By de Afûk is verschenen: FC Nostalgia

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
2 oktober 2023
Het leek of moest Romke Toering gehaast een punt achter het leven zetten. En wat doe je dan met de tijd die nog rest? Romke pakte de pen op en begon te schrijven: korte en langere verhaaltjes, gedichten soms, een ode aan zijn vader en moeder, opa’s en oma’s, de bakker, de buren en al die anderen die met elkaar de gemeenschap vormden in zijn geboortedorp: Oosterlittens.

Een kinderboek voor ouderen, met veel foto’s uit een verleden tijd. Beelden in woorden gevangen. Herkenbaar voor mensen uit de ‘Greidhoeke’, maar ook ver daarbuiten.

‘Deis in pear oerkes omdolle yn in Greidhoekster ferline, as in punt achter it libben, wie gjin straf. In emosjoneel Doel en Treast.’

Tomke Toering (1947) was acteur, regisseur, dramaturg, vertaler en schrijver van Friese toneelstukken, o.a. bij Tryater en het openluchtspel van Jorwerd. In 1987 kreeg hij de Obe Postmaprijs voor zijn Friese vertalingen van toneelstukken voor Tryater uit 1984-1986. In 2003 ontving hij de Fedde en Martha Bergsmaprijs voor Fries toneel voor het stuk Baarderlân, over de neergang van de veehandel, dat later ook als boek is verschenen.

Boekgegevens FC Nostalgia
Auteur: Romke Toering
Uitvoering: paperback
ISBN: 978 949 3318076
Aantal pagina’s: 192
Taal: Fries
Verkoopprijs: € 24,50

www.websjop.afuk.frl