Foto: Istock

Vroege Friese Vogels op NPO radio 1

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
6 april 2020
Elke streek in Nederland heeft zo zijn eigen vogelnamen. Zo heet bijvoorbeeld een 'winterkoninkje' in Noord-Holland een 'klein jantje' en noemen ze een 'fuut' in Groningen een 'doeker'. In het programma 'Vroege Vogels' op NPO radio 1 ging het zondag 3 april 2020 over Friese vogelnamen. De 'ljip' en de 'skries' kennen we allemaal toch? Maar weet je ook wat een 'ielgoes' is? Of een 'feale miggesnapper'?

Luister hier naar het radiofragment en doe de kwis!  In de uitzending luister je naar een interview met Sake P. Roodbergen. Zijn boek ‘De Ljip‘ of in het Nederlands ‘De Kievit‘ koop je natuurlijk in onze webshop.

Kinderboeken over de ljip en de skries
Sipke fynt in ljipaai – Sipke vindt een kievitsei is een nieuw tweetalig Gouden Boekje over – hoe kan het ook anders – de kleine muis Sipke die het veld intrekt om eieren te zoeken of Pykje fjouwer, een mooi prentenboek over een klein grutto-kuiken dat opgroeit op de boerderij. In het boek vind je heel veel weidevogels, boerderijbeesten, bloemen, kruiden en insecten. Achterin staan ook nog interessante feiten over de grutto, de ‘Kening fan ‘e Greide’.