Cornelis van der Wal, foto: It Skriuwersboun

Cornelis van der Wal naar internationaal poëziefestival Transpoesie

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
10 mei 2021
Voor de elfde keer wordt in september in Brussel het Transpoesie Poëziefestival georganiseerd. Na Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuipers (2019) en Nyk de Vries (2020) wordt Fryslân dit jaar vertegenwoordigd door Cornelis van der Wal. Op 26 september, op de Europese Dag van de Talen, zal hij een optreden verzorgen.

Een jury bestaande uit Alex Riemersma (adviseur taalbeleid bij de Provinsje Fryslân en lector aan NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) hebben uit zes inzendingen de dichter Cornelis van der Wal gekozen met zijn gedicht ‘Snie is in died fan ferset’. Zijn inzending werd door de jury getypeerd als een melodieus gedicht dat het thema op actuele wijze beeldend tot uiting brengt door het eenzame, koude maar ook noodzakelijke van verzet en protest met woorden te beschrijven die alle zintuigen op scherp zetten, en dat bij elke lezing weer wat nieuws geeft om over na te denken.

Cornelis van der Wal (Leeuwarden, 28 januari 1956) is een Fries schrijver en dichter. Hij woonde 18 jaar in Groningen. Van 2000 tot 2013 heeft hij in Sneek gewoond, maar nu woont hij weer in Leeuwarden. Hij publiceerde zeven dichtbundels. Met zijn eerste bundel ‘In nêst jonge magneten’ won hij in 1993 de Fedde Schurerpriis. Van der Wal was verder webmaster van het literaire internettijdschrift Farsk en later van Ensafh. Ook was Van der Wal tot juni 2011 poëzierecensent voor het Friesch Dagblad. In 2019 werden vertalingen van zes van zijn gedichten gepubliceerd in het gerenommerde Deense tijdschrift Hvedekorn gepubliceerd.