Foto: Praat mar Frysk

Internationale dag van de Moedertaal 2024

21 februari

Ieder jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de Internationale dag van de Moedertaal gevierd. Deze dag staat in het teken van taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid. Talen zijn hét instrument om het cultureel erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijven taalkundige en culturele tradities bestaan en worden mensen zich meer bewust van de verschillen tussen etnische groepen. Dat leidt tot meer begrip voor elkaar. Houd onze website en socials in de gaten voor acties en producten rondom internationale moedertaaldag!