Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen . . .

Fries leren met online cursus voor zorgprofessionals

Op het werk
3 april 2019
Om de zorg in Fryslân goed af te stemmen op de Friese zorgvrager stimuleert de Afûk met het project Fries in de zorg de zorgprofessional om de Friese taal te gebruiken. Vanaf nu is er voor zorgprofessionals die de taal nog niet verstaan een gratis digitale introductiecursus Fries in de zorg beschikbaar. In 6 lessen kan de zorgprofessional in eigen tijd en op eigen tempo een begin maken met het leren van de Friese taal. Met onderwerpen zoals het lichaam, klachten uitleggen en gezondheid en preventie is deze cursus in het bijzonder geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg- of welzijnssector.

Taalgebruik en communicatie zijn van groot belang in de zorg. Door patiënten hun moedertaal te laten gebruiken kan dit extra voordeel opleveren: de zorgvrager kan zich beter uiten en weet gemakkelijker de juiste woorden te vinden. Zo komt er dus meer en betere informatie op tafel. Daarnaast versterkt het gebruik van de moedertaal de vertrouwensband tussen zorgvrager en zorgverlener.

De eerste cursisten vanuit het MCL hebben zich inmiddels aangemeld. ‘Goede communicatie en aansluiten bij de patiënt staat bij ons voorop’, aldus Frits Mostert, communicatieadviseur bij het Medisch Centrum Leeuwarden. ‘Veel van onze patiënten hebben het Fries als moedertaal en we merken dat het hen goeddoet om de eigen taal te kunnen gebruiken, mensen vertellen gemakkelijker wat er aan de hand is en wat de klachten zijn. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen met de zorg die we leveren. We hebben de digitale cursus Fries in de zorg daarom bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht en nemen deze cursus ook op in ons aanbod voor nieuwe medewerkers.’

Ook de campagne 11huisartsen, een initiatief van de Friese Huisartsen Vereniging en de provincie Fryslân, biedt de cursus aan aan huisartsen die in Friesland willen komen werken. ‘Huisartsen die in Friesland komen werken, willen graag het Fries leren verstaan’, zegt Hendriekje van der Meer, projectleider van de campagne 11huisartsen. ‘Wanneer het gaat om emoties of gevoelige zaken drukken de Friezen zich toch het gemakkelijkst uit in het Fries. Vandaar dat wij nieuwkomers in Friesland graag faciliteren om de digitale cursus Fries in de zorg te volgen.’

Kijk voor meer informatie over de cursus op: http://kursus.afuk.nl/cursus-fries-in-de-zorg/.