DINGtiid zoekt een bestuurslid (m/v) voor portefeuille Friese taal en cultuur

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
26 maart 2020
Het bestuur van DINGtiid nodigt u uit om uw belangstelling kenbaar te maken voor de vacature voor bestuurslid van DINGtiid. DINGtiid is het adviesorgaan voor de Friese taal en heeft, zoals in de Wet gebruik Friese Taal (2014) is weergegeven, als taak om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen.

DINGtiid doet dat onder andere door gevraagd en ongevraagd te adviseren en te signaleren inzake ontwikkelingen aangaande de Friese taal. Het bestuur van DINGtiid bestaat uit vijf leden en wordt door een stafbureau ondersteund. Elk van de vijf leden heeft haar of zijn eigen portefeuille (onder andere gebruik van Fries in media, recht, onderwijs, cultuur en bestuurlijk verkeer). Er ontstaat één vacature vanwege het tussentijds terugtreden van een van de bestuursleden.

Lees hier de volledige vacature.