor dit jaar: worden wat je wil. Naast de talloze Nederlandstalige boeken zijn er ook heel veel Friestalige boeken die aansluiten bij het thema. We hebben de mooiste titels hier voor je op een rijtje gezet. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Meer informatie via www.cpnb.nl.

7 oktober

Vergeten woorden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

10 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 15.00 uur in Phlox, Húns (inloop vanaf 14.30 uur). De schrijvers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gaan met elkaar in gesprek over fietsen en wielrennen (hurdfytsen). Tigchelaar vertelt over zijn psychologische fietsroman ‘Om’, over Ate die een fietsreis onderneemt naar de Noordkaap om met zijn verleden af te rekenen. Kuiper vertelt over zijn avonturen op de fiets als wielrenner bij LWV De Friesche Leeuw. Daarnaast leest hij werk voor dat is geïnspireerd op Geart Tigchelaars ‘Om’. Het optreden wordt afgewisselde met muziek van muzikant Jan de Vries die dit jaar onder de naam Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ uitbracht, met nummers van J.J. Cale in het Bildts. Kijk ook boekenfanfryslan.frl.

14 oktober 24 oktober

TIIDGENOATEN theaterconcert van Hiske Oosterwijk

De Gysbert Japicx Holckema Stichting presenteert: TIIDGENOATEN een theaterconcert van Hiske Oosterwijk (1989) waarin verleden en heden elkaar raken. Oosterwijk schreef nieuwe composities op het 17-eeuwse werk van dichter en schrijver Gysbert Japicx. De oude teksten kwamen zo opnieuw tot leven en staan nu garant voor een bijzondere avond in de karakteristieke Broerekerk in Bolsward. Kijk voor meer informatie op www.gysbert.frl of ga naar www.vanplan.nl voor tickets.

17 oktober

Berneboekedei Terherne

Iedere laatste zondag van de landelijke Kinderboekenweek is het ‘Berneboekedei’ in het hart van Kameleondorp Terherne. De hele middag staat bol van activiteiten rondom het kinderboek en het vertellen van verhalen met leeskastjes, theatervoorstellingen en – acts, luisterliedjes, Tomke-radio, de verkoop van kinderboeken en nog veel meer. De toegang is gratis! Kijk op www.berneboekedei.frl voor meer informatie.

29 oktober 28 november

Locatievoorstelling Kneppelfreed: een theatraal proces over de Friese identiteit

Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) gaat over het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een proces over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, dat uitliep op een historische rel. Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling. Kijk voor meer informatie en kaarten op Kneppelfreed.frl.

26 november

Taal van mijn hart ‘verhalenavond’

Honderden vertellers vertellen op evenveel locaties door heel Friesland hun verhalen. In kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders, plekken waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen. ‘Verhalenavond’ is er voor iedereen, want iedereen heeft een verhaal. Zoals een verhaal dat je bijvoorbeeld vertelt op een verjaardagsfeestje, een verhaal over een bijzonder gebeurtenis, de omgeving waar je bent opgegroeid, over een geheim dat niemand kent … Het thema is ‘Taal van mijn hart’. Geef je op om jouw verhaal te vertellen of kom langs om te luisteren. Alle informatie vind je op www.verhalenavond.nl.