Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA leest Lyts Frysk Diktee voor

4 april

Vandaag leest de Berneboeke-ambassadeur het Lyts Frysk Diktee voor. Het dictee is geschreven door Cedin en is gebaseerd op het boek ‘Abe en de Aardichman‘, geschreven door Tialda Hoogeveen, die sinds 2023 de Berneboeke-ambassadeur is. De beste Friesschrijvende schoolkinderen nemen het tegen elkaar op in de statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Kwalificeren voor het dictee kan via de eigen school. De organisatie van het Lyts Frysk Diktee is een samenwerking tussen de Afûk, Cedin Centrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.