‘Underweis’ met Hilda Talsma en Emiel Stoffers

3 november

Vanavond om 20.00 uur in Café It Reade Hynder Wommels (inloop vanaf 19.30 uur). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hebben veel overeenkomsten in hun werk. Waar Emiel zingt over herkenbare situaties die Friezen beleven op het werk of in het dagelijks leven, schrijft Hilda over dezelfde thematiek. Beiden hebben ook het talent om niet om de feiten heen te draaien en benoemen de dingen zoals ze zijn. De geesten van deze creatieve ‘rûchhouwers’, die tegelijkertijd heel gevoelig zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, bruisen altijd van de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nemen je op deze avond mee op reis door hun repertoire. Kijk hier voor meer informatie.