Rely Jorritsma, foto: FLMD

Vijf winnaars van Rely Jorritsmaprijs 2019

Leren & onderwijs Over het Fries
25 juli 2019
Twee verhalen en drie gedichten worden dit jaar bekroond met een Rely Jorritsmaprijs. Het gaat om de verhalen ‘Ik doch it foar dy’ van Elmar Kuiper uit Jorwert en ‘Kimboeëwij’ van Geert Nauta uit Wergea. De winnende gedichten zijn ‘Sleau mei lok’ van Jetske Bilker (Achlum), ‘Wy kinne...’ van Henk Nijp (Mantgum) en ‘Ik miende’ van Remco Kuiper (Goutum).

Voor de Rely Jorritsmaprijs waren 81 inzendingen binnengekomen, te weten 56 gedichten en 25 verhalen. De jury bestond uit Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. De prijzen van €1000 elk worden op zaterdag 5 oktober uitgereikt in het dorpshuis te Weidum.