Agenda overzicht

22 januari 1 februari

Nationale Voorleesdagen 2020

Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er extra aandacht voor het voorlezen aan kinderen van 0 t/m 6 jaar. Op 22 januari wordt er bijv. door het hele land op diverse plaatsen zoals bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een voorleesontbijt georganiseerd. Lokale helden en bekende Nederlanders zijn daarbij aanwezig om zo te laten zien dat zij voorlezen ook belangrijk vinden. Meer informatie over de voorleesdagen en bijvoorbeeld het prentenboek van het jaar vind je op www.nationalevoorleesdagen.nl.

24 januari

Deadline verhalenwedstrijd Boeken fan Fryslân

In het kader van het BoekWinterBoekfeest op vrijdag 31 januari in Café de Bakkersdochter in Sneek heeft Boeken fan Fryslân (BFF) een verhalenwedstrijd uitgeschreven voor lezers. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kort verhaal van 500à 600 woorden te schrijven in het Fries of één van de Friese streektalen. Het thema voor het feest en dus ook voor het verhaal is ‘Koek en Sophie’. Insturen kan vandaag nog! Meer informatie vind je hier.

31 januari

Deadline prijsvraag over 75 jaar vrijheid

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We leven 75 jaar in vrijheid, maar wat betekent dat voor ons? Wat is vrijheid precies? Waarderen we de vrijheid nog genoeg? Wat is het effect van het vrij zijn voor ons? Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar roept schrijvers en dichters op om over het thema ‘75 jaar vrijheid’ in het Fries, of een van de Friese streektalen, verhalen en gedichten te maken. Vandaag is de laatste dag dat je je bijdrage in kunt sturen! Kijk hier voor meer informatie.

31 januari

BoekWinterBoekfeest

Boeken fan Fryslân presenteert: het BoekWinterBoekfeest. In Café de Bakkersdochter in Sneek (Scharnestraat 17) vanaf 20.00 uur. Wie wint de verhalenwedstrijd en brengt zijn/haar verhaal over het voetlicht? Met daarnaast optredens van andere Friese schrijvers zoals Sipke de Schiffart, Willem Schoorstra, Klaas Jansma, Baukje Zijlstra en Henk van der Veer. Live-muziek is er van het duo Weima & vd Werf. Het thema van het feest is ‘Koek en Sophie’. Iedereen is van harte welkom!

2 februari

‘Fryske middei’ in Culemborg

Om 16.00 uur in de eerdere synagoge aan het Sint Janskerkhof in Culemborg. Een gezellige middag voor ‘Friezen om utens’ om weer eens even ‘gewoan Frysk te praten’. Verder met een programma met Friese liedjes, film, verhalen, optreden van het Jouster koor onder leiding van Grietje Dam en aandacht voor het werk van schrijver en dichter Harmen Wind. De toegang is gratis. Meer informatie op www.deroosvanculemborg.nl.

14 februari

Valentijnsdag

Ik hâld fan dy, oant de moanne en werom … Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldtst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Falentynsdei is by útstek de dei om dyn allerleafste te ferrassen mei in leaf kadootsje. Yn it boek ‘Witst wol hoe mâl ik mei dy bin’ krije Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze yn ‘e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst! Dit en noch in hiel soad oare leave boeken fynst yn ús winkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert óf yn ús websjop.

 

7 maart 15 maart

Nationale Boekenweek

De nationale boekenweek – de 85 ste dit jaar – wordt op 6 maart traditioneel afgetrapt met het Boekenbal in Amsterdam. Daarna vinden t/m  15 maart door het hele land activiteiten plaats, o.a. een tournee van Annejet van der Zeijl, schrijfster van het Boekenweekgeschenk 2020. Op zaterdag 7 maart is zij de speciale gast op het Friese ‘Boekefeest’ in Leeuwarden! Het boekenweekgeschenk is ook dit jaar op verzoek van Boeken fan Fryslân vertaald in het Fries en ligt in deze periode naast de Nederlandse editie voor je klaar bij de boekhandel.

7 maart

Frysk Boekefeest

In Fryslân trappen we de Boekenweek af met het Frysk Boekefeest in Leeuwarden. Speciale gast is Annejet van der Zeijl, schrijfster van het boekenweekgeschenk 2020. Directeur van het HCL en literatuur liefhebber Geart de Vries gaat met haar in gesprek. Ook vertaalster Baukje Zijlstra komt aan het woord. Muzikale intermezzo’s en een optreden zijn er van de band WIEBE. De hele maand maart zijn er literaire activiteiten, georganiseerd door Boeken fan Fryslân, in de provincie. Meer informatie volgt.

29 mei

Finale Sjongfestival

Vandaag is de grote finale in schouwburg De Lawei in Drachten. In de diverse voorrondes zijn door de jury de allerbeste groepen uitgekozen en zij streden vandaag in Drachten om de hoogste eer. Het Sjongfestival is een activiteit voor leerlingen van de groepen 6, 7 en/of 8 van de Friese basisscholen en wordt tweejaarlijks georganiseerd door Cedin, Keunstwurk, Omrop Fryslân en de Afûk. Kijk voor alle informatie op www.sjongfestival.frl.