Foto: Gerda van der Wijk

Start van het lesblok ‘Skriuwtechniken’

21 maart

Wil je graag meer en betere verhalen schrijven in het Frysk? Dan ben je welkom op de Skriuwersfakskoalle, een samenwerking van Leeuwarden UNESCO City of Literature, Tresoar en de Schrijversvakschool Groningen. Vandaag gaat het eerste lesblok Skriuwtechniken weer van start. Ileer je je eigen schrijfstijl kennen, leer je te experimenteren, om te durven, om het Frysk als schrijftaal te gebruiken. De 12 lessen van het lesblok Skriuwtechniken vinden vanaf 21 maart plaats op dinsdagavond van 18.45 tot 21.45 uur bij Tresoar in Leeuwarden. Docent is Arjan Hut. Meer informatie: www.leeuwardencityofliterature.nl.