Rely Jorritsma, foto: FLMD

Deadline Rely Jorritsmapriisfraach 2023

15 mei

Vandaag is de deadline voor het inzenden van bijdragen voor de ‘Rely Jorritsmapriisfraach’ 2023! Dit jaar is de 69ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen naar de prijs (een winnend verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,00) kan vandaag zijn bijdrage nog insturen. Een onafhankelijk jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. De jury voor 2023 bestaat uit Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart. Kijk ook www.stiftingflmd.frl.