Foto: Jacob Stienstra / kolleksje Tresoar

Prijsvraag over 75 jaar vrijheid

Vrije tijd
5 december 2019
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We leven 75 jaar in vrijheid, maar wat betekent dat voor ons? Wat is vrijheid precies? Waarderen we de vrijheid nog genoeg? Wat is het effect van het vrij zijn voor ons? Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar roept schrijvers en dichters op om over het thema ‘75 jaar vrijheid’ in het Fries, of een van de Friese streektalen, verhalen en gedichten te maken. Doe mee!

Een kort verhaal mag tussen de 750 en 1750 woorden zijn; een gedicht mag tussen de 75 en 750 woorden zijn. Stuur de teksten in voor 1 februari 2020 naar meindert.reitsma@tresoar.nl. Lees op de website van Tresoar meer informatie over de precieze voorwaarden.

Prijzen
De eerste prijs voor het beste verhaal/gedicht is € 750, de tweede prijs € 500 en de derde prijs € 250. De prijzen worden uitgereikt en de prijswinnende verhalen en gedichten worden gepubliceerd in de april-editie van Letterhoeke, het blad van Tresoar en de Vrienden van Tresoar.

Jury
​De jury, bestaande uit Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, beoordeelt de teksten anoniem.